Dôležité! Poistenie bytového domu

 

Určite ste aj Vy postrehli nedávnu tragickú udalosť, ktorú spôsobila explózia plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, v dôsledku ktorej došlo k fatálnemu poškodeniu bytovky a taktiež okolitých domov. Jedná sa o tak rozsiahlu škodu, aká sa v celej Európe nestala niekoľko desiatok rokov. Táto udalosť sa priamo dotkla stoviek ľudí, ktorých majetok bol poškodený a mnohí z nich prišli doslova o všetko, táto téma rezonuje aktuálne celým Slovenskom.

Uvedomujeme si, že mimoriadne medializovaná Mukačevská 7 je na tom z pohľadu škôd najhoršie spomedzi bytoviek. My vám však prinášame aj iný pohľad. Okolo miesta explózie sme mali poistenú väčšinu budov. Škody sme zrátali vo viac ako 300 bytoch a predbežný odhad len našich škôd je v miliónoch eur! A do toho nerátame vybuchnutý bytový dom. Práve kvôli ľudom, ktorí sa ocitli v tejto kritickej situácií sme ešte počas víkendu,  vytvorili tím ľudí, ktorý sme okamžite vyslali na miesto nešťastia. V rámci jedného dňa sme vykonali obhliadky na väčšine poškodených objektov a umožnili tak ľudom dostať sa aspoň na pár momentov do svojich vlastných bytov. Pohľady, na zničené priestory ktoré sa nám naskytli, budeme mať pred očami ešte veľmi dlho. Aj vďaka urýchlenému procesu obhliadok boli už vyplatené stovky tisíc eur záloh na nové okná aby ľudia mohli bývať vo svojom už na Vianoce. Z tohto ale musíme bohužiaľ vylúčiť Mukačevskú 9, ktorú výbuch zasiahol tak silno, že je uzatvorená a vyhlásená za nebezpečnú.

Bohužiaľ nikto nedokáže predvídať a ani úplne eliminovať riziko vzniku takýchto tragických udalostí. A čo sa stalo, už sa neodstane. Otvára sa však otázka, Ako ďalej? Aj vzhľadom na udalosti, ku ktorým došlo v piatok v Prešove, dochádza u viacerých vlastníkov bytov k prehodnocovaniu aktuálneho rozsahu poistenia. Tieto udalosti bohužiaľ potvrdili, že na bytových domoch nedochádza len k “malým“ škodám, ale môže dôjsť aj ku škode extrémneho rozsahu, ktorá môže mať dosah nielen na samotný bytový dom, v ktorom ku škode dôjde, ale aj na domy v okolí poškodenej budovy.

Posledných 10 rokov naša spoločnosť upozorňovala ľudí z oblasti správy nehnuteľností, na nevyhnutnosť aktualizácie poistenia tak dôležitých objektov, ako sú bytové domy. Na konferenciách so správcami, družstvami, SVB sme len za posledný rok celkovo 12- krát upozornili na prípadné rozdiely v plnení pri nepoistených rizikách, nízkych limitoch, ale hlavne pri podpoistení objektu.