Ekológia v interiérovom dizajne

Interiéroví dizajnéri si uvedomujú svoju zodpovednosť, pretože sú tí, ktorí rozhodujú o tom, ktoré materiály a produkty budú použité. Vo svojich návrhoch preto dizajnéri spoločnosti Ekoma Design vždy dbajú aj na životné prostredie.

Tvoríme dizajn pre energetickú efektívnosť

Spotreba energie je jedným z hlavných prispievateľov ku klimatickým zmenám. Interiéroví dizajnéri môžu urobiť veľa pre zlepšenie energetickej účinnosti budovy najmä znížením množstva energie potrebnej na vykurovanie, osvetlenie, prevádzku spotrebičov atď., a tým, že vo svojich návrhoch uprednostnia energeticky efektívne riešenia s čo najmenšou uhlíkovou stopou.

 

Kúrenie a osvetlenie sú dva najdôležitejšie faktory, na ktoré majú interiéroví dizajnéri vplyv. Keďže väčšina tepla z budovy uniká oknami, je dôležité, aby inštalované okná boli kvalitné a poskytovali dobrú izoláciu. Záclony a závesy udržiavajú studený vzduch aj slnečné teplo vonku. Okenné krytiny, žalúzie a rolety umožňujú obyvateľom regulovať teplotu budovy energeticky efektívnym spôsobom ich otváraním a zatváraním podľa potreby.

 

Ušetriť energiu vynaloženú na osvetlenie sa dá aj výberom správnych farieb. Svetlejšie farby odrážajú viac svetla, zatiaľ čo miestnosti s tmavšími stenami a zariadením potrebujú viac umelého osvetlenia. Aj samotný výber svietidiel má veľký vplyv na životné prostredie. Preto dizajnéri Ekoma dávajú zelenú LED svietidlám.

Vyberáme materiály s nízkym dopadom na životné prostredie

Z hľadiska udržateľnosti je veľmi dôležité vyberať materiály a produkty s najnižším dopadom na životné prostredie, ten sa začína už pri výrobe. Vyberáme si materiály, ktoré sú rýchlo obnoviteľné a získavajú (alebo vyrábajú) sa ekologicky zodpovedným spôsobom.

Dizajn na zníženie odpadu

Uvedomujeme si, že naši dizajnéri majú v rukách veľkú moc, pokiaľ ide o znižovanie odpadu. Preto sa do našich návrhov snažíme zakomponovať aj trvalo udržateľné trendy, akými sú recyklácia, upcyklácia a opätovné použitie. Namiesto vyhadzovania „staromódnych“ predmetov, kým sú ešte funkčné, hľadáme kreatívne spôsoby, ako dať veciam nový život.

 

Ďalším spôsobom, ako môžu interiéroví dizajnéri pomôcť znížiť vyčerpávanie prírodných zdrojov, je výber materiálov, ktoré boli vyrobené z recyklovaného odpadu alebo sa dajú obnoviť/recyklovať na konci svojho životného cyklu.

Tvoríme dizajn, ktorý má dlhú životnosť a flexibilitu

Cieľom navrhovania pre dlhú životnosť je navrhnúť odolné a nadčasové priestory a potlačiť nutkanie meniť celý dizajn každých pár rokov. Najlepší spôsob, ako dosiahnuť nadčasovosť, je zvoliť kvalitu pred kvantitou, klasiku pred trendmi a do popredia dávame funkčnosť a flexibilitu. Čo to znamená? V priebehu rokov ľudia rastú, menia sa a chcú, aby okolité priestory rástli s nimi a odrážali tieto zmeny. Tvoríme dizajn schopný prispôsobiť meniacim sa potrebám ľudí, ktorí ich používajú.

 

Navrhovanie flexibilných priestorov je jedným z kľúčov k udržateľnosti dizajnu. Keď môžete jednoducho vymeniť alebo prispôsobiť jednotlivé prvky miestnosti, nie je potrebné ju celú búrať a renovovať.

 

Spoločnosť si čoraz viac uvedomuje dôležitosť ekologicky zodpovedného interiérového dizajnu. Výsledkom je, že stále viac klientov Ekoma Design požaduje začlenenie princípov udržateľnosti a ekológie do svojich interiérov. Kontaktujte nás a pripravíme pre vás ekologický návrh.