Elektrická požiarna signalizácia

- od dôkladného návrhu po spoľahlivý servis

Každé zariadenie inštalované do budovy musí plniť svoj účel nielen v čase kolaudácie, ale najmä počas prevádzky. V tomto článku vám vysvetlíme, ktoré kroky sú dôležité pri implementácii a údržbe elektrickej požiarnej signalizácie.