Energetická trieda A0 – komplikácia či príležitosť?

Na úvod mám pre vás dobrú správu. Energetická trieda A0 je dosiahnuteľná jednoducho a výhodne. Z pohľadu výstavby a následného používania domov je to príležitosť na zvýšenie kvality našich obydlí a na zlepšenie komfortu v nich. 

 

V tomto článku sa budem venovať týmto trom oblastiam:

 

1. Prísnejšia energetická trieda vylepšuje výstavbu

2. Ako najjednoduchšie dosiahnuť energetickú triedu A0

3. Názorné príklady dosiahnutia A0 na konkrétnom objekte

Prísnejšia energetická trieda vylepšuje výstavbu

Napriek tomu, že hlavné hodnotenie v energetickom certifikáte je podľa primárnej energie a nie podľa energetickej úspornosti objektu, dá sa konštatovať, že prísnejšia energetická trieda skvalitňuje výstavbu objektov.

 

Dovolím si to tvrdiť, podľa skúsenosti z uplynulých 10 rokov. V roku 2008 sa na Slovensku začali spracovávať energetické certifikáty budov. Vtedy sa začali stanovovať energetické triedy, ktoré musel objekt pri kolaudácii povinne v energetickom certifikáte dosiahnuť. 

 

Ako prvá bola povinná energetická trieda B. Tento štandard predstavovali hrúbky zateplenia približne 5 cm polystyrénu na stene, 15 cm minerálnej vlny v streche a 3 až 5 cm polystyrénu v podlahe. 

 

Projektanti aj stavbári boli s týmto zateplením nadmieru spokojní a nič ich nenútilo zmeniť tento štandard. Dôvod bol jednoduchý. Každé navýšenie zateplenia zvyšuje náklady, s čím nie je nikto spokojný.

 

V roku 2016 začala platiť povinnosť energetickej triedy A1. Táto zmena priniesla spočiatku vlnu nevôle a rôzne komplikácie, ale projektanti aj výstavba sa prispôsobili pomerne rýchlo.  Štandard zatepľovania sa zvýšil na približne 10 až 15 cm polystyrénu na stene, 30 cm minerálnej vlny v streche, 10 cm polystyrénu v podlahe.

 

Tieto hrúbky zateplenia sú dnes považované za štandard a takmer nikto  nespochybňuje ich význam na energetické úspory. 

 

V roku 2021 vstúpila do platnosti povinnosť dosahovania energetickej triedy A0. Časť projektantov, ktorí mali skúsenosti z predošlého navyšovania tepelných izolácií z roku 2016, sa pripravila dopredu. V priebehu roka 2019 – 2020 bolo badať vo zvýšenej miere projekty aj výstavbu s väčším zateplením ako bol štandard v roku 2016 – 2017. Bežne sa vyskytujú domy so zateplením stien 15 až 20 cm polystyrénu, 40 cm minerálnej vlny v streche a 10 až 15 cm polystyrénu v podlahe.

 

Avšak energetická trieda A0 nám prináša ďalšiu zmenu. Podľa prepočtov energetickej hospodárnosti, ktoré sme realizovali, sme dospeli k nasledovnému záveru. Zvyšovanie zateplenia nad súčasný štandard už neprináša požadovaný pozitívny dopad na dosiahnutie energetickej triedy A0.  

 

Z toho vyplýva nasledovné. Projektanti aj výstavba musia do svojich projektov začať používať moderné technológie ako rekuperácia, solárne alebo fotovoltaické panely, prípadne tepelné čerpadlá. 

 

Všetky tieto technológie sú vyvinuté a v zahraničí vo veľkom používané už dlhé roky, to znamená, že už dávno sú odstránené prvotné poruchy. Teda funkčnosť zariadení je vyhovujúca. 

Ako najjednoduchšie dosiahnuť energetickú triedu A0 

V predošlej časti článku som spomenul, že samotné navyšovanie aktuálne používaných hrúbok zateplenia nepostačuje na to, aby sme objekt vedeli zrealizovať v energetickej triede A0. Preto je potrebné využívať technológie. 

 

Solárne panely a fotovoltaické články majú priaznivý dopad na primárnu energiu, keďže nahrádzajú  potrebu energie, ktorú by sme inak museli dodať klasickým spôsobom z distribučnej siete. 

Tepelné čerpadlo je vysoko efektívny zdroj, ktorý z malého množstva dodanej energie vyrobí násobne väčšie množstvo tepla. Jeho efektívnosť je určená faktorom COP. Čím vyšší je tento faktor, tým je tepelné čerpadlo efektívnejšie.

Foto: domceky.eu

Rekuperácia má priaznivý dopad na tepelné straty vetraním. Pri každom objekte sa predpokladá, že existuje minimálna hygienická výmena vzduchu. Táto výmena vzduchu spôsobuje výrazné tepelné straty. Práve vetranie so spätným získavaním tepla, teda rekuperácia, tieto straty eliminuje. Čím výrazne napomáha tomu, aby objekt skončil v energetickej triede A0. Rekuperácia má navyše veľmi priaznivý dopad na kvalitu bývania. 

 

Všetky ostatné uvedené systémy či už solárne panely alebo vykurovanie efektívnym zdrojom tepla plnia funkciu, ktorú dokáže zabezpečiť aj iná štandardne používaná technológia. Vetranie v moderných objektoch je však veľký problém. Moderné domy sú vzhľadom na požiadavku energetickej efektívnosti navrhované tak, aby mali minimálne straty infiltráciou teda netesnosťami.  Preto nastáva vo väčšine objektov počas zimných mesiacov problém s hromadením vlhkosti a rôznych škodlivín. Podľa rôznych štúdií je v moderných domoch dokonca horšia kvalita vzduchu ako v znečistených priemyselných zónach.

 

Tento nedostatok vo vetraní je možné riešiť neustálym vetraním oknom, čo je vysoko neefektívne a v zimných mesiacoch v podstate nerealizovateľné. Ďalšia možnosť vetrania sú rôzne prevetrávacie štrbiny a otvory, ktoré spôsobujú nepríjemné pocity chladu bez možnosti akejkoľvek regulácie.

 

Poslednou dostupnou možnosťou je práve rekuperácia. Vetranie s rekuperáciou je také zaujímavé lebo nielen výrazne napomáha dosiahnutiu energetickej triedy A0, ale aj významne zdvihne kvalitu ovzdušia vo vašom obydlí.  Je to zariadenie, ktoré je v zahraničí chápané ako súčasť hygienického štandardu obydlia a je v objektoch na bývanie vo viacerých krajinách povinné už veľa rokov.

 

U nás až povinnosť energetickej triedy A0 podľa všetkého nepriamo docieli používanie rekuperácie, nakoľko ako uvidíte ďalej v článku dosiahnuť A0 bez rekuperácie je náročné, finančne zbytočne nákladné a v podstate nerozumné.

Príklady dosiahnutia triedy A0

Sme špecialisti na výpočty energetickej hospodárnosti budov a energetických certifikátov. Namodelovali sme pre vás jeden štandardný bungalov v desiatich verziách, ako dosiahnuť energetickú triedu A0. 

 

Náš vzorový dom má plochu 120 metrov štvorcových, je zhotovený zo štandardných stavebných materiálov a so štandardným zateplením. Pri jednotlivých verziách výpočtu sme rozmery ani použité materiály na výstavbu nemenili. Jediné, čo sa menilo, boli technológie, vďaka ktorým sme energetickú triedu A0 dosiahli. 

Centrálna a lokálna rekuperácia v jednom

Ako ste si v uvedenej tabuľke určite všimli, možností je naozaj dosť, pričom väčšina z nich na dosiahnutie A0 potrebuje rekuperáciu. Preto určite uznáte, že je veľmi dôležité začať sa rekuperáciou dôsledne zaoberať.  Možností je naozaj veľa, od komplikovaných, riešených pomocou centrálnej rekuperácie, až po veľmi elegantné unikátne riešenie rekuperácie Meltem. Toto riešenie spája výhody centrálnych a lokálnych rekuperácií v jednom zariadení. 

 

Existujú aj malé lokálne rekuperačné jednotky, ale osobne ich až tak moc neodporúčam, nakoľko z môjho pohľadu väčšina týchto zariadení na našom trhu nespĺňa požiadavky na komfortné používanie, preto ich ľudia vypínajú a nepoužívajú tak, ako by mali. 

A navyše väčšina z nich má malý prietok vzduchu, a preto ich je potrebné inštalovať veľký počet, aby mali výrazný pozitívny dopad na A0, ktorú nevyhnutne potrebujeme dosiahnuť.

  

Naproti tomu, pomocou riešenia Meltem, dosiahnete veľmi podobne priaznivý dopad, ako by ste dosiahli inštaláciou komplikovanej centrálnej rekuperácie.

 

V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie pozrite naše video venované tejto problematike na www.twg.sk/dom-a0

A čo Vám chcem na záver odporučiť?

A0 sa dá dosiahnuť jednoducho a výhodne. Preto spolupracujte so špecialistami pre túto problematiku. Väčšina projektantov nemá priestor na vyladenie výpočtov tak detailne, aby A0 vyšla bez zbytočného plytvania vašimi zdrojmi. My na to priestor máme, preto nás v prípade záujmu o prepočty na A0 neváhajte kontaktovať.

 

Keďže ste čitateľ TOPstavebné a ak ste aj firma, ktorá stavia domy, máme pre vás navyše veľmi výhodnú cenu spracovania posúdenia – v čase písania článku 0 Eur, ale o tom viac na www.meltem.sk/dom-a0