Externý prívod vzduchu. Áno, alebo nie?

Podľa slovenských noriem, nie je nutnosťou realizovať externý prívod vzduchu ku krbu, avšak spoločnosť Deltako to odporúča.

 

Každý z modelov krbov Deltako, má konštrukčne vyriešený externý prívod vzduchu v dolnej časti krbovej vložky. Stačí na to plastová rúrka s vnútorným priemerom 120mm, ktorej jeden koniec vyústi napr. na vonkajšej časti múru rodinného domu, druhý koniec sa pripojí do dolnej časti konštrukcie krbovej vložky. Je možné to realizovať i s menším priemerom rúrky napr.100 mm. Odporúčame však väčší priemer, aby sa v prípade rôznych prehnutí rúrky pri pripájaní, dostalo do krbovej vložky potrebné množstvo vzduchu. Externý prívod vzduchu je najčastejšie vedený v podlahe, alebo cez zadnú stenu, prípadne múr rodinného domu a vždy je privedený k miestu realizácie stavby krbu. Ak konštrukcia domu nedovoľuje priviesť vzduch zvonka cez múr, riešime to privedením interného vzduchu napr. z podkrovia. V tomto prípade sa potrubie vedené z podkrovia, inštaluje cez dieru v strope. Okrem rúrky s priemerom 120mm ,existuje aj systém plochej plastovej rúrky, ktorej výhodou je väčšia flexibilita umiestnenia v interiéri.

www.facebook.com/Deltako
www.deltako.sk
www.deltako.hu

 

4.10.2017