Fínsky dizajn, prírodné materiály a najmä poistenie s rakúskym  DNA

Pod jednou strechou sa dokážu stretnúť inšpirácie z celého sveta. No na celom svete platí, že netreba zabúdať na ochranu tých, ktorí v dome bývajú. Práve životné poistenie sa môže stať pilierom, ktorý strechu nad hlavou udrží aj v ťažkej situácii. Dokonca aj za päť eur mesačne.

Uzavrieť životné poistenie sa považuje za základné rozhodnutie, ktoré ochráni domácnosť v prípade straty príjmu. Bežná chrípka nie je problém, ale ak ostanete bez príjmu pol roka kvôli úrazu alebo chorobe, finančná stabilita vašej rodiny môže byť vážne ohrozená. Preto je v prípade ťažkostí dobré mať po ruke spoľahlivého partnera. Tým partnerom je Wüstenrot so životným poistením W-komplex.

W-komplex je cenovo výhodné poistenie, ktoré sa prispôsobí vašim individuálnym potrebám a je plnohodnotným produktom pre zabezpečenie úveru. Poistenie kryje až 19 poistných rizík.

Úmrtie

Poistenie v prípade úmrtia poskytne ochranu pre pozostalých. Na výber je poistenie s konštantnou alebo klesajúcou poistnou sumou. Poistné krytie pre dieťa pokračuje vďaka poisteniu oslobodenia od platenia poistného.

Kritické choroby

Kritické choroby pri poistení W-komplex sú členené na srdcovocievne, onkologické, neurologické a ostatné, sami si vyberiete preferované poistenie. Rakovina je krytá už v počiatočnom štádiu.

Invalidita

V prípade poistnej udalosti môže byť poistná suma vyplatená jednorazovo alebo je vyplácaná mesačná renta. Samozrejmosťou je aj oslobodenie od platenia poistného.

Úraz

Úraz často znamená výpadok príjmu a ohrozenie rodinných financií.Vďaka poisteniu W-komplex máte istú ochranu v prípade trvalých následkov úrazu, ale aj v prípade úmrtia spôsobeného úrazom. Poistenie denných dávok vám zase zabezpečí príjem počas liečenia úrazu a počas pracovnej neschopnosti.

Chirurgický zákrok

Poistné plnenie vzniká, ak je potrebný chirurgický zákrok pri chorobe alebo úraze.

Poistenie W-komplex prináša plno výhod a atraktívnych bonusov, ako zľavu z poistného až do výšky 25%, celoročné cestovné poistenie zdarma a tiež zdravotné asistenčné služby. Všetky poistenia si môžete dojednať v jednej zmluve a poistnú ochranu prispôsobíte vašim individuálnym potrebám. Ak poistíte seba, navyše získate poistné krytie aj pre vaše deti ako bonus.

A viete, čo je na ňom najlepšie? Že vo Wüstenrot môžete toto poistenie uzavrieť aj na diaľku.

Viac info na www.wuestenrot.sk