FIS V Plus - výkonná univerzálna malta pre kotvenie v betóne a murive

Nová malta fischer FIS V Plus je dvojzložková hybridná malta na báze vinylesteru. V rámci univerzálnych chemických mált prináša inovované možnosti kotvenia. S novým certifikátom ETA-20/0603 slúži hlavne na profesionálne použitie v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb a ďalej pri projektovaní priemyselných a oceľových konštrukcií. Zároveň umožňuje všetkým remeselným a profesionálnym odvetviam používať jeden produkt pre takmer akékoľvek využitie.

Zásadné zmeny v zložení malty

Malta prešla zásadnou zmenou vo viacerých aspektoch. Hlavná priorita sa kládla na univerzálnosť v rámci segmentu rýchlotvrdnúcich chemických mált. Vďaka inovovaniu sa podarilo vyvinúť produkt, ktorý prekračuje hranice segmentu stredne výkonných mált a vstupuje do úrovne mált s vysokým výkonom. Malta je vyvíjaná a aj vyrábaná v Nemecku, čo jej pridáva na kvalite.

Životnosť

Veľkú devízu ponúka aj životnosť, ktorá dosahuje vyššie hodnoty ako štandardných 50 rokov. Deklarovaná životnosť až 100 rokov pre univerzálne malty v betóne je obdivuhodná a zaisťuje maximálnu bezpečnosť kotvenia po celé storočie. Okrem dlhej životnosti vzrástol s novou generáciou univerzálnej malty fischer aj samotný výkon v betóne a to až do 45 %.

Univerzálnosť

Či už ide o kotvenie oceľových alebo drevených konštrukcií, dodatočne vlepovanej betonárskej výstuže, sanáciu obvodových plášťov alebo lícového muriva či dokonca certifikované dištančné kotvenie bez tepelných mostov (markízy), univerzálna malta FIS V Plus poskytuje používateľovi záruku jednoduchosti. Pri všetkých menovaných aplikáciách je možné použitie len jedného produktu. Zvýšený výkon v betóne v kombinácii s najkomplexnejším schválením ETA pre murivo + ETA schválenie pre dodatočne vlepovanú výstuž umožňuje bezpečné a výkonné použite takmer pre všetky aplikácie. Schválené použitie vo vodou zaplavených otvoroch umožňuje širokú škálu použitia aj v tých najnáročnejších podmienkach.

FIS V Plus je už súčasťou návrhového programu C-FIX pre optimálny návrh kotvenia mechanických kotiev a chemických kotiev. Program C-FIX je jedným z hlavných návrhových programov modulárneho systému pre projektantov a stavebných inžinierov fischer FIXPERIENCE a je voľne k dispozícii na stránke https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/servis/modularny-softver-fixperience

 

Malta je schválená pre kotvenie do betónu s trhlinami i bez trhlín pevnosti C20/25 až C50/60 , dutinových tvárnic z betónu a ľahčeného betónu, zvisle dierovaných tehál, dierovaných vápenno pieskových a keramických tehál, plných vápenno pieskových a keramických tehál a pórobetónu. Zároveň je vhodná aj pre seizmické aplikácie kategórie C1 a C2.

Princíp funkcie / montáž

FIS V Plus je dvojzložková hybridná malta na báze vinylesteru. Živica a tvrdidlo sú uložené v dvoch oddelených komorách bez možnosti zmiešania a aktivujú sa až pretlačením cez statický zmiešavač v pomere 10:1 (živica: tvrdidlo). Malta sa injektuje bez bublín odo dna vyvŕtaného otvoru. Malta prilepí svorník do vyvŕtaného otvoru po celej dĺžke a otvor utesní. Kartuše s chemickou maltou je možné jednoducho a rýchlo aplikovať pomocou fischer aplikačnej pištole. Nespotrebované kartuše je možné použiť opakovane aj neskôr, jednoduchou zmenou statického zmiešavača. Pri práci je potrebné dodržať všetky montážne postupy pre dané materiály, aby bol dosiahnutý požadovaný výkon a bezpečnosť kotvenia. Pre dosiahnutie najvyššieho výkonu v pórobetóne je vhodné použiť kužeľový vývrt, čím sa vytvára v materiáli tvarový zámok a výkon kotvenia sa enormne zvyšuje.

Text a foto: fischer