Hypotéka aj na kúpu pozemku

Katastrálny zákon pozná niekoľko druhov pozemkov, ktorými sú napríklad orná pôda, záhrada, vinica, ovocný sad, zastavané plochy a nádvoria alebo stavebný pozemok.

Ak si plánujete kúpiť pozemok na hypotéku, mali by ste vedieť jednu zásadnú vec: hypotéku na kúpu pozemku, pokiaľ ho chcete aj založiť, je možné v banke dostať len vtedy, ak sa jedná o stavebný pozemok. Na iný druh pozemku vám banka hypotéku neposkytne. O konkrétnom type pozemku, ktorý plánujete kúpiť, sa dozviete na liste vlastníctva.

Pozemok nie je označený ako stavebný! Čo teraz?

Aj v prípade, že máte záujem o pozemok, ktorý je na liste vlastníctva zapísaný ako orná pôda, záhrada a pod., môžete na takýto pozemok dostať hypotéku. Pokiaľ mesto alebo obec, do katastra ktorého pozemok patrí, plánuje v danej oblasti výstavbu, vtedy vydáva tzv. územnoplánovaciu informáciu. Je to dokument, ktorý obsahuje informáciu o využiteľnosti konkrétneho pozemku podľa územného plánu, teda či je práve v lokalite, kde sa pozemok nachádza, plánovaná výstavba a v akom rozsahu.

Banky a % financovania

Banky na kúpu pozemku schvaľujú rôzne výšky hypoték. V priemere je to od 60% do 80% z jeho hodnoty. Nájdu sa ale ešte banky, ktoré poskytnú aj do 90% z hodnoty pozemku. V takom prípade ale počítajte s tým, že hypotéka môže byť drahšia. Rozhodujúcim faktom je lokalita a skutočnosť, či je pozemok už podľa katastra stavebným pozemkom, alebo k nemu viete doložiť len spomínanú územnoplánovaciu informáciu (UPI).

Pozemok môže mať  pre financujúcu banku rôzne ,,vady´. Odškrtajte si 10 bodov v checkliste, že pozemok bude z pohľadu banky v poriadku a hypotéka naň prebehne úspešne.

Na čo si dať pozor

Pokiaľ si chcete na pozemku neskôr postaviť rodinný dom, odporúčam financovať jeho kúpu v takej banke, ktorá vám zároveň neskôr poskytne najvýhodnejšiu hypotéku aj na výstavbu. Nie je možné financovať kúpu pozemku v jednej banke a potom výstavbu domu na tomto pozemku v inej banke. Pretože pri hypotéke na výstavbu je nutné zohľadniť a založiť aj pozemok, na ktorom budete dom stavať.

Hypotéka s príspevkom pre mladých

Ak máte vzhľadom k príjmom a veku nárok na uplatnenie daňového bonusu pre mladých ( po starom štátny príspevok ), je dobré vedieť, že zo zákona len na kúpu pozemku príspevok nie je možné získať. Zároveň ale na ďalšiu hypotéku na výstavbu rodinného domu už hypotéku s daňovým bonusom pre mladých pri splnení ďalších podmienok dostať môžete.

Iné možnosti financovania kúpy pozemku

 

Ak sa vám stane, že pozemok, o ktorý máte záujem, nie je stavebným pozemkom alebo nemáte k nemu územnoplánovaciu informáciu, máte ďalšie možnosti:

•             Požiadať o bezúčelovú, tzv. americkú hypotéku, na ktorej založíte inú vhodnú nehnuteľnosť a keď sa váš kúpený pozemok stane stavebným pozemkom s dostatočnou hodnotou, požiadať v banke o prenesenie záložného práva

•             Požiadať v banke o poskytnutie bezúčelového spotrebného úveru bez založenia nehnuteľnosti, pokiaľ jeho hodnota nie je vyššia, ako vám banka vie poskytnúť maximálnu výšku úveru v zmysle jej podmienok. Tu ale chcem upozorniť na to, že doba splatnosti spotrebných úverov je maximálne 8 rokov a úroky oveľa vyššie. Tým pádom by ste mohli mať vysokú splátku, ktorá by vám v budúcnosti mohla znemožniť vybavenie hypotéky na výstavbu.

Kúpa pozemku a následná výstavba domu sú najnáročnejšie typy hypoték, ktoré vyžadujú správne načasovanie a optimálne nastavenie v bankách. Ak máte v pláne začať riešiť svoje nové bývanie kúpou pozemku, neváhajte sa obrátiť na hypotekárne centrum s dlhoročnými skúsenosťami.