Inteligentné hospodárenie s vodou - SANELA SMART SANITARY

SANELA SMART SANITARY je nový inteligentný systém vzdialenej kontroly, ktorý umožňuje správu jednotlivých sanitárnych zariadení (sprachovačov pisoárov a wc, umývadlových batérií, spŕch, ...) pripojených do systému.

Čo je IQRF?

 • IQRF je bezdrôtová sieť typu LPWAN (Low Power Wide Area Network) na frekvencii 868 MHz
 • dokáže prenášať dáta na veľkú vzdialenosť, podľa typu budovy až 50 m
 • certifikovaný štandard
 • možnosť kombinácie koncových zariadení od viacerých firiem
 • na jednu gateway je možno pripojiť až  239 zariadení

Výhody IQRF

 • jednoduché a efektívne riadenie spotreby vody a energie
 • vzdialený prístup k jednotlivým výrobkom cez webové rozhranie
 • k dispozícii štatistické údaje ku každému zariadeniu
 • tlač údajov do pdf pre dokladovanie skorého hygienického preplachu
 • jednotlivé účty s rôznymi úrovňami prístupov: Servis, Správca budovy, užívateľ
 • nastavenia notifikácií do e-mailu
 • intuitívna a rýchla stavba systému v budove

Použitie:

 • zobrazenie stavu zariadenia v reálnom čase (prevádzkové údaje, nastavené parametre, ...), nie je nutná osobná kontrola jednotlivých toaliet, všetko je k dispozícii na webovom prehliadači, teraz a tu, odkiaľkoľvek ...
 • vykonanie hygienického preplachu - vypnutie/ zapnutie zariadenia
 • zmena času a doby hygienických preplachov
 • vytlačenie protokolu o vykonanom hygienickom preplachu
 • optimalizácia spotreby elektrickej energie a vody
 • sledovanie stavu náplne pri centrálnych dávkovačov mydla
 • sledovanie stavu napájacej batérie (pri variantách bez napájania zo siete)

Denná štatistika