Je moje poistenie nehnuteľnosti dostatočné?

V súčasnej dobe sú ceny nehnuteľností vyššie, než sme boli zvyknutí, a nielen preto je vhodné sa o naše príbytky adekvátne starať. Domy a byty sú vystavené rôznym živelným rizikám, vrátane búrok, záplav, zemetrasení a v neposlednom rade aj krádeží a vandalizmu. Je však vaše poistenie nehnuteľnosti dostatočné? V tomto článku sa dozviete viac o tom, ako si strážiť vlastné poistenie bývania a čo si všímať, aby ste pri poistnej udalosti nezostali prekvapení.

Hodnota nehnuteľnosti

Vaše poistenie má pokryť celkovú hodnotu vašej nehnuteľnosti vrátane nákladov na stavebný materiál a stavebné práce v prípade potreby znovupostavenia po totálnej škode a akýchkoľvek príslušných zariadení. Ak je hodnota vašej nehnuteľnosti vyššia ako suma, ktorú máte poistenú, riskujete, že v prípade škody nebudete plne krytí.

Voľba rizík pri dojednávaní poistenia nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti v Colonnade pokrýva základné riziká ako oheň, výbuch, blesk, pád predmetov, víchricu, zatečenie vody cez otvorené okno či vandalizmus. V súčasnosti nie je jednoduché určiť rizikovosť oblasti, v ktorej žijeme, preto poistenie nehnuteľnosti vám v prípade katastrofy pomôže s nákladmi na opravu alebo rekonštrukciu poškodeného majetku.

Colonnade je možné chrániť dokonca aj nedokončenú rozostavanú budovu. V prípade, že vám zmizne materiál určený na výstavbu a potvrdí sa, že bol odcudzený, resp. ukradnutý s prekonaním prekážky, poistenie VIVA pokryje aj takúto škodu.

„V súčasnosti je už neodmysliteľnou súčasťou každého poistenia nehnuteľnosti aj podmienka, aby bol konkrétny objekt poistenia vybavený minimálne jedným prvkom resp. technológiou, ktorú by musel nevítaný hosť prekonať. Na základe početných skúseností vieme potvrdiť, že zabezpečovací systém nainštalovaný u našich klientov už mnohokrát prerušil takéto neželané konanie a pomohol ochrániť majetok pred krádežou,“ hovorí Ing. Michal Dubina, odborník v oblasti zabezpečovacej techniky zo spoločnosti ELSAM, s.r.o. a pokračuje: „Každý by si mal dôkladne zvážiť všetky súvisiace riziká a nespoliehať sa iba na dobrých susedov. Vďaka kamerovému záznamu bude mať polícia dôkaz a poisťovňa nebude mať problém poistné vyplatiť.“

Okrem vymenovaných základných rizík si môžete pripoistiť zodpovednosť za škodu z vlastníctva budovy, čo znamená, že ak spôsobíte škodu inej osobe, automaticky za ňu zodpovedáte. Ak vytopíte suseda alebo požiar starého vykurovacieho zariadenia sa rozšíri až  do vedľajšieho bytu, s poistením zodpovednosti za škodu v tom nebudete sami.

Čo v prípade, že poistenie už máte, ale nie ste si istí, či je dostatočné?

Pri vykonávaní akýchkoľvek zmien s vašou nehnuteľnosťou a plánoch jej rozšírenia, je vždy dobré obrátiť sa na poisťovňu a oznamovať každú vykonanú zmenu. Sprostredkovateľ môže skontrolovať vaše doterajšie poistné krytie a odporučiť vám, či je potrebné niektoré z krytí zmeniť alebo navýšiť.

Ako postupovať pri analýze?

  • Posúďte hodnotu svojej nehnuteľnosti – ak ste vykonali rekonštrukciu alebo zakúpili nové vybavenie, je potrebné urobiť analýzu, ktorá vám pomôže s úpravou jej reálnej hodnoty.
  • Skontrolujte riziká, ktoré máte v poistnej zmluve – uistite sa, že vaše poistenie pokrýva všetky riziká, ktorým je vaša nehnuteľnosť vystavená.
  • Zistite, akú máte spoluúčasť – vyššia spoluúčasť môže znižovať vaše poistné a výšku kompenzácie, ktorú dostanete v prípade poistnej udalosti.

Nielen vaša nehnuteľnosť sa vplyvom rekonštrukcie môže meniť, ale aj vaše potreby, preto je dôležité a nutné pravidelne kontrolovať uzavreté poistenie a poisťovni hlásiť akúkoľvek zmenu a prihliadať tiež na mieru inflácie.

Text: Colonnade

Foto: Shutterstock