Je možné poistiť svoju spoločnosť proti hackerskému útoku?

V súčasnosti je kybernetická bezpečnosť neoddeliteľnou súčasťou každého podnikania. S využívaním digitálnych nástrojov a iných zariadení sa stávame čím ďalej, tým zraniteľnejšími voči hackerským útokom, preto nie je na škodu zvážiť poistenie kybernetických rizík. V tomto článku sa pozrieme na to, ako môže spoločnosť poistiť svoje dáta a chrániť tak svoje meno a zamestnancov pred útokmi hackerov pomocou Cyber poistenia od Colonnade.

Aké nebezpečenstvá vám hrozia

Hackerské útoky môžu mať devastačné následky pre vašu spoločnosť. Môžu viesť k stratám dát, narušeniu siete, poškodeniu reputácie a dokonca aj právnym problémom. Všetky tieto faktory ohrozujú fungovanie vášho podniku. Cieľom Cyber poistenia je minimalizovať finančné a reputačné riziká spojené s nepríjemnými hackerskými útokmi. „Už dávno neplatí, že útočníci sa zameriavajú iba na veľké korporácie. Aj menšie subjekty narábajú s cennými dokumentmi alebo informáciami. Aj keď nemusia byť cenné na čiernom trhu, môžu byť cenné pre vás, alebo vašich partnerov,“ hovorí Ondrej Kubovič, odborník na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET.

Poistenie vám pomôže:

  • Ochrániť dáta pred stratou a obnoviť sieť – ak vašu spoločnosť postihne útok, môže to viesť k stratám dôležitých dát, ale správne poistenie vám môže zabezpečiť, že sieť bude opäť fungovať tak, ako predtým,

  • Ochrániť reputáciu – poznáte to, roky sa snažíte o vytvorenie dobrého mena vašej firmy, no jedným hackerským útokom sa môže poškodiť. Cyber poistenie vám poskytne finančnú podporu na obnovu a ochranu vašej reputácie, čím sa minimalizujú potenciálne škody.

  • Zmierniť finančné následky – hackerský útok môže spôsobiť aj právne problémy a s tým spojené ďalšie náklady. V prípade, že nastanú spomínané problémy, vám poisťovňa poskytne právne zastúpenie súvisiace s porušením ochrany dôverných informácií.

Na čo sa zamerať pri výbere správneho Cyber poistenia?

Na začiatok je vhodné zvážiť vaše potreby a rozpočet. Colonnade ponúka flexibilné možnosti poistenia, vďaka čomu si môžete prispôsobiť krytia podľa toho, čo naozaj potrebujete. Každá spoločnosť, ktorá využíva počítačovú sieť/digitálne technológie môže byť cieľom hackerského útoku. Zabezpečiť dáta je dôležité pre vaše bezpečné podnikanie. Kľúčovou hodnotou je aj služba forenzných špecialistov, ktorú s poistením môžete využiť 24/7. Ak dôjde k útoku, odborníci vám pomôžu zmierňovať následky na základe poskytnutej analýzy a odporúčaných opatrení. Investovať do kvalitného poistenia kybernetických rizík sa oplatí, preto pri výbere zohľadnite vaše individuálne potreby, riziká vašej spoločnosti a rozsah krytia, ktorý potrebujete. Samozrejme, poisťovňa na úvod očakáva splnenie „domácej úlohy“ na strane klienta v oblasti nastavenia procesov a opatrení kybernetickej bezpečnosti, keďže platí, že čím lepšie má klient takúto domácu úlohu splnenú, tým lepšie podmienky poistenia kybernetických rizík môžete od Colonnade dostať.

Text: Colonnade

Foto: Shutterstock