Je výhrevnosť paliva naozaj dôležitá?

Aké parametre treba sledovať, aby ste nepúšťali peniaze von komínom?

Výhrevnosť vyjadruje, koľko tepla sa uvoľní spálením jednotkového množstva paliva. Teda koľko tepla získate spálením kilogramu dreva, uhlia či brikiet. Pri tuhých palivách je tento údaj vyjadrený v megaJouloch na kilogram (MJ/kg). Výhrevnosť však ovplyvňuje aj obsah vody a popola v palive a jeho hustota. Ak chcete kúriť efektívne, sledujte všetky tieto údaje.

Keď dvaja robia to isté

Ľudia často porovnávajú výhrevnosť drevených brikiet rôznych výrobcov. Určite si treba vybrať najlepšiu kvalitu za najrozumnejšiu cenu. Ak sa výhrevnosť líši zásadne, siahnite po palive s vyšším číslom. Ale ak je rozdiel povedzme tri desatiny, nie je čo riešiť. Veď pri spálení 1 tony drevených brikiet s výhrevnosťou 18,2 MJ/kg je tepelný komfort identický ako pri spálení brikiet s výhrevnosťou 18,5 MJ/kg. Rozdiel v teple doma nijako nepocítite, iba v prvom prípade budete potrebovať o 10 kg brikiet viac. Čo je pri tone brikiet zanedbateľné množstvo. Prerátané na eurá, za to isté teplo zaplatíte asi 2 € viac.

Čo sa však poznať oplatí je čistota a pôvod drevenej suroviny, z ktorej sú brikety vyrobené. Či ide skutočne o čisté drevo bez chemických prísad, drevený kompozit, prípadne ožiarené drevo z Ukrajiny. Kto chce kúriť efektívne, ekologicky a zdravo, mal by si vyberať brikety od výrobcu, ktorý vie zdokladovať pôvod drevených pilín.

Peniaze von komínom

Aby ste nepúšťali peniaze von komínom, okrem výhrevnosti ako experti na ekologické kúrenie odporúčame sledovať aj obsah vody a  popola v palive. Obe tieto zložky totiž ovplyvňujú konečné množstvo získaného tepla, inak povedané, znižujú výhrevnosť, pretože na premenu vody na paru sa spotrebuje časť energie paliva (v dobre vysušenom dreve je minimálne 20 % vody, v briketách 8 %) a ppol, teda to, čo nezhorí, žiadne teplo neuvoľní.

Najmenej popola majú svetlé brikety vyrobené z pilín takého dreva, ktoré bolo zbavené kôry ešte pred tým, ako sa ďalej spracovalo.

Sila zlisovania

Kúrenie drevom má v našich končinách stáročnú históriu, preto vieme, že tvrdé drevo poskytuje veľa úžitku. Horí relatívne dlho, netreba často prikladať, kým mäkké drevo z ihličnanov zhorí rýchlejšie.

Pôvodný druh dreva a jeho hustota však na výhrevnosť nemajú vplyv, ak je toto drevo vo forme pilín zlisované do drevených brikiet. Piliny sú totiž rozomleté na také drobné frakcie, že sa pôvodná hustota dreviny dávno narušila. Rozhodujúce je, že piliny sú po vysušení zlisované pod naozaj veľkým tlakom. Údaj o hustote zlisovania brikiet odporúčame sledovať, lebo iné množstvo tepla získate z metra kubického brikiet, v ktorých je zlisovaných 900 kg pilín a oveľa viac z tých, kde je až 1 300 kg pilín.

Tabuľka výhrevnosti

Palivo

Výhrevnosť (d)*

MJ/kg

Výhrevnosť (re)** MJ/kg

Výhrevnosť kWh/kg***

Vzduchom sušené drevo

19

14,4 – 15,8

4 – 4,4

Drevené pelety (podľa triedy)

16 - 19

18

4,9 - 5

Drevené brikety

18,7

17,6

4,8 - 5

Surové hnedé uhlie

10

8

2,2

Hnedouhoľné brikety

21

19,6

7,4

*výhrevnosť v ideálnom stave, keby palivo neobsahovalo žiadnu vodu a nevznikal z neho popol

**reálna výhrevnosť ovplyvnená obsahom vody a množstvom popola z paliva

***3,6 MJ = 1 kWh


www.lestn.sk