JE ZNALECKÝ POSUDOK NAOZAJ POTREBNÝ?

Pri predávaní alebo kupovaní nehnuteľnosti ide vždy o poriadny balík peňazí. Pri určovaní ceny si ani nemusíte uvedomiť o koľko tisíc preplácate alebo prerábate. Veď povedzme si otvorene, dokáže laik objektívne ohodnotiť nehnuteľnosť čo najpresnejšie?

 

Práve na tento účel sa vypracúvajú odborné znalecké posudky, ktorých úlohou je nezávislé stanovenie ceny na základe technického stavu a ďalších príslušných údajov o budove. Využitie takýchto kvalifikovaných správ je dobrovoľné v prípade predaja, respektíve kúpy nehnuteľnosti ako pomocný nástroj k dojednaniu ceny. V niektorých právnych úkonoch je dokonca nutné. Poďme sa teda pozrieť či je znalecký posudok potrebný a či sa nám zíde.

Ako si môžete nechať vypracovať posudok?

Vyhotovenie znaleckého posudku sa vykonáva na objednávku po vzájomnej dohode. Medzi klientom a znalcom existuje možnosť dohodnúť si vybavenie všetkých náležitostí znalcom. Prenecháte mu celú zodpovednosť ohľadom úradných dokumentov, vybavenie požiadaviek u notára, na katastri či v banke a ušetríte hromadu času a nervov. Samozrejme, že si niečo budete musieť priplatiť. Pokiaľ už máte vypracovaný znalecký posudok ale je starší alebo sa Vám na ňom niečo nepozdáva, môžete si ho nechať iba overiť. Cena za posudok sa pohybuje v závislosti od lukratívnosti lokality a dôležitú úlohu zohráva konkrétna nehnuteľnosť.

Obsah znaleckého posudku

Technické údaje vytypovanej stavby – Tie najdôležitejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu objektu sú nepochybne vek, opotrebovanie, technický stav, použité materiály alebo štádium, v ktorom sa nachádzajú stavebné práce, čo platí iba v prípade rozostavaných stavieb.

Údaje o príslušenstve – Tu sa vyžadujú údaje hodnotiace občiansku vybavenosť, teda obchody, školy, kostoly a takisto priestory patriace k objektu ako garáže, pivnice, výťah.

Údaje o pozemku – Tieto údaje dokážu veľmi ovplyvniť výsledok odhadovanej ceny. Napríklad typ pôdy, jej klasifikácia a možné využívanie v budúcnosti. Kalkuluje sa aj s prognózou nárastu alebo poklesu hodnoty pozemku, čo vlastne ovplyvní výslednú cenu.

Fotodokumentácia – Príloha s foto zábermi má podložiť reálne opísané údaje v posudku.

Doklady potrebné na vypracovanie znaleckého posudku

List vlastníctva – Jednoznačne si vybavte originál. Pokiaľ máte k dispozícii iba kópiu, tak ju treba notársky overiť. Musí obsahovať kolok a nesmie presahovať 3 mesačný povolený limit.

Nadobúdacie doklady – Pripravte si dokument potvrdzujúci nadobudnutie majetku, ku ktorému chcete posudok. Darovacia, výmenná či kúpna zmluva, prevod vlastníckych práv.

Výpis z katastrálnej mapy – Výpis je použiteľný iba aktuálny a s priloženým kolkom.

Vek nehnuteľnosti – Tento doklad nepotrebujete, pokiaľ sa jedná o posudok pre pozemok.

V prípade akýchkoľvek obytných priestorov (byt, dom, chata...) je potrebné ho predložiť.

Pôdorys bytu – Oficiálne by sa mal nachádzať v zmluve, ak tam nie je, treba osloviť správcu bytového domu. Staršie domy takýto doklad nemusia mať, po zameraní ho treba dokresliť.

Projektová dokumentácia stavieb – Potrebná len pri domoch, nie bytoch. Nie vždy existuje.

 

V prípade, že sa do katastrálnej mapy nezaznačila vykonaná zmena, posudok sa bude musieť doplniť o geometrický plán. Ak je predmetom ocenenia pozemok, vyžaduje sa ešte doklad o bonite pôdy, čo znamená klasifikovanie pozemku na ornú pôdu, sad, vinicu, trávnatý porast. Bonita pôdy sa predkladá na objasnenie či nejde o pozemok s budúcou zástavbou.

Znalecké posudky sa vypracúvajú pre:

  • hypotekárne úvery
  • dedičské konanie
  • prevody vlastníckych práv
  • zrušenie a vysporiadanie BSM
  • zrušenie a vysporiadanie podielového vlastníctva

 
 

Text: Róbert Bosák