Jesenná orba - jej význam a výhody

Pre skúsených záhradkárov a farmárov netreba opakovať, prečo je dôležitá jesenná orba. Avšak, opakovanie je matka múdrosti, a preto nie je zlé si niektoré veci občas zopakovať, prípadne sa aj niečo naučiť.

Nie je na škodu si aj pripomenúť, aká vzácna a dôležitá je pre nás vlastne pôda: tá patrí medzi dôležité a veľmi ťažko obnoviteľné prírodné zdroje. Je základným výrobným prostriedkom pre ľudskú výživu a zároveň je jednou zo zložiek životného prostredia. Produkčné a mimoprodukčné funkcie pôdy sú nezastupiteľné. Je však  vystavená rastúcemu antropogénnemu zaťaženiu, a preto je nutné venovať náležitú starostlivosť technológiám obrábania pôdy, ktoré znižujú negatívne vplyvy na jej stav. Na pôde sme jednoducho povedané – závislí.

Jesenná orba je základnou činnosťou takmer každého, kto obhospodaruje záhradu alebo pole. Hlavnými úlohami jesennej orby je  „otvorenie“ pôdy na prijatie jesenných i zimných zrážok a zaorávka pozberových zvyškov, aby sa pri ich rozklade uhlík nestratil do ovzdušia. Podľa názoru viacerých odborníkov je dôležité nezamieňať jesennú orbu s letnou, inými slovami – čím je jesenná orba hlbšia, tým lepšie. Pravdaže v rámci určitých pravidiel a obmedzení, ktoré sú dané hlavne pôdnymi podmienkami. Za vlahu šetriaci prístup sa hodnotí i časovanie orby a spôsob ošetrenia povrchu oráčiny.

Azda najčastejšou chybou jesenných orieb je orba pri nevhodnej vlhkosti, kedy orbové teleso pôdu rozmaže a stláča spodok ornice, kde sa vytvára zhutnená vrstva, tzv. orbová panva. V prvom roku je to iba centimeter až dva, v ďalších hlavne pri opakovaní sa rovnakej hĺbky orby, sa táto zhutnená vrstva pôdy zväčší na dvoj až trojnásobok a následne ovplyvňuje tak hĺbku zakoreňovania plodín, ako aj hospodárenie pôdy s vlahou.

Funkcie jesenného obrábania pôdy:

  • obmedzenie neproduktívneho výparu vody skyprením vrchnej vrstvy pôdy,
  • zapracovanie vyklíčených rastlín, organických zvyškov rastlín, prípadne aj organických a priemyselných hnojív do požadovanej hĺbky pôdy,
  • zabezpečenie podmienok pre obnovenie vodného a vzdušného režimu pôdy pre nasledujúce vegetačné obdobie,
  • obnova štruktúrneho stavu nielen v ornici, ale aj odstránením zhutnenej podorničnej vrstvy pôdy,
  • vyrovnať pôdny povrch a tým vytvoriť vhodné podmienky pre jednorazovú, prípadne aj veľmi plytkú jarnú prípravu pôdy,
  • vytvoriť vhodné podmienky pre prípadné pestovanie medziplodín,
  • lepšie sprístupnenie živín, lepšie presychanie a rýchlejšie zvyšovanie teploty pôdy, najmä v jarnom období.

Prečo je výhodnejšia jesenná orba ako jarná?

Pri jesennej orbe je pôda už v skorú jar pripravená na jarné sadenie. Organické látky sa lepšie rozkladajú, pretože teploty pôdy na jeseň a skorú zimu sú vyššie ako v pokročilej zime a počas skorej jari. Taktiež hmyz, choroboplodné organizmy a buriny sú zabité alebo zredukované vystavením zimnému počasiu.

Objavujú sa však aj názory, že orba nie je vhodná a je to zastaralý spôsob prípravy pôdy. Avšak orba vyhovuje aj moderným ekologickým trendom. Vďaka potlačeniu rastu buriny je potrebná nižšia spotreba herbicídov. Nové rastliny v pôde sú vystavené menšiemu vplyvu rastlinných zbytkov, znižuje sa tým možnosť šírenia plesní a tým aj potreba fungicídov. Pri prieskume medzi farmármi v Nemecku a Francúzsku v roku 2015 až 80 % z nich uviedlo, že dôležitou výhodou orby je zníženie množstva chemikálií potrebných k zamedzeniu rastu buriny, najmä ťažko vyhubiteľnej. A viac ako 60 % farmárov považuje orbu za základný krok pri obhospodarovaní pôdy.

Malotraktor AGZAT s pripojeným pluhom dokáže výrazne uľahčiť jesenné obrábanie pôdy v záhradách, kde sa veľký traktor nedostane a takisto na menších poliach. AGZAT AGRO PROFI DIF (s diferenciálom) s motorom Yamaha MA190 sme už pri jesennej orbe preverili a s výsledkom sme veľmi spokojní.

Viac informácií o strojoch pre vašu záhradu či pole nájdete na www.agzat.sk.

Foto: Hriňovské strojárne