Kompaktné vetracie a klimatizačné zariadenie Vesna

Nároky na technické riešenie, výkon aj efektivitu vetrania a klimatizácie budov, kancelárií, hotelov, škôl ale i rodinných domov sa výrazne zmenili. Znížením tepelných strát vďaka zatepleniu budov ďalšími zdrojmi tepla ako sú úžitkové technológie, osvetľovacie systémy a výpočtová technika ako aj výrazne presklenými plochami na vonkajších fasádach sa dostáva do popredia otázka zabezpečenia tepelnej pohody aj v teplých letných mesiacoch.

 

Riešením je použitie kompaktného zariadenia, ktoré okrem účinného vetrania zabezpečí aj chladenie a ohrev vzduchu. Vstavaný reverzný chladiaci okruh s invertorovým kompresorom zabezpečí požadovanú teplotu v priestore.

Výhody kompaktu:

•             Chladiaci okruh je skompletizovaný, naplnený chladivom u výrobcu a otestovaný.

•             Jednoduchý servis, prístup k celému okruhu z jedného miesta.

•             Odpadá montáž kondenzačnej jednotky, „nevadí susedom“.

•             Malá náplň chladiva.

•             Rýchle uvedenie do prevádzky.

•             Len jeden druh energie – pripojenie na elektrickú sieť.

 

Okrem tepelnej pohody sa zariadenie stará aj o kvalitu vzduchu. Automaticky, podľa obsadenosti miestnosti je riadené vetranie, pomer čerstvého a cirkulačného vzduchu od 0 do 100 %. Požadovaná kvalita vzduchu je snímaná senzorom CO/VOC. Takéto riadenie nie je závislé od obsluhy.

Kompaktné vetracie a klimatizačné zariadenie Vesna HP - C – Komfort

Kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla a tepelným čerpadlom zabezpečuje vetranie, odvlhčovanie a udržiavanie teploty a kvality vzduchu v priestore.

Vysokú efektivitu ohrevu a chladenia vzduchu zabezpečuje zabudované reverzné čerpadlo s invertorovým kompresorom s premenlivým výkonom. Použitie je skutočne rozsiahle, napr. pre kancelárie, reštaurácie, obchody, fitness, šatne, kuchyne a podobne.

 

Parametre

2 000

3 000

5 000

Vzduchový výkon nominálny

2 000 m³/h

3 000 m³/h

5 000 m³/h

Pracovný rozsah vzduchového výkonu

1 000 - 2 000 m³/h

1 500 - 3 000 m³/h

2 500 - 5 000 m³/h

Externý tlak nominálny (rezerva)

250 (150) Pa

250 (400) Pa

250 (250) Pa

Chladiaci výkon A32

7,2 kW / 8,8 kW

10,9 kW / 13,2 kW

18,2 kW / 22,0 kW

Vykurovací výkon Tepelné čerpadlo A2/22

7,6 kW

11,5 kW

15,7 kW

Vykurovací výkon Tepelné čerpadlo A-7/22

11,5 kW

13,5 kW

22,0 kW

Elektrický príkon pri ohreve s Tepelným čerpadlom

3,7 kW

5,2 kW

6,6 kW

Variant s elektroohrevom - výkon EO²

9 kW

9 kW

9 kW

 

Konštrukcia skrine je spoločná pre všetky tri verzie. Rám je zhotovený z vlastných profilov s predeleným tepelným mostom. Tvarovaný profil rámu a oceľových rohovníkov zabezpečuje tuhosť a stálosť konštrukcie. Sendvičový panel vyplnený minerálnou vlnou hrúbky 40 mm zabezpečuje výborné tepelnoizolačné vlastnosti a útlm hluku. Snímateľné panely zabezpečujú ľahký prístup ku všetkým častiam zariadenia z prednej strany.

Povrchová úprava – vonkajšia strana je pre všetky verzie práškovo lakovaná. Vnútorná strana pre verziu HP C a R -pozink, verzia HP P -nerezový plech.

Kompaktné vetracie a klimatizačné zariadenie s rekuperátorom a tepelným čerpadlom

Zariadenie vyrábame v dvoch vyhotoveniach, rekuperačná s účinnosťou SZT 80 % podľa nariadenia 1253/2004 a verzia s tepelným čerpadlom a rekuperátorom s účinnosťou 60 %. Obidva typy sme merali za rovnakých podmienok simulovaných zimnú prevádzku pri teplotách vonkajšieho vzduchu od -15°C do +22°C, v režime 100 % čerstvého vzduchu a teplota do prívodu nastavená na +22°C, na doohrev vzduchu bol u oboch použitý elektrický ohrev s plynulou reguláciou výkonu.

Hlavným porovnávacím parametrom je spotreba elektrickej energie. V uvedenom grafe sú namerané hodnoty prevedené do teplotohodín nášho klimatického pásma. Najvyšší počet teplotohodín je v rozmedzí -2°C až +10°C kedy sa najviac prejaví úspornosť zariadenia s tepelným čerpadlom.

Meraním potvrdená ročná spotreba:

Vesna 3000 HP-C 27 226 kWh/rok

Vesna 3000 R    35 115 kWh/rok

Úspora pri Vesna 3000 HP-C až 29%

Výsledky merania jasne potvrdili nižšiu energetickú náročnosť vetracieho zariadenia s tepelným čerpadlom, ktoré využíva zvyškovú energiu odpadného vzduchu oproti VZT jednotkám s vyššou účinnosťou rekuperácie. Takmer všetky zariadenia inštalujeme s riadením vetrania podľa snímača kvality vzduchu v priestore, čo ešte viac šetrí peňaženku prevádzkovateľa bez zníženia požadovaného komfortu.

Spoľahnite sa na výrobcu s 30 ročnými skúsenosťami www.fiving.sk