Konferencia VZDUCHOTECHNIKA 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA

Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB

Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 21. ročník vedecko-odbornej konferencie

na tému:

Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave organizuje v tomto roku už 21. ročník vedecko-odbornej konferencie VZDUCHOTECHNIKA 2022.
Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie VETRANIE a KLIMATIZÁCIA. Dvadsiatyprvý ročník s podtextom „Hybridné zdroje energie pre vetranie a klimatizáciu“ sa uskutoční 9. - 10. júna 2022 v Grand Hoteli PERMON****, Podbanské, v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.
 
Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov a priniesť im nové poznatky v týchto tematických okruhoch:
▪ Legislatíva vo Vzduchotechnike
▪ Vzduchotechnika v budovách občianskej vybavenosti
▪ Priemyselná vzduchotechnika
▪ Vzduchotechnika v budovách bytovej výstavby a rodinných domoch
▪ Zdroje chladu a tepla pre Vzduchotechniku
 
Veríme, že tak ako predchádzajúce ročníky uskutočnené na mnohých miestach Vysokých Tatier a v Bratislave bude aj tento dvadsiatyprvý príležitosťou na stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky. Uvítame aj kolegov z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov. Odborný program doplnia firemné prednášky a prezentácie výrobcov a predajcov vetracej a klimatizačnej techniky.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
 
Odborný garant:
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
zuzana.strakova@stuba.sk
 
Predseda SSTP:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
dusan.petras@stuba.sk
 
Prípravný výbor:
Ing. Jozef Löffler, Výskumný ústav vzduchotechniky
Ing. Kristína Baloghová, PhD., SvF STU v Bratislave
Ing. arch. Zuzana Ládyová, Smartsun s.r.o.
Ing. Peter Muškát, Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus
 
Organizačný garant:
Jana Lehotová Nôtová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
konferencie@sstp.sk
 
Organizačný výbor:
Ing. Tomáš Strenk
Ing. Pavol Štefanič
 
Editor zborníka:
Mgr. Zuzana Švecová
sstp@sstp.sk

PROGRAM – základný prehľad

9. 6. 2022 ŠTVRTOK
08.30 – 18.00 registrácia účastníkov
09.45 – 10.00 otvorenie konferencie
10.00 – 12.00 I. sekcia
12.00 – 13.00 prestávka na obed
13.00 – 15.00 II. sekcia
15.00 – 15.30 prestávka na kávu
15.30 – 17.30 III. sekcia
17.30 – 18.30 diskusné fórum
20.00 – 23.00 spoločenský večer
 
10. 6. 2022 PIATOK
08.30 – 10.00 registrácia účastníkov
09.00 – 11.00 IV. sekcia
11.00 – 11.30 prestávka na kávu
11.30 – 13.30 V. sekcia
13.30 – 14.00 záver konferencie