Kvalita pri výstavbe? Storočný vynález Ytong ju zaručí!

Na počiatku vzniku nového materiálu stála inovácia – švédsky architekt Axel Erikson vyvinul pórobetón takmer pred sto rokmi. Výroba sa celosvetovo presadila a k prvotnej značke Ytong pribudlo zateplenie Multipor a vápenno-pieskové prvky Silka podobného zloženia. Výroba všetkých produktov vychádza len z niekoľkých základných prírodných surovín – piesok, cement, vápno a voda sa vďaka pokročilej technológii dokážu zmeniť v moderný, spoľahlivý, zdravý a vysoko trvanlivý stavebný materiál pre akýkoľvek typ stavby.

Inovácia vychádza najmä z know-how a vývoj prebieha smerom k zdokonaleniu technológií, výroby a znalostí o materiáli. Dôležitú úlohu tu zohráva ľudský faktor – zdieľanie skúseností medzi odborníkmi z viacerých európskych krajín, zázemie laboratórií sa podieľa na zvyšovaní kvality. Výsledkom ich práce je napríklad „vlajková loď“ Lambda YQ, tepelnoizolačná tvárnica, ktorá s niekoľkoročným predstihom bola vyvinutá tak, aby plnila tie najprísnejšie tepelnotechnické normy. Teraz je už na našom trhu plne etablovaná a patrí k najžiadanejším produktom pre jednovrstvové murovanie bez zatepľovania.

Cítite zodpovednosť za životné prostredie? Vyberajte produkty podľa svojho

Oblasť stavebných materiálov má veľký potenciál pre zlepšenie klímy a ochranu životného prostredia. Desiatky rokov sa oddelenie inovácií v spoločnosti Xella, ktorá Ytong a príbuzné značky vyrába, venovalo zvýšeniu tepelno-izolačných vlastností produktov. To prispelo k zachovaniu prírodných zdrojov a k zníženiu energie a emisií. Suroviny používané na výrobu sú súčasťou zemskej kôry a sú prakticky nevyčerpateľné. Ťažia sa šetrne a príroda nie je poškodzovaná. Časť surovín pochádza z okolia výrobní a ďalšie sú zo vzdialenosti maximálne 200 km. Produkty sú vyrábané v uzavretom cykle, ktorý vyžaduje menej energie ako porovnateľné stavebné materiály. Tiež u dodávateľov sa posudzuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Kvalita surovín? Prvotriednosť a lokálny pôvod

Kvalita a prvotriednosť produktov Xella závisí na technológiách a tiež surovinách najvyššej akosti. Základom pre kvalitnú výrobu je starostlivo definovaná surovina, preto sú vybraní iba dodávatelia, pri ktorých je táto kvalita dlhodobým štandardom. Dôraz je kladený tiež na lokálny pôvod – doprava nerobí nadbytočnú ekologickú záťaž. Xella ako výrobca presne stanovujú kritériá, ktorá má dodávateľ spĺňať – napríklad pre výrobu Ytongu bol vyvinutý dodávateľom špeciálny typ extrémne jemne namletého portlandského cementu, ktorý vyniká najvyššou pevnosťou a najrýchlejšie tuhne. Piesok je dôsledne praný a zbavený všetkých ílov.

Kontrola kvality? Nemecká presnosť a nadštandardné previerky

Kontrolu kvality určuje samozrejme STN, ktorá stanovuje povinné kritériá, ďalšou zárukou je tiež ISO, ktoré Xella pravidelne obnovuje. Dôležitú úlohu v prémiovej kvalite má ale rad interných skúšok, ktoré sú nariadené v rámci celého koncernu a sú v mnohých kritériách náročnejšie než normy stanovené STN.

Koncern Xella disponuje akreditovanými laboratóriami v Brucku, kde prebieha pravidelná kontrola a meranie s cieľom zaručiť pri materiáli dlhodobo stále vlastnosti. Pravidelne sa meria tiež skutočná radiácia výrobkov, ktorá je trvale výrazne nižšia než v prípade ostatných stavebných materiálov. Dvakrát ročne sa v nemeckých laboratóriách kontrolujú aj skutočné tepelnoizolačné vlastnosti produktov. Zákazník má tak istotu, že ktorýkoľvek z nich zodpovedá deklarovaným hodnotám a výrobca garantuje skutočné čísla.

www.ytong.sk