Letu dominovali povodne a krupobitie

Prírodné živly spôsobili toto leto škody na majetku za vyše pol milióna eur. Pre niekoho môže byť takéto poškodenie majetku, hlavne v dnešnej dobe nárastu cien, neúnosné. Ako zisťujeme, mnoho nehnuteľností na Slovensku je podpoistených. 

Povodne a krupobitia spomedzi všetkých živlov toto leto najviac ničili náš majetok. Vyplýva to zo štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne. „Počas júna, júla a augusta nám klienti nahlásili 454 škôd spôsobených povodňami a záplavami a 392 škôd z krupobitia v celkovej hodnote takmer 350-tisíc eur. Dohromady sme počas posledných troch mesiacov zaregistrovali 1 384 poistných udalostí na privátnom majetku spôsobených prírodnými živlami. Náklady za tieto škody boli vyše pol milióna eur,“ konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli. 

Na živly pokojnejšie leto

Napriek týmto škodám bolo tohtoročné leto z pohľadu štatistík menej škodové ako minuloročné. „Toto leto evidujeme niekoľko lokálne pôsobiacich živlov a následných škôd spôsobených víchricami, povodňami a krupobitím. V porovnaní s minulým letom je však živelných poistných udalostí menej,“ dopĺňa D. Nógli. Medzi najväčšie škody, ktoré Allianz toto leto riešila, patrí poškodenie strechy v dôsledku silnej víchrice na prístavbe rodinného domu v okrese Trebišov za vyše 10-tisíc eur. Počas júlovej víchrice zas na Záhorí silný vietor a krupobitie poškodil vonkajšie elektrické žalúzie na rodinnom dome v Starej Myjave. Škoda v tomto prípade presiahla 8 600 eur.

Pozor na podpoistenie

Vysoká inflácia, rast cien stavebných materiálov, ale aj klimatické zmeny a s nimi spojené častejšie živelné škody spôsobili, že mnoho nehnuteľností na Slovensku je podpoistených. „Odporúčame klientom, aby si prehodnotili svoje poistné zmluvy a upravili výšku poistnej sumy tak, aby pokrývala reálnu hodnotu ich majetku. V prípade škody na podpoistenej nehnuteľnosti im totiž poisťovňa bude môcť vyplatiť len pomernú časť škody podľa úrovne podpoistenia,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz Lucia Strnad Muthová. Aj preto Allianz v roku 2020 začala prehodnocovať staršie majetkové poistné zmluvy klientov a ponúka im nové návrhy poistiek, ktoré adekvátne pokrývajú hodnotu poisteného majetku aj aktuálne riziká.

Viac informácií o poistení majetku nájdete tu.

Zdroj obrázkov: Pixabay