Máte záujem o zariadenie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie?

Už od februára 2021 bude možné podávať žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uvoľňuje ďalších 10,8 mil. € na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov.

Ako sa uvádza na stránke zelenadomacnostiam.sk: Z doplnenej sumy 10,8 mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlenených 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. € a na kotly na biomasu 1,5 mil. €.

Výška podpory zostáva v roku 2021 nezmenená a naďalej závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Maximálny príspevok na tepelné čerpadlá je 3 400 €, pri slnečných kolektoroch je to 1 750 € a po 1 500 € môžu získať domácnosti na inštalácie fotovoltických panelov a kotlov na biomasu.

V súlade s osobitnými podmienkami bude možné registrovať žiadosti o poukážky v termínoch:

–  fotovoltické panely od 8. februára 2021,

–  slnečné kolektory od 10. februára 2021,

–  tepelné čerpadlá od 15. februára 2021,

– kotly na biomasu od 17. februára 2021.

Domácnosti budú môcť registrovať svoje žiadosti prostredníctvom elektronického systému s využitím zásobníkov. Tie sa budú otvárat postupne pre jednotlivé druhy zariadení a s postupným vydávaním poukážok. Zásobníky sa otvoria vždy o 15. hodine v uvedené dni.

Viac informácií sa dozviete tu

Foto: Pexels