Moderné monitorovacie, bezpečnostné a kamerové systémy

V posledných rokoch je možné na našom trhu pozorovať veľmi dynamický nárast digitálnych IP kamerových systémov. Tak ako väčšina nových technológií aj digitálne kamerové systémy spočiatku len kopírovali funkcionalitu svojich predchodcov a poskytovali pre pracovníkov ochrany na monitor obraz a záznam zo stráženého objektu. Potenciál nových digitálnych riešení je však omnoho vyšší.

Nepochybnou výhodou digitálnych kamier je možnosť vykonávať analytické funkcie nad obrazom. Tie je možné vykonať priamo na kamere alebo prostredníctvom videoanalytického servera. Ide napríklad o detekciu pohybu, detekciu narušenia chránených zón, detekciu sabotáže kamery zastriekaním sprejom, natočením a podobne. Na základe zisteného neštandardného stavu následne vyhlásiť poplach, vytvoriť fotografie z obrazu, zaslať notifikačný email, zapnúť reflektor, zamknúť dvere, vypnúť elektrinu, spustiť mreže, ohlásiť poplach na pult centrálnej ochrany a pod. Možnosti automatickej reakcie na zistený stav s využitím inteligentných domácností tieto možnosti neustále rozširujú. Výsledkom takejto integrácie je poskytnutie užívateľovi kamerového systému už len konkrétnu informáciu o neštandardnom stave v monitorovanom objekte bez potreby neustáleho pozorovania kamerového záznamu.

Každá analýza obrazu sa vykonáva v reálnom čase priamo na kamere alebo na serveri. Výrobca kamier Axis Communications na tieto účely vyvíja tzv. VAPIX rozhranie, ktoré je súčasťou každej ich kamery. Zaoberať sa samotnými algoritmami ako príslušné kamery priamo kontrolovať je však prácou integrátorov ako je naša spoločnosť Insomnium, s. r. o.

Monitorovanie interiéru moderného rodinného domu, domácnosti alebo firmy

Základný rad kompaktných kamier AXIS M10X4-W od Axis Communications je ideálnym riešením pre interiéry firiem, domácnosti, butiky, hotely, reštaurácie alebo iné podobné priestory.  Za výnimočnú cenu ponúka výbornú kvalitu obrazu pri 30 obrázkoch za sekundu a v rozlíšení 1MP/HDTV (720 p.) 1 280 x 800 pixelov. Kvalitu obrazu zabezpečí aj veľmi dobrá citlivosť kamery 0 Lux pri zapnutom LED podsvietení. Má zabudovaný pasívny infračervený senzor (PIR) určený pre detekciu pohybu aj v tme.
Automatické nasvietenie LED prísvitom je pritom možné tak pri detekcii pohybu v obraze, detekcii prostredníctvom PIR detektoru alebo prípadne vstupom z externého systému. Vďaka zabudovanému mikrofónu a reproduktoru máte možnosť nie len počuť, ale aj priamo hovoriť alebo prehrávať nahraté audio záznamy. Poskytuje najlepšiu efektivitu využitia priepustnosti dát vďaka možnosti kompresie obrazu v H.264 alebo MPEG-4 formáte. Je vybavená bezdrôtovým sieťovým rozhraním IEEE 802.11b/g/n a zároveň bežným káblovým Ethernet rozhraním (RJ – 45). Podporuje protokoly WPA (Wi-Fi Protected Access) a WPA2, čím poskytuje najlepšie bezpečnostné záruky pre bezdrôtové siete. Výkonný bezdrôtový prenos so širokým pokrytím umožňuje inštaláciu kamery aj na miestach bez dátového kábla alebo ethernetovej zásuvky. Základný balík detekcie pohybu, emailovej notifikácie s možnosťou prepojenia na inteligentnú domácnosť prostredníctvom relé modulov poskytujú bezdrôtové WiFi kamery Axis M10XX-W od 167 € bez DPH. Pre nahrávanie obrazu je pritom možné použiť plne cloudové riešenia, a teda nie sú potrebné dodatočné investície do nákupu vlastných nahrávacích zariadení, ktoré je možné pri krádeži páchateľom priamo odcudziť.

Monitorovanie externých priestorov budov

Nový rad Axis P14XX je inovatívna nákladovo efektívna séria v kompaktom „bullet-style“. Dôraz bol kladený hladne na kvalitu obrazu, stabilitu používaných technológií, trvácnosť materiálov a jednoduchosť inštalácie. K dispozícii je sedem nových modelov poskytujúcich kvalitu obrazu v rozlíšení od HDTV 1080p až po 4K ako aj s vstavaným inteligentným IR žiaričom. Ide o veľmi dobre vybavenú kompaktnú kameru pri porovnaní ceny, výkonu a veľkosti. Kamera je vybavená 2MP CMOS senzorom s podporou 1080p, P-Iris motorický zoom objektívom, WDR – Dynamic Contrast, slotom na SD kartu a IR prisvietením do 15 m, I/O kontakty s možnosťou nahrávania tak na samostatné nahrávacie zariadenie, ako aj prostredníctvom cloudu.

Samozrejmosťou je, že aj tieto exteriérové kamery majú zabudovanú základnú analýzu obrazu, ako to je pri kompaktných M radoch. Rozširujú však funkčnosť kamery hlavne o exteriérovú realizáciu a inteligentný IR prísvit.

Bezpečnostná video analýza obrazu

Dôvodom vývoja automatizovaných videoanalýz je ľudský faktor. Prieskumy ukazujú, že aj profesionálne dohľadové strediská až 85 % pozorovaných informácií neustriehne pri dlhodobejšom monitorovaní video obrazu, ktorý trvá u jedného pracovníka viac ako 1 hodinu nepretržitého monitorovania viac ako 8 obrazov. Dôvodom môže byť únava, choroba, telefonát, strata koncentrácie a pod., ale tiež ľudská potreba súčasne riešiť niekoľko pracovných úloh naraz. Veď úprimne, kto má neustále energiu pozerať na monitor či sa niečo zaujímavé deje. Naopak digitálne vyhodnocovanie obrazu vykazuje účinnosť 90 % a viac. To všetko bez potreby neustálej kontroly samostatným človekom, a teda pri oveľa nižších prevádzkových nákladoch. Z týchto dôvodov implementácia a uplatnenie príslušných SW prostriedkov v tomto období priamo narastá.
Mnohé z nich výrazným spôsobom zefektívňujú stráženie objektu prevzatím niektorých úloh operátora. Ako príklad je možné uviesť sledovanie objektu PTZ kamerou, kedy systém vie automaticky bez zásahu operátora natáčať kameru tak, aby bola sledovaná podozrivá osoba. Tiež je možné spustiť alarm pri narušení sledovaných zón. Tu však systém nerobí len jednoduchú detekciu pohybu vo vyznačenej oblasti, ale rozpoznáva objekty, klasifikuje ich ako osoby alebo ako dopravné prostriedky, zistí ich veľkosť, natočenie, zónu odkiaľ prišli, kam smerujú a pod. Na základe toho systém môže spustiť alarm, upozorniť obsluhu alebo urobiť záznam osoby v stráženej zóne, nielen keď prekoná nejakú prekážku a naruší ďalšiu zónu, ale aj ak sa tam len neprimerane dlho zdržuje.
Ďalšou zaujímavou aplikáciou je detekcia požiaru, ktorá nájde uplatnenie aj v exteriéroch, kde nie je možné inštalovať štandardné požiarne detektory. Tieto moduly sú založené na termovízii alebo priamo rozpoznávajú v obraze stúpajúci dym, prípadne oheň. Z bezpečnostných aplikácií možno spomenúť ešte detekciu zlého parkovania, rozoznávanie odložených objektov, 3D ochrana chráneného objektu, rozpoznávanie a čítanie ŠPZ automobilov.

Marketingová video analýza obrazu

Využitie video analýzy je zaujímavé aj v marketingovej oblasti. Je možné sledovať počet návštevníkov vstupujúcich a vychádzajúcich z budovy, ich približný vek, pohlavie. Tiež je možné sledovať ich správanie, pri ktorom tovare sa ako dlho zdržali, frekvenciu a intenzitu návštev a spojiť si to pri vyhodnocovaní marketingových kampaní. Zaujímavé uplatnenie nachádzajú tieto systémy pri počítaní osôb v prípade požiarnych poplachov, a to koľko osôb budovu v čase poplachu opustilo. Pre vyššiu presnosť je na dané účely využívané najmä termozobrazenie v kombinácii so štandardným obrazom.
Funkcionality inteligentných kamerových systémov založených na video analýze, spomenuté v tomto článku, ilustrujú, čo si dnes môže klient želať. Výhodou je, že v mnohých prípadoch je možné využiť aj existujúci kamerový systém, ktorý by inak slúžil len na nahrávanie, prípadne prezeranie záznamov. Rozšíriť ho o video analýzu a zlepšiť jeho funkčnosť je možné len zmenou softvéru.

 

26.5.2015