Money, money, money...

V prípade rekonštrukcie či modernizácie bytového domu platí podobne ako pri riešení vlastného bývania jednotlivca alebo rodiny staré známe „peniaze sú až na prvom mieste“. Bez financií sa totiž ani ten najlepší projekt nestane realitou.

Pilierom akéhokoľvek projektu revitalizácie bytového domu je práve financovanie. Dobrou správou je, že dnes si už aj bytové domy môžu finančné zabezpečenie obnovy vybrať z viacerých možností. Spoľahlivý finančný partner je rovnako dôležitý ako samotný úver. Mnohé bytové domy už majú vlastné skúsenosti a môžu poskytnúť referencie. Wüstenrot stavebná sporiteľňa im finančne pomohla zrealizovať renováciu spoločných priestorov, zateplenie fasád, opravu striech, odstránenie systémových porúch, atď. Viditeľné vý­sledky sú viac než len slová. Čerpanie úveru je len jednou z dostupných možností, ktoré ponúka. Pre bytové domy je zaujímavá a užitočná aj niektorá z foriem sporenia. Spoločenstvá vlastníkov bytov majú výhodu v podobe nároku na štátnu prémiu (1 štátna prémia, max. 70 €/rok, na každé 4 byty v bytovom dome). Finančné prostriedky kumulované vo fonde údržby a opráv tak môžu efektívne zhodnotiť. Wüstenrot má však atraktívnu ponuku aj pre bytové družstvá či správcovské spoločnosti – flexibilné sporenie Wklad Garant výhodné aj bez štátnej prémie.

WKLAD GARANT

je krátkodobé sporenie s garantovaným zhodnotením vkladov

Sporenie by malo byť automatickou súčasťou každého zdravého finančného hospodárenia jednotlivca i bytového domu. Wklad garant prináša päť sporivých produktov a viacero výhod, vrátane garancie úročenia vkladov. Dĺžku trvania je možné zvoliť podľa preferencií.

Ide o ponuku krátkodobých sporiacich produktov na 1, 2, 3, 4 alebo 5 rokov s úrokovou sadzbou od 0,3 % p.a. až po 1 % p.a. Všetkých 5 sporiacich produktov je poskytovaných bez poplatkov (za uzavretie zmluvy, za vedenie účtu aj za ročný výpis). Novinkou je možnosť disponovania časťou finančných prostriedkov (až 50 %) pred dovŕšením doby viazanosti. Je to sporenie s vopred známym garantovaným výnosom a nulovým rizikom. Ide o výhodnú alternatívu k termínovaným vkladom, pričom výška vkladov na zmluve môže dosiahnuť max. 50 000 €. Použitie finančných prostriedkov nie je účelovo viazané.

DOBRÁ SPRÁVA

pre každý bytový dom čakajúci na renováciu...

Program REKOFOND pre bytové domy je už dlhodobo známy. Stačí pripomenúť, že ide o osvedčený spôsob financovania bežnej údržby, zásadnejších opráv či nákladnejších rekonštrukcií bytových domov prostredníctvom výhodných a garantovaných úverov z portfólia Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Rekofond ponúka riešenie pre bytové domy, ktoré už volajú po renovácii. Umožní dosiahnuť vyšší komfort bývania aj v staršom bytovom dome. Wüstenrot poskytuje potrebné financie výhodne a s transparentnými podmienkami. Z úveru je možné financovať celý projekt revitalizácie, od odstránenia statických porúch cez výstavbu vlastných kotolní, až po získanie alternatívnych zdrojov energií či energetického certifikátu bytového domu (sprísnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov sa týka aj bytových domov, nových i rekonštruovaných). Lehota splatnosti úveru je do 30 rokov a úročenie od 1,49 % p.a. pri 6-ročnej fixácii. Financovanie je bezrizikové, teda optimálne riešenie aj pre tých, ktorí sa obávajú dlhodobých záväzkov. Navyše, bytový dom má rýchly prístup k financiám pri nepredvídaných situáciách, možnosť zálohového čerpania až 80 % úveru a na výber jednoduché formy zaručenia úveru (bez založenia bytov).

Kontakt: 0850 60 60 60  •  rekofond@wustenrot.sk  •  www.wuestenrot.sk