Multifunkčný odvodňovací žľab pre všetky povrchy

Efektívne a bezpečné odvodnenie ciest, chodníkov, námestí, garáží, športovísk, spevnených plôch okolo domov sa často rieši pomocou líniového odvodňovacieho systému. Ponuka žľabov je obrovská. Nie každý projektant, stavebník či majiteľ sa však chce ponoriť do štúdia materiálov a typov odvodňovacích žľabov.

Ak nie ste rozhodnutí a nechce sa vám tráviť čas hľadaním informácií, môžete nájsť riešenie v multifunkčnom odvodňovacom systéme MEARIN.

Jeho inštalácia je jednoduchá, pretože žľaby sú ľahké a možno ich inštalovať bez použitia mechanizácie. Napriek tomu sú veľmi pevné, odolné voči chemikáliám a mrazu a plne recyklovateľné.

 

Pozrime sa na hlavné kritériá výberu a možnosti, kde všade možno žľaby inštalovať.

Pevnosť a odolnosť

Základným kritériom dlhodobého používania žľabov je pevnosť a odolnosť samotného telesa žľabu. Žľaby si môžete kúpiť z rôznych materiálov, napríklad z betónu, polymérbetónu, sklených vlákien, polypropylénu alebo polyetylénu s vysokou hustotou. Každý materiál má svoje výhody a nevýhody, ako aj odporúčané použitie.

 

Univerzálnym riešením je žľab MEARIN vyrobený z kompozitného materiálu SMC, čo je polyesterová živica vystužená sklenými vláknami. Vďaka dlhým vláknam je MEA SMC mimoriadne odolný proti praskaniu a zároveň sú žľaby primerane pružné. To znamená mimoriadne vysokú stabilitu aj pri výrazných teplotných výkyvoch a v kombinácii s veľmi obmedzenou dĺžkovou rozťažnosťou.

Optimálne riešenie prietoku vody

Ak sa zameriavate na odtokový výkon, potom je kľúčový tvar žľabu a jeho optimalizácia. Aj nízka hladina vody musí byť odvedená z povrchu. Variabilita riešenia a možnosť násuvných systémov na presnú inštaláciu sú správnou cestou.

Odvodnenie roviny?

Ak potrebujete odvodniť rovinu alebo veľké plochy s nulovým sklonom, napríklad podzemné garáže, potom na to potrebujete žľaby so spádovým dnom. Dôležitým kritériom je aj to, aby voda prešla krátku vzdialenosť do žľabu.

Nízka výška stavebnej konštrukcie

V tomto prípade nainštalujte nízke žľaby MEARIN PLUS 150 F, ktoré sú vysoké len 75 mm. V závislosti od typu roštu žľaby vydržia zaťaženie od A15 do D400 kN.  Pri montáži liatinových roštov B125 je systém dostatočný na prevádzku osobných vozidiel. So spádovými hranami MEARIN Plus možno ľahko realizovať sklony 0,5 %. Znížené žľaby MEARIN PLUS F sú tiež nižšie, s výškou len 55 mm.

Kompozitné odparovacie žľaby MEARIN PG1500 EVO sa často inštalujú aj do podzemných garáží a sú mimoriadne nízke – len 30 mm.

Pre vysoké zaťaženie

Ak si vyberiete žľaby MEARIN EXPERT s oceľovou ochrannou hranou, vydržia zaťaženie až do E600 kN. Pri vysokých zaťaženiach sa používajú liatinové rošty. Rošty zostávajú čierne aj po mnohých rokoch používania. Neprejavuje sa na nich žiadna korózia. Používajú sa na odvodnenie priemyselných areálov, dielní, ciest a dopravných komunikácií.

Zníženie hluku

Spolu s kompozitnými roštami sú žľaby MEARIN ideálnym riešením na odvodnenie ciest v obytných zónach a peších zónach, kde sa vyžaduje zníženie hluku.

Pomoc projekčného tímu

Ak by ste chceli pomôcť pri výbere alebo dokonca pri návrhu správneho odvodnenia oblasti alebo cesty, môžete sa obrátiť na projekčný tím MEA. Odborníci na základe vašich podkladov vytvoria bezplatný návrh odvodnenia.

 

Viac o žľaboch MEARIN: https://www.mea.sk/system-mearin---smc-kompozit/kategorie/6