NANO fasáda ochladí povrch stavby a ušetrí vaše peniaze

Všetci vieme, že povrch svetlých farieb sa toľko nezahrieva. Novinkou pre nás ale je, že existuje náter, ktorý fasádu nielen dlhodobo ochráni a udrží čistú, ale jej povrch odráža späť do vesmíru tepelné i solárne žiarenie.

 

S nano náterom technológie FN NANO® si môžete vytvoriť s kľudným svedomím i bielu fasádu, ktorá zostane dlhodobo čistá a zároveň bude jej povrch v letnom období chladnejší. To sa významne prejaví na komfortnosti bývania i na nižších nákladoch pri užívaní klimatizácie.

Funkcie samočistiaceho náteru sú založené na čistom a ekologicky veľmi šetrnom fyzikálnom spôsobe – fotokatalýze. Ochranný náter FN NANO® využíva energiu slnka, ktorá prechádza na ekologický efekt prirovnateľný k horúcej platni, ktorá na sebe páli špinu a škodlivé látky.

 

Fotokatalytický efekt je permanentný, nevyčerpateľný a časom neslabne. Všetky ochranné funkcie sú zachované po celú existenciu ošetrenej plochy.

Produkt FN NANO® získal CERTIFIKÁT COOL ROOF RATING COUNCIL

Cool Roof Rating Council je súčasť U.S. Green Building Council (Americká rada pre zelené budovy), ktorá podporuje udržateľnosť pri navrhovaní, výstavbe a prevádzke budov.

Posudzovala produkt FN®2 technológiu FN NANO® a jeho schopnosť odrážať tepelné a solárne žiarenie.

Z uvedeného výsledku merania, testov a záverečného potvrdenia bolo vyhodnotené, že nano náter FN®2 odráža takmer 80 % tepelnej energie späť do vesmíru. Pokles odrazivosti pri stanovení akcelerovaného stárnutia za 3 roky je 16 %.

Biele plochy s FN®2 ostanú dlhodobo čisté a pomôžu ochladzovaniu. Táto technológia kombinuje ekologické i ekonomické efekty. V letnom období nielen že ochladzuje miesta a čistí ovzdušie od toxických látok, ale v takto ošetrených domoch nie je nutné púšťať klimatizáciu alebo len vo veľmi malej miere, čo má za následok nemalú finančnú úsporu.

Vzhľadom k mimoriadne vysokej fotokatalytickej účinnosti funkčných náterov FN NANO® si výrobca môže dovoliť poskytnúť garanciu na funkciu dlhodobého čistého vzhľadu povrchov v dĺžke trvania min. 10 rokov s tým, že jeho životnosť možno odhadnúť na niekoľko dekád. Ochranná vrstva vytvorená funkčným náterom FN NANO® zároveň účinne a dlhodobo zabraňuje rastu rias a plesní a v neposlednom rade plní environmentálnu funkciu – čistí vzduch v okolí od nebezpečných látok ako je benzo-a-pyrén, oxidy dusíka, ozón a niektoré skleníkové plyny.

 

Túto vysoko účinnú čistiacu schopnosť možno využiť i vo vnútornom priestore v interiéri ako veľmi účinnú, bezhlučnú a lacnú čističku vzduchu.

Svetlom aktivovaný povrch účinne zachytáva a eliminuje vírusy, baktérie, alergény, spory plesní, pachy, jemné prachové častice a jedovaté prchavé látky v ovzduší vo vnútri interiéru. Tým znižuje ich koncentráciu v priestore miestnosti, kde je FN NANO® technológia inštalovaná.

Všetky výrobky FN NANO® sú zdravotne nezávadné, čo potvrdil aj Štátny zdravotný ústav (SZÚ) a v zahraničí spoločnosť Environmental Protection Agency (EPA), ktorá ho zapísala do svojej databázy ako antivírový a antibakteriálny systém proti šíreniu epidémií s bezpečným využitím napr. do škôl, nemocníc, letísk a ďalších verejných priestorov.

 

University of Nevada Reno potvrdila vysokú účinnosť technológie FN NANO® na ľudský koronavírus a potvrdila jeho deaktiváciu do 10 min. bez použitia dezinfekcie, ozónu, jedovatých chemických látok alebo tvrdého UV žiarenia.

 

Aj vy si môžete vytvoriť bezúdržbovú samočistiacu fasádu a zároveň ochrániť váš domov.

Viac informácií o tejto českej patentovanej technológii nájdete na www.fn-nano.com a u exkluzívneho partnera pre Slovensko na www.nano4solution.com