Neviditeľná protipožiarna ochrana

Inovatívne riešenia, ktoré nenarušia architektúru.

Je známe, že 90 % všetkých obetí požiaru sa zadusí dymom a 70 % vzniknutých škôd taktiež spôsobí dym. Protipožiarne a dymové uzávery sú jedným z kľúčových polí pôsobnosti firmy Stöbich Brandschutz, ktorá dosiahla pozíciu poprednej svetovej značky v rôznych segmentoch požiarneho zabezpečenia. Vďaka značnému investovaniu do rozvoja a vývoja firma dosiahla množstvo národných aj medzinárodných cien za inovácie a patenty. Primárna vízia spočíva v inštalácii dymových uzáverov v najrozmanitejších architektonických formách. Stöbich môže ponúknuť modulárne systémy, ktoré sa prispôsobia každému ochrannému konceptu.

 

V prípade, že pneumatické potrubie prechádza cez požiarnu stenu, je nutné na toto potrubie osadiť požiarny uzáver. Takýto uzáver zabráni šíreniu požiaru vo vnútri potrubia. Ide o požiarny uzáver firmy Stöbich, Ecotube. Je možné ho použiť v pretlakovom aj podtlakovom potrubí rôzneho tvaru. Hlavnými výhodami sú vysoká požiarna odolnosť a v pohotovostnom režime prierez dopravníkového potrubia nie je nijako obmedzený, tým pádom nič nebráni plynulému prúdeniu média.

Textilný protipožiarny uzáver Fibershield E je ekonomický požiarny uzáver štandardne s pohonným systémom „Gravigen" tzn. uzatváranie bez energie a nutnosti protipožiarnych káblov. Pri tomto type uzáveru je tkanina vo vodiacich lištách uchytená pomocou gombíkového vedenia.

Pri uzáveroch FiberShield je možné dosiahnuť až 10000 cyklov systému. Vďaka rôznym druhom tkaniny sme schopní zaistiť rôzne ciele ochrany, a to E, EW, EI.

Textilný protipožiarny uzáver Fibershield-P je určený na veľké rozmery a vysoké nároky. Šírka systému je až 30m z jedného kusu. Keďže je tu potrebný iba jeden pohonný systém, sú nízke náklady na inštaláciu. Tkanina je vo vodiacich lištách uchytená pomocou vodiacich tyčí, tým je zaistené dokonalé uchytenie, tichý chod uzáveru a nepretržité napnutie tkaniny.

Dymová zástena Smokeshield – S a požiarny uzáver Fibershield – S ponúkajú polygonálne vytvorenie priestoru bez vodiacich líšt a zároveň spĺňajú požadované utesnenie. Vďaka plochej konštrukcii sa dobre začleňujú do stropu, čím nenarúšajú architektúru v reprezentatívnych budovách a vyrábajú sa v extrémne veľkých rozmeroch.

 

Viac na: www.stoebich.cz