Nie ste si istí tým, čo pijete? Rozbor vody vám napovie.

Bez vody sa žiť nedá, keďže sa podieľa na všetkých procesoch v organizme, čím zabezpečuje aj jeho rovnováhu. Dodržiavanie pitného režimu je preto viac ako potrebné. Rovnako však záleží aj na kvalite vody, ktorú do tela prijímate. Ak chcete piť nezávadnú vodu, jej rozbor vám prezradí, čo vám tečie z kohútika.

Pitná voda z kohútika by mala byť priezračná, bez akéhokoľvek zápachu a tiež rôznych chuťových prímesí. Chuť aj kvalitu vody najčastejšie ovplvňuje chlór, ktorý sa do vody pridáva kvôli zamedzeniu jej znečistenia. Okrem toho sa však vo vode (najmä studničnej) môžu vyskytovať rôzne organické aj anorganické látky, ktoré dokážu negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

Ak si chcete byť absolútne istí, akú kvalitu má voda z vašej studne, nechajte ju otestovať. Za jej kvalitu zodpovedáte vy ako majiteľ pozemku. Rozbor vody vám prezradí, či je zdravotne nezávadná alebo je nutné ju upraviť filtráciou.

Keď ju chcete odoslať na rozbor, odoberte minimálne 0,5 l vody do vypláchnutej čistej fľaše. Túto vzorku potom môžete buď priniesť osobne na príslušný úrad verejného  zdravotníctva, alebo poslať poštou. Ak o rozbor vody zo súkromného zdroja požiadate vy, budete si ho musieť zaplatiť (minimálny rozbor stojí priemerne 100 eur).

Odobranie aj rozbor vody vám však v spolupráci s akreditovaným laboratóriom spraví aj súkromná firma, ktorá vám tiež na základe výsledkov poskytne riešenie vo forme vhodného filtra na vodu.

Toto najčastejšie odhalí rozbor vody zo studne

Rozborom studničnej vody na Slovensku sa najčastejšie odhalí zvýšený výskyt dusičnanov a dusitanov, ktoré sú vážnou hrozbou pre pitnú vodu a pre zdravie. Do studní a vrtov sa v nadmernom množstve dostávajú vplyvom hnojenia polí liadkovými hnojivami ako aj únikom odpadových vôd zo septikov či žúmp.

Z verejného vodovodu sa filtruje najmä chlór a tvrdá voda

Kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov zabezpečujú ich vlastníci alebo prevádzkovatelia. Kontrolu vody u spotrebiteľa zabezpečujú úrady verejného zdravotníctva, ktoré tiež zabezpečujú, aby sa v nej nevyskytovali nepovolené množstvá rôznych látok (stav vody vo vašej oblasti si môžete skontrolovať na webovej stránke príslušného úradu).

Na Slovensku býva najčastejším problémom tvrdá voda, ktorá spôsobuje vodný kameň. Jeho zanášaním sa môže poškodzovať potrubie a tiež elektrické spotrebiče, ktoré slúžia na ohrev vody. Mnoho ľudí preto v domácnosti využíva zmäkčovače vody. Takisto sú často inštalované filtre, ktoré odstraňujú chlór a tým vylepšujú chuť a vôňu vody.

Text: Redakcia

Foto: Bigstockphoto