Nová generácia automatických ponorných čerpadiel DAB.DIVERTRON

Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. je už od svojho vzniku distribútorom čerpacej techniky DAB PUMPS na českom a slovenskom trhu. Našim záujmom je predovšetkým spokojnosť zákazníka. Preto od začiatku dbáme na zlepšovanie kvality našich služieb všetkými dostupnými prostriedkami.

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet komplexných systémov, ktoré vyžadujú neustále modernejšie technológie, rastie aj požiadavka na lepšiu kvalitu. V tomto ohľade môže výrobca DAB PUMPS reagovať na neustále sa zvyšujúce nároky trhu, a to práve jedinečnou inováciou svojich produktov.

Divertron je ponorné čerpadlo s integrovanou elektronickou riadiacou jednotkou určené na použitie v domovom sektore. Je ideálnym riešením pre zásobovanie vodou, zavlažovanie, záhradkárčenie a opätovné využitie dažďovej vody, pretože môže byť inštalované vo vnútri zberných nádrží, studní aj jímok, a to až do maximálnej hĺbky ponorenia 12 metrov.

Počúvame potreby používateľov, technikov i životného prostredia, a tak dokážeme lepšie predvídať vývoj našich produktov, vylepšovať ich charakteristiky, výkon i použiteľnosť. Prvá generácia čerpadiel Divertron bola vyvinutá už v roku 2007 a zaznamenala prielom na trhu automatických ponorných čerpadiel. Odvtedy bolo nainštalovaných viac ako milión kusov týchto čerpadiel, a teraz nastal čas túto latku znovu pozdvihnúť.

Druhá generácia prekonáva svojimi charakteristikami už tak skvelú prvú generáciu. Zároveň je tu však kladený väčší dôraz na účinnú prevádzku, čo znamená vyšší výkon s nižšou spotrebou energie. Nový Divertron tak už v predstihu spĺňa požiadavky týkajúce sa energetickej účinnosti. Zároveň bol Divertron konštruovaný pre väčšiu odolnosť a jednoduchšiu inštaláciu, servis i údržbu.

Pri tejto novej verzii spolupracuje plavákový spínač so zabudovanou elektronikou. Umožňuje tým dvojitú ochranu proti suchému chodu a súčasne zamedzuje častému spínaniu. Je zaistená bezchybná a hladká prevádzka s nižším namáhaním čerpadla, ktorého životnosť sa tak predlžuje a znižujú sa aj náklady na servis. Jedná sa skutočne o dlhodobo výhodnú investíciu.

Nová generácia čerpadiel Divertron disponuje viacerými vylepšeniami, k tým hlavným patrí napríklad ľahko a rýchlo prístupný kondenzátor, ktorý je vynímateľný priamo z vonkajšej strany plášťa čerpadla bez toho, aby bolo nutné vykonávať komplikovanú demontáž.

Odnímateľná rukoväť uľahčuje prenášanie čerpadla a oko slúži k uchyteniu závesného lana pre jednoduché spúšťanie čerpadla do nádrže či studne.

Vďaka kombinácii nových vysoko účinných obežných kolies spoločne s optimalizovanou mechanickou upchávkou ponúka nový Divertron o 30 % nižšiu spotrebu energie pri dosiahnutí dokonca ešte vyššieho výkonu než predchádzajúci model.

Nový je taktiež motor čerpadla, ktorý bol prepracovaný a už teraz spĺňa požiadavky MEI smerníc energetickej účinnosti, ktoré vojdú do platnosti až v roku 2024, a napomáha teda nie len k ochrane životného prostredia, ale zároveň znižuje náklady na energie, a šetrí tak aj vaše peňaženky.

V prípade Vášho záujmu sa obráťte na odborných predajcov, veľkoobchody alebo na našu obchodno-technickú kanceláriu.

TEXT: David Kreuzer, IVAR CS spol. s r.o.