Nový urgentný príjem v Bojniciach

Nový urgentný príjem v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach začali využívať pacienti od leta 2022.

Autormi projektu nového urgentného príjmu sú Ing. arch. Marek Jablonský a Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. zo spoločnosti ARCHICO, s.r.o. so sídlom v obci Malatiny, ktorí na hrubú stavbu využili pórobetónové tvárnice Ytong, vápenno-pieskové tvárnice Silka, povrch stien tvoria tepelnoizolačné omietky Ytong. Poloha nového pavilónu bola podľa autorov zvolená v rámci areálu nemocnice tak, aby sa dosiahlo čo najlepšie prepojenie s operačnými sálami a zároveň s novou prístupovou cestou pre vozidlá RZP.

Nový urgentný príjem vyrástol v areáli nemocnice ako samostatná stavba, ktorá má samostatný vstup aj prvky zelenej infraštruktúry

Jeho výstavba bola potrebná, pretože predchádzajúce priestory nespĺňali požiadavky. Chýbali tu hlavne priestory s lôžkami pre pacientov, ktorí čakali na ďalšie vyšetrenie a ich zdravotný stav nedovoľoval, aby boli v čakárni. Počet odborných ambulancií na novom urgentnom príjme zostal zachovaný, v novej budove pribudli špecifiká v podobe zákrokovej miestnosti, kde môžu lekári robiť malé operačné zákroky. K dispozícii tu je aj samostatná sádrovňa, repozičná miestnosť či miestnosť pre infekčného pacienta. Nová je tiež malá dobre vybavená jednotka intenzívnej starostlivosti.

Architektonické riešenie vychádza v maximálnej miere z funkčného riešenia danej prevádzky

Dôležitým zámerom bolo dostať čo najviac denného svetla do priestoru a zároveň ubrať čo najmenej denného svetla z existujúcej budovy nemocnice. Z toho dôvodu je hmota perforovaná hlavným centrálnym átriom, ktoré je situované tak, aby ľudia čo prichádzajú na urgentný príjem z nemocnice, mali výhľad do priestoru átria. Ostatné presvetľovacie átria sú dôsledkom nových prepojovacích chodieb. „Vzhľadom na to, že z okolitej zástavby je výhľad na strechy nového pavilónu, riešili sme ju ako zelenú a zároveň pochôdznu a napojenú na detské oddelenie, ktoré je na 2. NP. Okrem vizuálneho a odpočinkového charakteru má toto riešenie zelenej strechy eliminovať aj množstvo tvrdých plôch v areáli nemocnice, čo je pozitívum hlavne v horúcich letných mesiacoch,“ hovorí Ing. arch. Marek Jablonský.

Redukcia barytovej omietky vďaka vysokej objemovej hmotnosti tvárnic Silka

Pre obvodové murivo a deliace priečky sme vybrali tvárnice a omietky od firmy Xella, dôvodom bolo najmä komplexné portfólio výrobkov, ktoré spĺňa špecifické požiadavky, kladené pre zdravotnícke budovy. Pri priestoroch RTG boli použité vápenno-pieskové tvárnice Silka hrúbky 150 mm, ktoré majú pri objemovej hmotnosti 1800 kg/m3 výborné vlastnosti protiradiačnej ochrany, čím sa značne zredukovala hrúbka barytovej omietky, s ktorou sa nepracuje ľahko. Tieto tvárnice sa tiež použili pri deliacich priečkach medzi jednotlivými ambulanciami, a to z dôvodu zvukovej nepriezvučnosti. Pri priestoroch, kde zvuková nepriezvučnosť, resp. radiačná ochrana nezohrávala zasadnú rolu, sa používali klasické priečkové tvárnice Ytong hr. 150 mm. Na obvodové steny boli použité tvárnice Ytong hr. 300 mm.“ uvádza Stanislav Majcher.

Vnútorné omietky Ytong sú vhodné pre pórobetón aj vápenno-pieskové steny Silka

Vnútorné vápenno-cementové omietky Ytong boli vyvíjané špeciálne pre tvárnice Ytong a Silka. Ľahko sa s nimi pracuje, zlepšujú aj tepelnoizolačné vlastnosti stien a dovoľujú stenám dýchať. Vďaka schopnosti eliminovať vlhkosť zo stavby znižujú aj riziko vzniku plesní. Omietka môže byť v interiéri použitá ako finálna vrstva, ale extra hladký povrch steny vytvára v druhej vrstve hladená vnútorná sadrová stierka Ytong. Táto kombinácia má množstvo výhod – vnútorná omietka Ytong je pevná a vysoko priedušná, sadrová stierka ponúka extra hladký povrch a zaisťuje hygienickú čistotu prostredia.

Text a foto: Xella Slovensko