Ochrana proti kročajovému zvuku

Každý z nás občas potrebuje ticho a pokoj. Keď prídeme po ťažkom dni domov, dúfame v pokojný, oddychový večer. V súčasnej dobe, plnej zhonu a hluku je práve možnosť ničím nerušeného relaxu, základnou ľudskou potrebou. Preto je zvuková izolácia v budovách absolútnou nutnosťou. Hluk je témou číslo jeden najmä v bytových domoch, kde sa stáva často predmetom sporov. Preto by mali projektanti venovať tomuto problému zvýšenú pozornosť.

Schöck Tronsole®

Hluk zo schodiska je jedným z najčastejších problémov, ktorý znižuje kvalitu bývania a tiež hodnotu celej budovy. Nová generácia prvkov  Schöck Tronsole® však prináša ucelené riešenie. Spája v sebe spoľahlivú ochranu proti kročajovému zvuku a tiež jednoduché zabudovanie. Tento systém pozostáva z niekoľkých prvkov, vďaka ktorým sú špeciálne akusticky izolujúce podlahové skladby často zbytočné. Jednotlivé systémové prvky sa ideálne vzájomne dopĺňajú a zaručujú účinnú elimináciu akustických mostov počas stavebných prác a to u priamych aj točitých schodísk. Jednotlivé prvky systému vytvárajú po zabudovaní súvislú modrú líniu kopírujúcu obrysy schodiskových prvkov, ktoré sú oddelené od ostatných konštrukcií pre spoľahlivé akustické prerušenie. Ako znak kvalitnej a bezpečnej ochrany proti kročajovému zvuku vzniknú modré obrysy okolo akusticky prerušených schodiskových konštrukcií či schodiskového ramena. V systéme  Schöck Tronsole® sú použité elastomerové ložiská Elodur®, ktoré v súčasnosti zaručujú bezkonkurenčný zvukový útlm.

Schöck Tronsole® typ Z a T

Novinkou systému je prvok Tronsole® typ P, ktorý sa používa pre uloženie monolitických aj prefabrikovaných medzipodest v murovaných aj monolitických stenách. Prenáša zvislé šmykové aj nadvihovacie sily a horizontálne šmykové sily. Nosným prvkom tohto výrobku je oceľový obdĺžnikový profil, ktorý je vsadený do špeciálneho stenového puzdra. V schodiskovej doske je potom vybavený plastovým puzdrom so závesným okom z betonárskej výstuže.

Text a foto: Schöck-Wittek s.r.o.
E-mail: wittek@wittek.cz
Web: www.schoeck.com/cs/