Odovzdávanie cien víťazom študentskej súťaže Garden Semmelrock

Študenti stredných priemyselných a odborných škôl a gymnázií so zameraním na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu súťažili o návrh najlepších projektov z oblasti záhradnej architektúry. Do 5. ročníka súťaže Garden Semmelrock sa prihlásilo 7 stredných škôl s 39 unikátnymi prácami. Odborná porota vybrala víťazov jednotlivých zadaní a udelila aj špeciálnu cenu za inovatívny návrh.

 „Teší nás veľký záujem o záhradnú architektúru zo strany študentov. Vybrať víťazov bolo aj tento rok naozaj náročné, pretože si súťažiaci dali pri tvorbe návrhov naozaj záležať. Objavili sme niekoľko mladých talentov, ktorí prejavili pri stvárnení projektov kreativitu a mnohé z návrhov by stáli aj za realizáciu,“ hodnotí súťaž Lucia Trčanová, brand manažérka značky Semmelrock. Cieľom súťaže je podpora študentov pri ich tvorivom myslení a aktívnom riešení zadaných úloh tak, aby mohli využiť teoretické poznatky získané štúdiom pri realizácii návrhov záhradnej architektúry rodinných domov i verejných priestorov.

Kreatívne študentské návrhy

Študentská súťaž Garden Semmelrock mala v tomto roku 4 zadania (Rodinný dom, Rekonštrukcia kaštieľa, Verejný park a Developerský projekt), pričom každý účastník mohol vytvoriť návrh pre jedno či viacero zadaní súčasne. Žiaci mali za úlohu vypracovať projektovú dokumentáciu podľa stanovených kritérií s využitím produktov značky Semmelrock a projekty odovzdať do 28.2.2023. Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci alebo tímy zložené maximálne z 3 študentov. Súčasťou odbornej poroty, ktorá určila víťazov, bol tento rok aj uznávaný architekt s niekoľkoročnými skúsenosťami, Ing. arch. Robert Kráľ. „Porota hodnotila predovšetkým kvalitu urbanistického a technického riešenia objektu. Nemenej dôležitým hodnotiacim kritériom bolo aj estetické prevedenie návrhu. Posudzoval sa tiež výber produktov značky Semmelrock a ich využitie v projekte,“ vysvetľuje Lucia Trčanová. 

Ceny dostali študenti, ale aj školy

Slávnostné odovzdávanie cien víťazom jednotlivých zadaní sa tento rok uskutočnilo osobne a bolo spojené s prehliadkou výrobného závodu Semmelrock v Seredi. Víťazi každého zadania i špeciálnej ceny za najkreatívnejší návrh získali poukážku na nákup tovaru v hodnote 200 eur. Pre študentov na 2. a 3. mieste pripravili organizátori vecné ceny. Semmelrock odmenil aj školy, ktorých žiaci sa do súťaže zapojili. Každý súťažný návrh bol odmenený sponzorským darom v hodnote 25 eur, víťazné práce získali pre školu dar v hodnote 500 eur.

Výsledky súťaže

ZADANIE č.1: RODINNÝ DOM – víťaz zadania je J. Durkaj, SPŠ stavebná z Prešov

ZADANIE č.2: REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA – víťazmi zadania sú 3D Liptáci (R. Belko, T. Hrmo), SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš

ZADANIE č.3: VEREJNÝ PARK – víťaz zadania je J. Durkaj, SPŠ stavebná z Prešov

ZADANIE č.4: DEVELOPERSKÝ PROJEKT – víťazkou zadania je T. Jankovská, SPŠ stavebná Prešov

ŠPECIÁLNA CENA – víťazkou špeciálnej ceny je K. Česneková, SPŠ stavebná Trnava