Ohrev vody a denná spotreba vody

Zariadenie na prípravu teplej vody musí zodpovedať následujúcim požiadavkám:

 • voda musí byť k dispozícii v potrebnom množstve, podľa možnosti bez čakania,

 • teplota musí byť regulovateľná,

 • bezpečná prevádzka zariadenia a ľahko ovládateľné zariadenie,

 • bezchybná hygienická kvalita

  Denná spotreba vody

  činnosť

  teplota vody [°C]

  spotreba [litrov na osobu]

  umývanie rúk

  37

  3 - 4

  umývanie hlavy

  37

  5 - 10

  sprchovanie

  37

  30 - 50

  vaňový kúpeľ

  40

  120 - 150

  umývanie riadu

  55

  5 - 10

  upratovanie

  50

  10

  Všeobecne sa za bežnú priemernú spotrebu (teplej) vody v domácnosti počíta 50l na osobu.

  Podľa spôsobu distribúcie teplej vody rozoznávame systém centrálneho zásobovania teplom, alebo samostatný centrálny a miestny ohrev

  Systémy centrálneho zásobovania teplom

  V súčasnosti existujú bytové centrály, ktoré sú schopné pripojením na rozvod média z  centrálnej sústavy zabezpečiť vykurovanie a prípravu teplej vody pre samostatný byt. Okrem toho merajú spotrebu a sú programovateľné podľa individuálnych potrieb užívateľov.

  Zásobník TÚV sa v byte pripája podobne ako radiátor, na rozvod ústredného kúrenia. K ohrevu TÚV na 50°C dochádza v zásobníkovom výmenníku tepla, ktorý sa reguluje termostatom. Ďalší doskový výmenník predhrieva studenú vodu pred vstupom do zásobníka TÚV - ten môže byť z tohto dôvodu aj menší. Tak napr. pokrýva zásobník s objemom 40 alebo 53 litrov potrebu teplej vody, na ktorú sa obyčajne používa 120-150 l zásobník.

  Samostatné - individuálne systémy

  Centrálny ohrev vody

  Centrálny ohrev vody má v rodinných domoch opodstatnenie všade tam, kde sú hygienické miestnosti od seba vzdialené, alebo je ich viac. Zariadenia na centrálny ohrev môžu byť priamovýhrevné (prietokové) alebo nepriamovýhrevné (zásobníkové) ohrievače. Využívanie prietokových ohrievačov, tam kde predpokladáme súčastne využívanie dvoch výtokov TÚV (vaňa a sprcha) neodporúčame. Môže to viesť k nedostatočnému prietoku do jedného z nich.

  Centrálna distribúcia teplej vody

  Cesta medzi výrobou (kotol, zásobník vody, bojler) a spotrebou vody musí byť dobre zaizolovaná a čo najkratšia. Pri väčších vzdialenostiach (nad 5 m) je vhodné uvažovať s cirkuláciou teplej vody - cirkulačné potrubie teplú vodu cirkuluje a tým zabezpečuje, aby voda pri výtoku mala vždy požadovanú teplotu. Nemusíme tak plýtvať vodou - vypúšťať ochladenú vodu a čakať na teplú. V prípade ojedinelých výtokov s dimenziou spájacieho potrubia DN 15 je možné túto vzdialenosť zvýšiť na 7m.

 • Cirkulačné čerpadlo patrí medzi elektrospotrebiče s pomerne malou spotrebou, v súčasnosti existujú čerpadlá s integrovaným časovo programovateľným modulom, ktorý umožňuje programovať zapínanie a vypínanie čerpadla podľa zvyklostí domácnosti.

 • Ak máme v objekte vzdialené samostatné výtoky vody, efektívnejšie je zvážiť inštaláciu malých miestnych zásobníkových tlakových ohrievačov - tieto majú objem 5-15 l a dokážu pokryť dennú potrebu kuchynskej linky, alebo umývadla. Tieto ohrievače možno umiestniť pod predmetom zariadenia, čo nepôsobí rušivo.

Lokálne - samostatné zariadenia na ohrev vody

Ide o samostatné malé ohrievače elektrické, plynové alebo aj na tuhé palivo, ktoré sú spravidla umiestnené priamo pri mieste spotreby (umývadle, v kúpelni ap.). Vďaka bezprostrednej inštalácii ohrievača priamo na mieste odberu sú straty energie a straty studenej vody spôsobené rozvodom pri centrálnom odbere minimalizované.

 • tlakové ohrievače - voda sa do miesta odberu dostáva pretlakom z verejného vodovodu (musia mať zabezpečenie proti spätnému nasávaniu vody poistnou a spätnou armatúrou)

 • beztlakové - je potrebné vytvoriť požadovaný pretlak pre výtokové armatúry čerpadlom

 Ohrievače miestneho ohrevu TÚV rozdeľujeme na:

 • prietokové - zohrievajú len toľko vody, koľko aktuálne potrebujeme. Nemajú žiaden zásobník vody, t.j. zopínajú sa otočením vodovodného kohútika, kedy okamžite zohrejú vodu. Dodajú nám teplú vodu bez toho, aby sme museli odpúšťať ochladenú vodu z potrubia. Inštalujú sa priamo na miesto odberu teplej vody, vyžadujú vyšší príkon ohrievacieho média, ale na druhej strane pracujú oveľa kratšiu dobu, ako zásobníkové,  

 • zásobníkové - v zásobníku uskladňujú teplú vodu, ktorú zohrievajú "dopredu". Pri odpustení teplej vody, resp. poklese teploty vody v zásobníku, túto dohrievajú, za malej energetickej náročnosti. V porovnaní s centrálnym rozvodom vody v domácnosti výskumy poukazujú na ekonomickú opodstatnenosť malých zásobníkových elektrických ohrievačov pre osamelé a vzdialené výtoky (drezy, umývadlá). Tieto zariadenia o objeme 5, 10 alebo 15 l možno umiestniť pod zariaďovací predmet.

Výber a použitie zásobníkového ohrievača

Počet osôb v domácnosti

Veľkosť zásobníkového
ohrievača

1–2 dospelí, / 1izb. byt 

80

2 dospelí, 1–2 deti, / 2izb.byt 

120

2 dospelí, 2–3 deti, / 3izb.byt 

150

2–3 dospelí, 2–3 deti / 4izb.byt

200

 • tepelná izolácia - u zásobníkového ohrievača určuje ekonomiku prevádzky - t.j. rýchlosť, akou voda v zásobníku chladne. Koeficient merných tepelných strát [Wh/24h/liter] zásobníka je meradlom ekonomiky prevádzky. U moderných zariadení je hodnota koeficientu nižšia, ako 8 Wh/24h/l. Čím je táto hodnota nižšia, tým je ohrievač kvalitnejší.

 • teplota na termostate - ohrev vody sa odporúča nastaviť na max 60°C. Pri nastavení ohrevu na vyššiu teplotu je prevádzka zásobníkového ohrievača neekonomická a takisto sa teleso zásobníka zanáša (tzv. kotlový kameň).

 • dimenzovanie veľkosti zásobníka - vyššie uvedená tabuľka ukazuje odporúčanú veľkosť, samozrejme závisí to od reálnej spotreby vody v domácnosti. Ak je zásobník príliš veľký, zbytočne zohrievame priveľa vody, ak je malý, máme zasa nedostatok teplej vody.

Ohrev vody elektrickou energiou

Centrálny elektrický zásobník

 • má zvyčajne objem 50-200 l. Nízku úroveň tepelných strát možno dosiahnuť dobrou tepelnou izoláciou zásobníka.

 • Termostatom sa v zásobníku reguluje teplota vody - tá by nemala byť vyššia ako 60°C. Pri elektrickom ohreve vody ponúkajú distribučné spoločnosti osobitné zvýhodnené tarify.

 • Veľkosť zásobníka sa odporúča podľa frekvencie jeho zapínania - zásobníky na nočný prúd sa zohrievajú len raz denne, vyžadujú veľkosť orientačne 50 l na osobu.

Elektrický ohrev vody je vynikajúcou doplnkovou možnosťou pre doohrev vody pri solárnych zariadeniach - viac v sekcii vykurovanie / solárne systémy.

Prietokový ohrievač - pri tomto type sa voda ohrieva vysokým tepelným výkonom počas prietoku. Ako bolo spomínané vyššie, majú väčší príkon, ale zohrievajú len okamžite potrebné množstvo vody. Niektoré typy majú malý zásobník, ktorý zabezpečuje konštantnú výstupnú teplotu.
Elektronicky riadené prístroje automaticky prispôsobia výkon zariadenia požadovanému množstvu vody a teplote. Predpokladom pre inštaláciu je dostatočný pretlak vody a výkon prípojky (do 27 kW). Pri vaňovom kúpeli postačuje ohrievač s výkonom 24 kW.

Akumulačný ohrievač - sa prevádzkuje počas nízkeho zaťaženia sústavy, kedy je elektrina lacnejšia. Počas nízkeho tarifu (distribútori elektriny zaručujú 20 hod. denne nízku tarifu) sa teplá voda ohreje a po zvyšok dňa sa využíva.

Ohrev vody plynom

Ohrev vody zabezpečuje priamo výhrevný zásobník teplej vody, alebo prietokový ohrie vač samostatne alebo v kombinácii s plynovým ústredným kúrením. Plynové ohrievače TÚV so zásobníkom sú vo vľkostných radoch od 100 - 300 l, môžu byť beztlakové, alebo s tlakovým napojením a sú vybavvené automatickým regulátorom teploty. Voda sa ohrieva priamo horákom a súčasne je možné zásobovanie viacerých odberateľov. Po každom odčerpaní sa obsah zásobníka zohrieva na požadovanú teplotu.

Prietokový plynový ohrievač zohrieva ním pretekajúcu vodu. Teplá voda je takto stále k dispozícii (pokiaľ ovšem postačuje inštalovaný výkon ohrievača). V ponuke sú moderné zariadenia s plynulou reguláciou horáku. Jeho regulácia sa prispôsobuje prietoku vody a aj pri menšom odčerpávaní zostáva teplota vody konštantná. Tým je možné aj použitie moderných armatúr (napr. páková batéria, termostatické batérie ap.).

Príprava teplej úžitkovej vody spolu s vykurovaním

Počas vykurovacej sezóny je táto možnosť veľmi zmysluplná a zvyčajne aj úsporná, avšak používať kotol v lete len na prípravu TÚV je neefektívne. Kotol vtedy beží len krátko a preto s nízkou účinnosťou - je výhodhodné ho teda zapínať len v stanovenom okamihu, napr. krátko pred spotrebou vody. Aj v prípade priemerne kvalitného kotlu sa stupeň využitia pre prípravu TÚV pohybeje len v rozsahu 30-50% - kotol sa často zapína, vypína a to značí rýchlejšie opotrebovanie.

V priemere pri výbere zásobníka je treba počítať so spotrebou 50 l (55°C) vody na člena domácnosti. Ak sa v lete voda zohrieva solárnymi kolektormi, je potrebné počítať s objemom zásobníka približne 100 l na osobu.
Nezávisle od vstupnej teploty vo vykurovacom okruhu by mala byť voda teplá 55-60°C. Nižšia teplota zvyšuje nebezpečenstvo vzniku choroboplodných zárodkov, nad 60°C dochádza k silnému usádzaniu vodného kameňa. Z hygienických dôvodov sa však odporúča teplú vodu raz denne prehriať na  viac ako 60°C, ak je objem zásobníka väčší ako 400 l.Kombinované plynové ohrievače majú samostatné okruhy ohrevu TÚV a ústredného kúrenia v jednom zariadení.

 

Zdroj: www.e-filip.sk