Okrasná záhrada s veľkým prevýšením

Koncept okrasnej záhrady je závislý od dvoch základných faktorov: požiadaviek investora a podmienok v riešenom území. Požiadavky klienta sú v dvoch rovinách: to čo si predstavuje, a to čo je možné.

 

Možné z technického pohľadu a z pohľadu dizajnu a konečného pocitu v záhrade. Práve technické riešenie vychádza z podmienok prostredia. Sú to klimatické podmienky, ktorým sa pri návrhu musí architekt prispôsobiť a podmienky terénne, vzťah ku stavbe rodinného domu, siete a prístup na pozemok. Skĺbenie všetkých podmienok a požiadaviek pre spracovanie zaujímavého konceptu je práca pre krajinného architekta. Potrebná je dostatočná odbornosť, skúsenosti pre spracovanie komplexného návrhu a schopnosť odprezentovať vytvorené dielo.

Autor projektu: Ing. Eugen Guldan, PhD. je absolventom SPU v Nitre - Fakulta záhradnej a krajinnej architektúry.

Popisovaná okrasná záhrada napriek pomerne veľkej rozlohe pozemku (1220 m2) zaberá menej ako polovicu. Samotný rodinný dom zaberá štvrtinu plochy pozemku, ostatné plochy sú tvorené spevnenými plochami, malými stavbami na ploche 405 m2. Pomerne veľká plocha pre komplexné riešenie je ovplyvnená už spomínanými podmienkami riešeného územia či pozemku. V tomto prípade je to výškové prevýšenie päť metrov a nepravidelný tvar pozemku. Okrem týchto skutočností bol návrh ovplyvnený požiadavkou na funkčné členenie a charakter záhrady a napojenie na vnútorné usporiadanie rodinného domu.

Rodinný dom je umiestnený takmer centrálne na pozemku, čím v záhrade vzniklo niekoľko vzájomne prepojených samostatných častí po jeho obvode. Vstupná plocha na pozemok z juhozápadnej strany je poňatá ako veľkorysá spevnená plocha, ktorá slúži na dočasné parkovanie a súčasne umožňuje pohodlné otáčanie a vstup do garáže. Z nástupnej plochy vedie vstup do rodinného domu a súčasne je prepojená s trávnatou plochou na východnej strane a s hornou úrovňou okrasnej záhrady oblúkovým schodiskom z pohľadového betónu. Architektonickým prvkom vegetačných úprav je kameň v podobe solitérnych blokov, ktoré plnia funkciu opory svahu s prevýšením tri metre. Zeleň je tvorená viackmennými javormi a brezami, v podraste sú okrasné trávy a suchomilné trvalky v kombinácii s jukami, ktoré záhrade dodávajú exotický charakter.

Horná časť záhrady je úrovňovo rozdelená oporným múrom na spevnenú plochu, prístupový chodník k terase za rodinným domom. Terasa slúži na stolovanie, grilovanie. Vzhľadom na jej pritienenie rodinným domom umožňuje pobyt aj v teplých letných mesiacoch. V severnej časti je na vyššej úrovni spevnená plocha na parkovanie z hornej prístupovej komunikácie.

Trávnatá plocha, v južnej časti záhrady, je jedinou trávnatou plochou okrasnej záhrady. Napriek jej malej rozlohe a svahovitému terénu je prepájajúcim prvkom spodnej časti okrasnej záhrady. V južnej, najteplejšej časti pozemku a súčasne dostatočne chránenej záveternej polohe, je navrhnutá subtropická vegetačná úprava. V átriu obkolesenom tromi stenami so vstupom do bazénovej časti domu, v miernej depresii je navrhnutá kamenná stena s vodopádom, exotickými palmami, jukami a agáve. Padajúca voda vytvára špecifickú mikroklímu a oázu pre oddych.

Súčasťou návrhu boli aj dve terasy na druhom poschodí. Navrhnuté sú ako extenzívne zelené strechy s pokryvom z rozchodníkov. Výsadba je doplnená o solitérne stálo zelené a ihličnaté tvarované stromy. Terasy slúžia na oddych pre členov rodiny, poskytujú nerušený relax s výhľadom na okolie.

Návrh záhrady bol spätý s postupným zväčšením plochy okrasnej záhrady. Pôvodne len okrasná záhrada bola doplnená o hospodársku časť, ktorá je apendixom v západnej časti záhrady pri vstupe na pozemok. Napriek svojej funkcii je dizajnovo prepojená s architektúrou domu a ostatnej záhrady. V pravidelnom rastri sú umiestnené vyvýšené cortenové záhony. Pritienenie a odclonenie zabezpečujú tvarované platany. Kontrast k striktnej, pravidelnej architektúre tvoria nespútané porasty rajčín, papriky, ostatnej zeleniny a byliniek.

Navrhnutá okrasná záhrada ponúka množstvo zážitkov, technicky zvládnutých riešení a kvalitného dizajnového návrhu.