Poistenie technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie

Využívanie solárnych panelov a iných technológií na využitie energie z obnoviteľných zdrojov energie prináša množstvo výhod, medzi ktoré patrí aj ochrana životného prostredia a nízke prevádzkové náklady. V tomto článku sa dozviete, ako môže počasie ovplyvniť fungovanie spomínaných technológií, ale aj prečo je poistenie dôležité.

Akým rizikám môžeme čeliť využívaním zelených technológií napríklad fotovoltiky?

Využívanie obnoviteľných zdrojov ponúka množstvo výhod, akými sú zníženie nákladov na energiu a čiastočne pozitívny dosah na životné prostredie, napriek tomu však hrozia rôzne riziká, ktoré môžu ovplyvniť ich funkčnosť a efektivitu, ako napríklad:

  • Opotrebenie a poruchy – každá technológia je vystavená opotrebovaniu a poruchám s plynutím času, čo je úplne bežná vec, preto treba rátať s tým, že nič nie je natrvalo a bude potrebné dané technológie časom vymeniť. Pravidelná kontrola a údržba môžu dopomôcť k dlhšej životnosti.

Ako chrániť solárne panely pred požiarom?

Najlepšou ochranou, ako takmer pri všetkom, je pravidelná preventívna údržba. Dodržiavanie podmienok od výrobcu, pravidelné čistenie a kontrola celého systému fotovoltickej elektrárne a tiež elektrická revízia. "Stretávame sa s názorom, že monitoring je zbytočný. Opak je však pravdou. Správny typ monitoringu dokáže takmer okamžite odhaliť až 95% všetkých porúch fotovoltických systémov, čo umožní rýchle vyhodnotenie poruchy a následnú reakciu v podobe opravy danej poruchy. Odchýlky výkonu jednotlivých meničov sa často nedajú vyhodnotiť hneď, ale v priebehu pár dní je technik informovaný o ich funkčnosti, prípadne sekcií fotovoltiky,"  poznamenáva Jozef Bódi. Fotovoltické systémy vyžadujú pravidelnú údržbu, aby fungovali správne a dlhodobo dosahovali maximálnu výkonnosť. V rámci pravidelnej údržby sa vykonáva čistenie panelov, kontrola spojov, káblov, napätia, prúdu a všetkých elektrických aj stavebných častí fotovoltiky podľa predpísaného harmonogramu (ideálne 1x ročne). V prípade potreby sa vykonáva aj kontrola pomocou termovízie, aby sa odhalili poškodenia na paneloch.

Vďaka spomínaným kamerám je možné včas odhaliť najčastejší dôvod zlyhania solárneho panelu alebo nebezpečenstva požiaru tzv. tvorbu hot spotov (prehrievanie článkov) na paneloch, ktoré je tak možné v predstihu vymeniť. Pri použití termokamery je vhodné skontrolovať aj elektrické súčasti FVE inštalácie, ako napr. konektory a elektro súčiastky v rozvodných skriniach.

Prečo poistiť solárne panely?

Pri investovaní nemalých peňazí do solárnych panelov, veterných turbín a iných obnoviteľných technológií je dobré byť chránený, aby ste sa nemuseli obávať nepredvídateľných udalostí. V rámci poistenia nehnuteľnosti VIVA sú spolu so stavbou poistené aj solárne panely, a to na všetky zvolené riziká. Nielen váš dom, ale aj jeho energetické zdroje sú chránené v prípade nečakaných udalostí.

Text: Colonnade

Foto: Shutterstock