PRI POISTENÍ MAJETKU BUĎTE OBOZRETNÍ

Ponuky s najvýhodnejším poistením sa na nás valia z každej strany. Reklama v televízore, novinách, na bilbordoch a dokonca aj letáky v schránkach sa predbiehajú v získavaní nových zákazníkov. Ak vlastníte nejaký nehnuteľný majetok, je prirodzené, že ho máte aj poistený. Avšak nie je celkom bežné, že klient rozumie každému jednému bodu v poistnej zmluve. Odkiaľ beriete istotu, že Vaša poistka je ideálne nastavená?

Dobré poistenie majetku má za úlohu nahradiť spôsobené škody v čo najväčšej miere. Túto službu využíva zhruba 80% Slovákov. najlepšie by bolo, keby k žiadnym škodám nedochádzalo. Realita je však iná a poisťovne sa v niektorých obdobiach dokážu poriadne zapotiť. Ale v mnohých prípadoch je diskutabilné, či si plnia povinnosti a vyplácajú reálne sumy.

 

Poistnú zmluvu si prečítajte pozorne

Odporúčame Vám, aby ste boli výrazne obozretní pri čítaní poistnej zmluvy. V žiadnom prípade nechceme očierňovať zamestnancov poisťovní, ale aj oni sú omylní ľudia a k chybe môže prísť aj neúmyselne. Čo sa týka samotných zmlúv, niektoré riadky môžu pre laika vyzerať naozaj chaoticky a nie je vylúčené, že odsúhlasíte niečo nezmyselné. Každý jednotlivý bod si pozorne preštudujte. Pokiaľ niečomu nerozumiete, pýtajte sa, máte na to právo. Poskytovateľ poistenia je povinný podrobne objasniť klientovi všetky nedorozumenia.

Detaily v poistke sú rozhodujúce

Ak máte alebo v budúcnosti plánujete uzatvoriť poistenie domu či zastavanej plochy, je dobré vedieť, ako poisťovňa rozlišuje pojmy. Vďaka týmto vedomostiam si ľahko necháte zahrnúť do poistky všetko potrebné a nebudú Vás obťažovať zbytočnosti. Malicherný sa môže javiť rozdiel medzi povodňou a záplavou, ale pre poskytovateľov má svoje opodstatnenie. Pod pojmom povodeň sa rozumie vytopenie plochy, kde príčinou je vždy vyliatie vodného toku. Na druhej strane stojí záplava, ktorá má iný dôvod, napríklad prasknutie potrubia. Povodne si v posledných rokoch vypýtali poriadne škody a veľa klientov sa dožadovalo vyplatenia poistky zbytočne práve kvôli tomuto bodu. Verdikt sa im nepáčil, ale pri dôkladnom prezeraní zmluvných podmienok pochopili, že nemajú nárok na žiadne náhrady škody. Existuje ešte jeden podstatný rozdiel, na ktorom sa robia časté chyby. Spodná a povrchová voda. Spodná voda je nebezpečná hlavne pre rodinné domy postavené v blízkosti riek alebo jazier. Na jar pri topení snehu sa táto voda začne valiť a často si vyberie príbytky, na ktorých nechá riadnu dávku poškodení. Poisťovne nie sú veľmi zhovievavé pri požiadavke zahrnúť do zmluvy spodnú vodu. Naproti tomu s tou povrchovou by ste nemali mať problém, samozrejme vždy záleží v akej lokalite bývate a v akom celkovom stave sa nachádza konkrétna nehnuteľnosť.

Poistite si domácnosť aj stavbu

Pokiaľ máte poistenú iba domácnosť, veľa ste nevyhrali. Pod takýmto poistením rozumieme predmety tvoriace zariadenie obydlia a príslušných priestorov. Niekedy takéto poistenie pomôže viac pri krádežiach ako pri pohromách. V prípade povodní alebo záplav sa zvykne poškodiť samotná konštrukcia budovy, zničia sa omietky a nastávajú statické poruchy. Vtedy pomôže iba poistenie stavby, pod ktorým sa rozumejú práve konštrukčné a stavebné prvky v obydlí. Môže však nastať aj opačná situácia. Úplne ideálne je spojenie týchto predmetov do jednej poistky.  


Spoločností, ktoré poskytujú poistenie nehnuteľného majetku je na slovenskom trhu niekoľko. Výber máte bohatý, medzi jednotlivými poskytovateľmi sa nájdu prieniky a takisto odlišnosti. Pred samotným vybavením poistenia sa naozaj skúste poriadne pripraviť formou získania základných informácií. Na čo dávať pozor, čo v zmluve nesmie chýbať a nezabudnúť na správne vymedzenie pojmov. Tieto poznatky dostatočne pomôžu v prípade poistného plnenia.

Na záver ešte pripájame niekoľko noviniek a rád z praxe od Mgr. Lucie Makayovej z poisťovne Generali Slovensko:

„Novinkou v poistení majetku je možnosť uzavrieť si viaceré poistenia jednou poistnou zmluvou. Klient tak nie je zaťažený množstvom zmluvnej dokumentácie a niekoľkými platbami za poistné zmluvy. V rámci jednej zmluvy je možné poistiť aj niekoľko nehnuteľností a domácností, napr. ak klient vlastní rodinný dom, chatu a byt, poisťovňa mu poistí uvedené nehnuteľnosti vrátane ich zariadenia a zodpovednosti za škodu v rámci jednej zmluvy. Klient získa zadarmo asistenčné služby a tiež zľavu za počet uzavretých poistení.

Ďalšou novinkou je tzv. odkúpiteľná spoluúčasť. Ak klientovi vzniknú počas jedného poistného obdobia dve škody, pričom obe sú nižšie ako zmluvne dohodnutá spoluúčasť (tzn. že klientovi nevznikne nárok na plnenie), môže požiadať o zníženie dohodnutej spoluúčasti (napr. 150 EUR) na najnižšiu možnú (napr. 0 EUR). Tým vznikne klientovi nárok na spätné vyplatenie uvedených menších škôd.

Poisťovňa Generali Slovensko sa v rámci poistenia majetku stretáva s problémom podpoistenosti. To znamená, že klient si poistí nehnuteľnosť na nižšiu poistnú sumu ako je jej hodnota. Evidujeme aj prípady, keď si klienti uzavrú len poistenie nehnuteľnosti bez poistenia zariadenia domácnosti. V praxi sa tiež stretávame s poistnými zmluvami s nedostatočným krytím, to znamená, že klient si v snahe ušetriť poistí len základné živelné riziká a vylúči si riziká ako vandalizmus, rozbitie skla či prepätie. Z tohto dôvodu odporúčame vždy také poistenie, ktoré zahŕňa všetky riziká a zároveň je poistná suma nehnuteľnosti a domácnosti postačujúca na zaobstaranie si náhradného bývania v prípade totálnej škody.“

Text: Róbert Bosák

Tipy a novinky:
Mgr. Lucia Makayová
manažérka komunikácie/hovorkyňa
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.