Priečky z vápenno-pieskových tvárnic Silka – akustický útlm a akumulácia tepla

Vápenno-pieskové tvárnice Silka sú popri Ytongu druhou značkou výrobkov spoločnosti Xella. Ideálne dopĺňajú rozmanitý sortiment a kompletné riešenie pre akúkoľvek stavbu. Ak čítate len krátke texty, stačí aby ste vedeli, že tvárnice Silka zodpovedajú mimoriadnym požiadavkám na statiku a zvukovú izoláciu a vynikajú aj svojou schopnosťou akumulovať teplo. Nestačí vám táto stručná charakteristika a zaujíma vás, ako sa vyrábajú, aké sú ich ďalšie výhody či kde sa najčastejšie využívajú alebo ako sa s nimi pracuje a muruje? Potom práve pre vás je určený tento článok.

Vápenno-piesková tvárnica Silka vyniká jedinečnými zvukovo izolačnými schopnosťami. Spĺňa tak vysoké akustické požiadavky na medzibytové steny alebo na konštrukcie oddeľujúce prevádzky s nadmerným hlukom. Vďaka bezkonkurenčnej únosnosti prenesú štíhle akustické steny zo Silky aj extrémne statické zaťaženie. Jednoduchá skladba stien, vysoká presnosť, nízka cena materiálu a minimálna stavenisková prácnosť vytvárajú z vápenno-pieskových tvárnic najdostupnejšie a mimoriadne spoľahlivé riešenie. Vďaka prakticky identickému surovinovému zloženiu sú vápenno-pieskové tvárnice Silka dokonale kompatibilné s uceleným stavebným systémom Ytong. Výroba týchto vápenno-pieskových tvárnic vyžaduje v porovnaní s podobnými stavebnými materiálmi iba nízku spotrebu energie, navyše je ekologická, nezaťažuje hlukom a nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.

Kde nachádzajú vápenno-pieskové tvárnice Silka svoje uplatnenie

Každý murovací materiál je vyvíjaný a používaný na stavbách pre iné vlastnosti. Pórobetón Ytong je ideálny pre stavbu budov s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB) bez zateplenia, oproti tomu Silka je vďaka svojej pevnosti a mimoriadnej únosnosti vhodná pre vnútorné nosné steny, na ktoré je kladený veľký tlak. Tieto tvárnice sa výborne uplatnia v prípade akustických stien s vysokou vzduchovou nepriezvučnosťou Rw, napríklad medzi jednotlivými bytmi v bytových domoch či stien, ktoré oddeľujú chránené miestnosti v rámci jedného bytu a rodinného domu. V neposlednom rade je Silka ideálna pre stavbu pasívnych rodinných a bytových domov, pretože tu vynikne jej ďalšia výborná vlastnosť, a to akumulácia. Akumulácia znamená schopnosť tvárnice pojať teplo a udržať ho v sebe až do doby, keď sa vnútorná klíma ochladí. Vďaka vysokej objemovej hmotnosti, ktorá pomáha stále udržovať vnútornú ideálnu teplotu, je možné použiť tvárnicu na obvodové steny s menšou hrúbkou. Silka vyniká tiež protipožiarnou odolnosťou. Pre laika je dôležité vedieť, že murovacie prvky Silka, čo je materiál zložený zo zmesi kremičitého piesku, vápna a vody a vytvrdený v autokláve, neobsahujú organické látky a sú zaradené medzi materiálmi, pre ktoré je bez potreby skúšania stanovená reakcia na oheň najvyššej triedy A1 - nehorľavé.

Kotvenie bremien do vápenno-pieskového muriva je jednoduché, a navyše na jeden kotviaci bod môžete zavesiť v mnohých prípadoch rovnako ťažké bremená, ako napr. v betóne. Pri vŕtaní použite vrtáky a kotvy, ktoré sú vhodné do betónu.

www.ytong.sk