Recyklácia vody v domácnosti: úspora energie aj pitnej vody

Situácia s vodou sa dramaticky mení po celom svete. Či už je to v dôsledku klimatickej zmeny a s tým súvisiacim vyšším odparovaním vody, devastácia lesov, nadmerná zástavba pôdy a podobne, trend úbytku vody je zrejmý. Ako znížiť spotrebu pitnej vody a tým zvýšiť jej dostupnosť? Na túto otázku si odpovieme v článku.
 

V súčasnej dobe sa môže zdať, že Slovenská či Česká republika majú dostatok zdrojov podzemnej i povrchovej vody, a preto je úsilie na zníženie spotreby zbytočné. V budúcnosti však bude tento jav udržateľný len veľmi ťažko. Dôležité a tiež výhodné je svoju spotrebu znížiť už teraz a zmierniť tlak na svoj rozpočet a uľaviť aj prírodným zdrojom. Prinášame vám zaujímavú možnosťou na zníženie spotreby, ktorou je recyklácia použitej pitnej vody pomocou zariadenia Hydraloop.

 

Ako to funguje?

Zariadenie Hydraloop zbiera použitú vodu zo sprchy alebo vane. Potom ako ju vyčistí a vydenzifikuje, môže byť opäť použitá na splachovanie, pranie, zalievanie záhrady či doplnenie bazénu. Vďaka tomuto šikovnému riešeniu je možné využiť rovnakú vodu dvakrát a tým znížiť spotrebu vody, energie a tiež uhlíkovú stopu.

Recyklácia vody zariadením Hydraloop umožní domácnostiam a organizáciám znížiť spotrebu pitnej vody až o 45 % bez poklesu komfortu bývania. Aktívne tak prispejú k riešeniu nepriaznivej situácie s poklesom hladiny spodnej vody.

Voda zo sprchy či vane, ktorá vstupuje do zariadenia Hydraloop na recykláciu má teplotu okolo 32 oC. Teplo tejto horúcej vody prostredníctvom zariadenia vyžaruje do priestoru, kým teplota vody neklesne na izbovú teplotu. Pre použitie v práčke sa preto nemusí voda ohrievať z 8 – 12 oC na teplotu 40  oC ako pri použití vody z vodovodu, ale ohrieva sa z 20 oC na teplotu 40  oC. Podobné je to pri splachovaní. Splachovanie studenou vodou z kohútika odoberá z priestoru teplo a tým ho chladí. Pri splachovaní recyklovanou vodou, ktorá má izbovú teplotu k tomuto efektu ochladzovania nedochádza. Celkové energetické úspory 4-člennej rodiny za rok sú okolo 600 kWh. Hydraloop samotný spotrebuje okolo 200 kWh za rok, celková úspora je tak 400 kWh energie za rok.

Výhody zariadenia Hydraloop:

  •       Zníženie spotreby pitnej vody až o 45 %
  •       Malé rozmery, zaberie len 0,27 m2 obytnej plochy
  •       Elegantný dizajn umožňuje umiestnenie v interiéry
  •       Tichá prevádzka (max 44dB)
  •       Nízka spotreba
  •       Šetrí energiu domu, má kladnú celkovú energetickú bilanciu
  •       Jednoduchá údržba, nepoužíva filtre ani chemikálie
  •       Zabudovaný systém samokontroly a bezpečnosti
  •       Čistí a dezinfikuje vodu veľmi efektívne. Spĺňa najvyššie medzinárodné štandardy
  •       Ovládanie či monitorovanie pomocou aplikácie

Filtrácia dažďovej vody

Sladká voda je jednou z najdôležitejších látok na svete. Je nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín, pre hygienu, poľnohospodárstvo a v neposlednom rade je dôležitá pre energetiku a priemysel. Tento neoceniteľný zdroj je však vzácny. Tvorí iba 3 % z celkového svetového množstva vody a ľudstvo má prístup asi len k 1 %.

Kolobeh vody negatívne ovplyvnený klimatickou zmenou nebude schopný uspokojiť rastúce potreby ľudstva. Vodný stres, donedávna neznámy pojem, bude ohrozovať veľa zemí sveta. Udržateľnejší prístup ku spotrebe vody je preto zúfalo potrebný, rovnako ako technológie novej generácie schopné recyklovať a produkovať pitnú vodu. Ako znížiť spotrebu pitnej vody sme si už načrtli, teraz si povieme, ako ju získať aj mimo verejného vodovodu. 

Zber dažďovej vody

Jedným z takýchto riešení je zariadenie na filtráciu zachytenej dažďovej vody Drop2Drink. Umožní jednotlivcom, rodinám či organizáciám využiť dažďovú vodu ako dostupný prírodný zdroj na decentralizovanú prípravu pitnej vody. Umožní tak nezávislosť na verejnej sieti, úsporu pitnej vody z verejného vodovodu a efektívnejšie využitie prírodných zdrojov bez poklesu komfortu bývania.

Ako to funguje?

Technológia čerpá vodu zo zbernej nádoby na dažďovú vodu, filtruje a rozvádza ju do vnútorného vodovodu. Vyčistenie dažďovej vody prebieha pomocou mikrofiltru, filtru s aktívnym uhlím, membránového filtru a UV lampy. Ako záložný zdroj vody sa využíva voda zo studne alebo z verejného vodovodu.

Objem zbernej nádoby na dažďovú vodu je dimenzovaný podľa veľkosti strechy a dlhodobého zrážkového úhrnu danej lokality. Pre zlepšenie využiteľnosti vody a zníženie rizika nedostatku vody z dôvodu dlhšieho obdobia sucha je možné zariadenie doplniť aj o technológiu recyklácie šedej vody napríklad už v predchádzajúcom článku spomínaný Hydraloop.

Text a foto: Alkapuri

www.alkapuri.cz

info@alkapuri.cz