Rekuperácia. časť II.

Ešte v apríli sme si v prvej časti článku, podrobne vysvetlili princíp fungovania rekuperácie. Jej pozitíva si priblížime tu.

Čo nám vetranie s rekuperáciou prináša?

Každému niečomu iné. Niekomu vetranie s rekuperáciou prináša pocit väčšieho komfortu, iný túži po spätnom získavaní tepla. Niekto po znížení nákladov na vykurovanie. Ďalší má z rekuperácie veľkú obavu. Niekto je celkovo otrávený, že sa začína všade hovoriť o rekuperácii a považuje to len za lobby silných skupín, ktoré tieto zariadenia vyrábajú. Je veľmi pravdepodobné, že tieto postrehy sú pravdivé, niektoré viac, iné menej.

V zahraničí sa vetranie s rekuperáciou používa už viac ako 30 – 40 rokov. Keby tieto systémy negatívne ovplyvňovali naše zdravie, boli by už pravdepodobne dávno zakázané. Skôr sa skúsme zamerať na pozitívne aspekty, ktoré vetranie s rekuperáciou prináša.

Pozrime sa na výhody rekuperácie postupne. Hlavný benefit je zvýšenie komfortu bývania, spätný zisk tepla, a tým aj šetrenie nákladov na vykurovanie. Pod vyšším komfortom by sme mali rozumieť najmä kvalitne vyvetraný vzduch v našej domácnosti, elimináciu rôznych škodlivín, vlhkostí a tak aj zabráneniu vzniku plesní. Taktiež pri vetraní pomocou rekuperácie aj zamedzeniu hluku, prachových častíc a alergénov, ktoré k nám prenikajú z ulíc.

Čistenie ovzdušia

Citlivou skupinou pri znečistenom ovzduší sú obzvlášť malé deti, starí ľudia, ale aj ľudia trpiaci alergiami a astmou. Častým vetraním oknami sa znečisťujúce častice dostávajú cez otvorené okno do vnútra. Jemné prachové častice sú najčastejšou znečisťujúcou látkou, ktorá sa dostane do našej domácnosti z exteriéru. Taktiež pele, baktérie a rôzne iné alergény sa dostávajú do interiéru cez otvorené okná. Vetranie pomocou rekuperácie vám zabezpečí to, že väčšina znečisťujúcich látok z exteriéru ostane odfiltrovaná na filtroch rekuperačnej jednotky. Filtre majú rôzne stupne filtrácie. Existujú aj špeciálne uhlíkové filtre, ktoré vo väčšom alebo menšom rozsahu dokážu filtrovať rôzne pachy z exteriéru.

Kvalita vnútorného ovzdušia je veľmi dôležitá, pretože dnešné domácnosti oplývajú takmer až jedovatým kokteilom rôznych látok, ktoré sa nachádzajú v ovzduší a bežným vetraním je nereálne dosiahnuť dokonalú elimináciu. Koncentrácia jemných prachových častíc sa zvyšuje najmä varením, zametaním, vysávaním. Najviac znečisťujúcou látkou v našich domácnostiach je formaldehyd. Hlavný zdroj formaldehydu v našich domoch je práve jeho vybavenie – nábytok z drevotriesky, preglejky, lepenky, podlahoviny, farby, laky, koberce či tapety. Najnebezpečnejšia je drevotrieska. Formaldehyd sa nachádza aj v kozmetike a čistiacich prostriedkoch. Ďalšou škodlivinou sú oxidy dusíka v domácnosti. Úroveň oxidu dusičitého z hľadiska zdravia je najčastejšie prekračovaná v kuchyniach a obývačkách. Vďaka vetraniu s rekuperáciou sú všetky tieto škodliviny z vašej domácnosti odvetrané.

Zníženie hluku

Rekuperácia vám vo veľa prípadoch tiež pomôže vymaniť sa zo života v neustálom hluku. Keď vetráte oknami prichádza k vám hluk z ulice, hlavnej cesty pri vašom dome, z autostrády alebo železnice bez hlukových bariér. Bežná hluková kulisa je na dedine aj v meste. Ak nežijete na samote pri lese, hluk vás určite trápi. Rekuperácia vám pomôže zbaviť sa ho alebo aspoň utlmiť ho na minimum.

Spätný zisk tepla

Ďalším dôležitým benefitom pri vetraní pomocou rekuperácie je spätný zisk tepla. Vplyvom spätného zisku sa teplo z odvádzaného vzduchu prenáša do privádzaného vzduchu. Ani si neuvedomujeme, že dom je nejakým spôsobom vetraný. Ochladzovanie interiéru nie je takmer žiadne ani pri veľkých zimách. Je príjemne vyvetrané a teplota v interiéri takmer neklesá. V letnom období teplota interiéru nenarastá, ako keď sa otvorí okno počas horúceho letného dňa. Toto všetko nám dokáže zabezpečiť vetranie s rekuperáciou. Vetranie oknom v tomto smere nemá takmer žiadnu šancu. Rekuperácia šetrí náklady na energie nielen v zime, ale aj v lete.

Eliminácia plesní

V bežných domoch moderného typu tiež často vznikajú plesne. Ešte častejšie vznikajú plesne v domoch, ktoré nie sú zateplené, ale majú vymenené okná. Je to spôsobené tým, že okná sú tesné. Vlhkosť, ktorá vzniká v priestore, nemá kadiaľ uniknúť a hromadí sa v priestore. Na chladnejších miestach, ktoré sú najmä v kútoch miestností, na parapetných doskách a samotných oknách, nastáva kondenzácia tejto vlhkosti. Ľudia si často ani neuvedomujú, že svojím pobytom v miestnostiach spôsobujú vznik vlhkosti a tá potom spôsobuje vznik plesní. Pomocou zariadenia so spätným získaním, teda s rekuperáciou, nastáva komfortná výmena vzduchu. Plesne sa eliminujú taktiež v kúpeľniach, pričom ani po sprchovaní nenastáva nejaké výrazne tvorenie vodnej pary.

V časti populácie vyvoláva slovo rekuperácia obavu. Niektorí ľudia si predstavujú vetrací systém, ktorý je zanesený prachom a baktériami. Niečo veľmi zanedbané, čo namiesto toho, aby zvýšilo komfort bývania, tak ho naopak výrazne zníži. Samozrejme, pri nesprávne navrhnutom systéme môže nastať aj takýto katastrofický scenár. Ak ide o užívateľa, ktorý vôbec nevenuje pozornosť svojmu okoliu, aj správne nahrnutý systém môže mať problémy. Keď použijeme vhodné komponenty prispôsobené na rozvod vzduchu, je použitá kvalitná rekuperačná jednotka, ktorá má v sebe zabudovanú automatickú signalizáciu zanesenia filtrov, automatické senzory na hodnotenie kvality vzduchu, tak problém s kvalitou systému bude minimálny, takmer žiadny.

Časté obavy ľudí sú z uvoľňovania tzv. kladných iónov z plastových potrubí. Toto je veľmi diskutabilná záležitosť. Časť odborníkov tvrdí, že je to problém a časť, že to problém nie je. Potrebné je uvedomiť si, čo vlastne pre svoje potreby potrebujeme a podľa toho si správne vybrať.

Pozitívne na celej rekuperácii je, že z veľkej miery jej výhody presahujú možné negatíva.

Text: Ing. Rastislav Tvarog

Foto: TWG