RFID program - komplexný systém ovládania s čipovou technológiou

Predstavujeme vám nový systém pre automatické ovládanie sprćh, fénov, dverových zámkov, televízorov či práčiek a sušičiek. Vďaka RFID programu je celý systém prístupný užívateľom pomocou užívateľských čipov. 

Programovacia stanica

 • nevyhnutná súčať k riadeniu celého systému,
 • slúži ako ovládač k nastaveniu a programovaniu systému, 
 • slúži k vytváraniu jednotlivých žetónov,
 • umožňuje tri úrovne oprávnených prístupov k obsluhe (správca, rozšírený, základný), rozsah jednotlivých oprávnení stanovuje správca,
 • slúži pre nabíjanie a dobíjanie kreditu na užívateľskom žetóne,
 • umožňuje expost informácií o počte dobití jednotlivých žetónov do PC.

Žetóny

Párovací žetón - vytvorí výrobca. Spáruje, spojí jednotlivé zariadeia (ovládanie spŕch, práčky, dvere a pod.) s programovacou stanicou do jedného uzavretého celku, kde budú aktívne iba žetóny nabité na pripojenej nabíjacej stanici, iné žetóny, napr. z veľajšieho autokempu tu nebudú fungovať.

Nastavovací žetón - vytvorí výrobca na základe špecifikácií zákazníka. Nastaví jednotlevé zariadenia na požadované parametre (napr. počet spotrebovaných kreditov za určitú dĺžku sprchovania, za použitie televízoru, za zapnutie pracieho programu na práčke)

Užívateľský žetón - prevádzkovateľ (správca systému) vytvorí na programovacej stanici profily jednotlivých užívateľských žetónov napr.:

 • štandartný užívateľský žetón,
 • VIP užívateľský žetón - napr. pre personál - možnosť využitia všetkých zariadení zdarma,
 • užívateľský žetón pre handicapovaných alebo rodičov s deťmi - umožní vstup do špeciálne vytvorených priestorov.

Sprchové panely a ovládanie spŕch

 • po vložení nabitého žetónu do slotu sa sprcha aktivuje, to je indikované bliknutím červenej diódy,
 • stlačením tlačítka sa okamžite spustí voda a rozsvieti sa desať červených diód, ktoré postupným zhasínaním odpočítavajú čas sprchovania,
 • užívateľ sa môže ľubovoľne púšťať a zastavovať vodu v sprche,
 • v poslednej tretine sprchovania je užívateľ upozornený krátkym prerušením prúdu vody na blížiace sa ukončenie dodávky vody

Dverové zámky

 • zámok sa otvorí iba priložením žetónu k automatu,
 • je možné obmedziť vstup napr. do WC iba pre ubytovaných hostí.

Spotrebiče

 • spotrebiče budú funkčné iba po priložení žetónu k automatu,
 • je možné nastviť pre každý spotrebič výšku platby, tj. počet kreditov za určenú dobu,
 • displej zobrazuje zostávajúcu dobu použitia spotrebiča

Závory

 • závora sa otvorí po priložení žetónu k automatu,
 • obmedzenie vjazdu do areálu iba pre ubytovaných alebo iba pre vozidlá so zaplateným stánim v areáli.

 

www.sanela.sk

https://www.sanela.sk/cipove-rfid-a-kartove-sprchove-automaty