Ako stavať rodinné domy v energetickej triede A0 so stavebným systémom Ytong, Silka a Multipor

Rok 2021 priniesol pre stavebníkov rodinných domov zmenu legislatívy, nové povinnosti a nutnosť stavať domy tak, aby splnili zákonné požiadavky kladené na domy v energetickej triede A0. V našom článku vám prinášame prehľad najdôležitejších legislatívnych a normových požiadaviek, informácie k efektívnemu návrhu konštrukcie a tvaru domu a odporúčania pri voľbe vhodných výrobkov z ponuky stavebných systémov Ytong, Silka a Multipor.

Pod budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou

Takáto budova musí mať zabezpečenú efektívnu tepelnú ochranu a vo vysokej miere použité obnoviteľné zdroje. Podľa §5 vyhlášky č. 364/2012 pre všetky nové budovy postavené po 31.12.2020 je minimálnou požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Pre novostavby rodinných domov je povinné spracovať Projektové energetické hodnotenie (PEH) k stavebnému povoleniu a Energetický certifikát budovy (ECB) ku kolaudačnému rozhodnutiu.

Aký je hlavný rozdiel medzi spôsobom stavby v minulom a v tomto roku?

Požadované tepelnoizolačné vlastnosti stien, striech a stropov pre obdobie od roku 2021 pre budovy s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda A0) sú stále na úrovni požiadaviek platných od 2016. Napríklad pre obvodové steny ostáva platná hodnota súčiniteľu prechodu tepla konštrukcie Ur2 = 0,22 W/(m2.K). Z nášho sortimentu plnia požiadavky normy napríklad už tvárnice Ytong Lambda YQ s hrúbkou 450 mm (Ur2 = 0,18 W/(m2.K)), ale ak investor žiada ešte výrazne lepšie parametre, má k dispozícii tvárnice Ytong Lambda YQ s hrúbkou 500 mm (Ur2 = 0,16 W/(m2.K)). Nezmenili sa ani požadované hodnoty tepla na vykurovanie (energetické kritérium). Výrazne – na polovicu sa znížila hodnota primárnej energie.

Zníženie primárnej energie pod hranicu triedy A0 môžeme dosiahnuť v jednom extréme veľmi výrazným znížením potreby energie, alebo v opačnom extréme vysokým podielom použitia obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltika, biomasa a pod.) pri zachovaní spôsobu výstavby ako do roku 2020. Efektívne riešenie sa väčšinou nachádza niekde medzi týmito extrémami. Optimálne riešenie je vždy individuálne. Všeobecne však platí, že sa vypláca vyváženosť a komplexnosť riešenia. Pri rodinných domoch z nášho materiálu odporúčame znížiť tepelné straty použitím konštrukcií o niečo lepších ako normové požiadavky (steny: Ytong Lambda YQ s hrúbkou 450 mm) a kombinovať toto zníženie s vykurovaním tepelným čerpadlom alebo na vykurovanie použiť kondenzačný kotol a rekuperačné vetranie. Treba prihliadať i na tvar domu a orientáciu. Napríklad pri dome dvojpodlažnom obdĺžnikového pôdorysu nebudeme potrebovať také výrazné zlepšenie konštrukcií a techniky, ako pri bungalove.

Pri hrubej stavbe je treba dbať na vyváženosť návrhu

Cestou nie je napríklad výrazné zvyšovanie hrúbok tepelných izolácií na stenách domov navrhnutých v A0. Pri zlepšovaní izolačných vlastností konštrukcií volíme pri návrhu logicky miesta, kde to má najväčší efekt v pomere k cene a zložitosti realizácie. Tepelnotechnické parametre musia byť vyhovujúce nielen v ploche stien, ale v každom detaile. Inak vznikajú tepelné mosty. Ich výskyt môže vyvolať zvýšenú potrebu energie a niekedy aj poruchy stavby v podobe plesní na ochladzovanom mieste alebo degradácie konštrukcie vplyvom vlhkosti.

Orientácia na svetové strany pomáha využívať energiu zo slnka

Otočenie domu o 180° môže mať taký vplyv, ako pridanie tepelnej izolácie na fasádu domu v hrúbke 50 mm. Ideálny rodinný dom dotovaný teplom zo slnka je z hľadiska tvaru a orientácie kváder s dlhšou stranou s veľkou presklenou plochou otočenou na juh. Pri návrhu ale musíme zvažovať prehrievanie domu a zabezpečiť regulovateľné tienenie.

Spôsob vetrania

Vetranie je pri návrhu rodinného domu často podceňované. Treba si však uvedomiť, že pri výpočte sa

predpokladá výmena polovice objemu vzduchu v dome za 1 hodinu. Tento vzduch treba v zime ohriať. V minulosti, pri veľkých únikoch tepla cez obálku, nebol podiel vetrania na celkových stratách tepla taký významný ako dnes.

Ako dosiahnuť požadovanú hodnotu primárnej energie

Zásadný vplyv na hodnotu vypočítanej primárnej energie má výber zariadení na prípravu

tepla, najmä aký zdroj energie používajú (energonosič).

Záver

Pre správne fungovanie domov je nevyhnutná individuálna optimalizácia riešení a kvalitná realizácia stavieb. Systémy Ytong, Silka a Multipor ponúkajú realizačne jednoduché a zároveň trvanlivé konštrukcie. V jednom výrobku sú skryté všetky potrebné funkcie. Nosnosť, tepelná a zvuková izolácia, akumulácia tepla, regulácia vlhkosti a požiarna odolnosť. To sú vlastnosti, ktoré z murovaného domu robia príjemné miesto pre život.

Text a foto: Ytong