Rozmýšľate nad fotovoltikou? Teraz je najlepší čas

Slovenské domácnosti mali dlhé roky prístup k lacnému plynu. To sa v ostatných rokoch zmenilo a energetická kríza nám opäť pripomenula, ako veľmi dôležitá je energetická sebestačnosť. Domácnosti si túto skutočnosť veľmi rýchlo uvedomili, čo sa odrazilo v masívnom náraste záujmu o strešné fotovoltiky a tepelné čerpadlá. Aj preto v roku 2023 pribudlo viac než 20 000 tisíc nových strešných inštalácií naprieč celým územím Slovenska.

Foto: freepik.com

V prospech obnoviteľných zdrojov nahráva prudký rozvoj technológií, ktoré zvyšujú efektívnosť využívania solárnych panelov, účinnosť tepelných čerpadiel či kapacitu batériových systémov. Inými slovami môžeme povedať, že každá jedna domácnosť sa môže stať výrobcom vlastnej energie. To v praxi znamená vysokú mieru energetickej sebestačnosti a slobody, spolu s nižšími účtami za energie.

 

Aby sa však investície do obnoviteľných zdrojov naozaj vyplatili, musíme najprv zefektívniť spotrebu energie v domácnosti. Najlacnejšia energia je totiž tá, ktorú nemusíme vyrobiť. OZE majú zmysel hlavne v domoch, ktoré majú čo najvyššiu energetickú triedu. Investíciám do fotovoltiky či tepelných čerpadiel by preto mala predchádzať komplexná obnova nehnuteľnosti – výmena okien, zateplenie fasády aj strechy a rekonštrukcia systému vykurovania. Rovnako je dôležité sledovať energetickú náročnosť žiaroviek a domácich spotrebičov. Samozrejme aj samotní členovia domácnosti by mali prehodnotiť svoje zvyky a zamyslieť sa napríklad nad tým, či je naozaj potrebná desať minútová sprcha v horúcej vode. Toto všetko sa podpisuje na celkovej spotrebe energie domácnosti.

Ak domácnosť úspešne minimalizuje spotrebu tepla a elektrickej energie, je čas pristúpiť k ďalšiemu kroku, ktorým je využitie obnoviteľných zdrojov. „Tu treba prihliadať najmä na spôsob využívania elektriny, neexistuje totiž nijaké univerzálne pravidlo, podľa ktorého by sa mala navrhovať fotovoltická inštalácia pre všetkých záujemcov. Na spotrebu vplývajú využívané typy spotrebičov, elektrické vykurovanie, prevádzka domácnosti a podobne. Aj pri novostavbách preto odporúčame s inštaláciou počkať minimálne dovtedy, kým nebudete mať približnú predstavu toho, koľko elektriny vlastne skutočne spotrebujete,“ približuje Marián Maraffko, projektový manažér Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Optimálne by potom mala byť fotovoltika navrhnutá tak, aby dokázala pokryť  30 až 50 % vašej ročnej spotreby elektriny, čím sa predíde prebytkom dodávaným do siete, ktoré majú oveľa nižšiu ekonomickú hodnotu.

 

S týmto vám pomôže každá kvalitná inštalačná firma, ktorá by mala naprojektovať fotovoltický zdroj priamo ušitý pre vaše potreby. Pri výbere inštalatéra sa zaujímajte o históriu spoločnosti, skúsenosti, referencie a potrebnú certifikáciu. Vysoký dopyt po fotovoltike spôsobil prudký nárast počtu firiem, ktoré sa inštalácii venujú. S týmto však priamo úmerne rastie aj počet nekvalitne zrealizovaných inštalácií. Bezpečnosť fotovoltických inštalácií je pritom  téma, ktorej sa doteraz v odborných kruhoch nevenovala dostatočná pozornosť. Zmeniť sa to pokúsi podujatie SAPI Energy Conference 2024, kde bude tejto téme venovaný celá jedna prednášková sekcia.

Oplatí sa vám fotovoltika?

Fotovoltika je dnes využiteľná prakticky na každom objekte. Existujú dokonca riešenia nie len pre strechy, ale aj fasády domov. Samozrejme nie každé riešenie musí byť automaticky dobré, čo nám ukazujú najmä kontroverzné balkónové inštalácie, ktoré môžu urobiť viac škody než úžitku. Inštalácia je jednoduchšia pri novostavbách, kde sa s obnoviteľnými zdrojmi ráta už od plánovacej fázy a všetko je tak na inštaláciu dôkladne pripravené. Kľúčová je vždy orientácia domu. Pre maximalizáciu využitia výkonu panelov je potrebné ich mať otočené na juh, prípadne juhovýchod alebo juhozápad, teda svetové strany, odkiaľ dopadá na panely čo najviac slnečných lúčov.

 

Okrem orientácie zohráva svoju úlohu aj správny sklon strechy. Opäť pre maximalizáciu využitia výkonu panelov, avšak aj kvôli údržbe fotovoltického systému. Ak má budova rovnú strechu, využijú inštalatéri špeciálne konštrukcie, ktoré umožnia panely nainštalovať v čo najideálnejšom sklone. Pri akejkoľvek inštalácii je nesmierne dôležité posúdenie projektu statikom. Nosnosť strechy má totiž svoje limity a nie každý typ strešnej konštrukcie môže byť na inštaláciu vhodný.

 

Iné pravidlá už môžu platiť pri starších nehnuteľnostiach, kde sa s OZE pri projektovaní nepočítalo. Inštalačná firma musí v prvom rade nájsť suché a dobre vetrané miesto pre striedač, ktorý predstavuje najcitlivejšiu súčasť fotovoltickej inštalácie. Taktiež je potrebné realizovať prípravu na kabeláž a pripojenie fotovoltiky do siete. Aj riešenia pre staré domy si preto vyžadujú dôkladnú projektovú fázu a dôkladné nadimenzovanie systému, aby domácnosť dokázala efektívne šetriť.

 

Finálnu fázu predstavuje samotná montáž panelov na strechu a ich zapojenie pomocou solárnych káblov do striedača. Aj tu musí byť samozrejmosťou statický posudok a inštalačná firma nesmie podceniť ani spôsob upevnenia panelov na strešnú krytinu. Existuje množstvo riešení pre rôzne typy striech, dôležité je sa u inštalatéra informovať.

Čo to bude stáť a ako to zaplatiť?

V súčasnej dobe už väčšina slovenských domácností nerozmýšľa o tom, či chce obnoviteľný zdroj, ale ako tak rozsiahlu investíciu financovať. Existujú viaceré možnosti, no nie všetky sú dostupné pre každú domácnosť. Nemusí byť vždy ľahké sa zorientovať, čo môže niektorých od investície aj odradiť.

 

Možností financovania je však viacero. Veľmi využívaným je program Zelená domácnostiam, ktorý pokrýva domácnostiam časť nákladov spojených s investíciou, čo znižuje návratnosť prostriedkov, ktoré domácnosť vynaloží. Na fotovoltiku sa z tohto programu vzťahuje príspevok na  maximálne 3 kW z plánovaného inštalovaného výkonu, hoci tento limit sa môže vo výnimočných prípadoch, vyplývajúcich z nadmernej ročnej spotreby, posunúť až na 7 kW. O úspechu a popularite tohto podporného programu (nielen pri fotovoltike, ale aj iných podporovaných technológiách) svedčí fakt, že od začiatku spustenia programu v roku 2015 bolo podporených už vyše 60 000 inštalácií OZE. Okrem štátnej podpory sa do rozvoja obnoviteľných zdrojov zapájajú aj banky, ktoré ponúkajú domácnostiam „zelené úvery“ so zvýhodnenými úrokovými sadzbami.

 

Celková výška investície závisí od počtu inštalovaných fotovoltických panelov, a teda od celkovej inštalovanej kapacity, o ktorú má zákazník záujem. Cena inštalácie sa môže pohybovať napríklad v rozmedzí 4500 eur pre 3 kW inštaláciu po cca 9000 eur pre 7 kW inštaláciu. Aj preto je potrebné mať vopred známe údaje o vašej ročnej spotrebe, aby ste sa vyhli aj zbytočne vysokej investícii, ktorá je pre vašu spotrebu neprimeraná. Doba návratnosti inštalovaného systému sa priamo odvíja nielen od výšky investície, ale aj od aktuálnych cien elektriny na trhu, môže sa preto priebežne aj skracovať alebo predlžovať. Všeobecne pritom platí, že investícia s návratnosťou do 10 rokov je možné považovať za akceptovateľnú.

 

TEXT: Juraj Vedej / SAPI