Schell Watermanagement System sa presadzuje v moderných "inteligentných" budovách

Pred šiestimi rokmi tradičný nemecký výrobca sanitárnych armatúr prekvapil predstavením svojho nového inovatívneho systému inteligentného hospodárenia s vodou. Dnes je zrejmé, že vtedy prezieravo a flexibilne reagoval na zvyšujúci sa dopyt po efektívnom riadení spotreby vody a úspore energií.

Systém pre hospodárenie s vodou, obchodne označovaný ako SWS (Schell Watermanagement System), zaistí bezproblémovú hygienickú a ekonomicky úspornú prevádzku inštalácií pitnej vody vo všetkých verejných budovách, či už sa jedná o kancelárie, školy, obchodné centrá, alebo hoci aj športoviská.

V jednoduchosti je krása

Ako je tento systém účinný, tak je v podstate jednoduchý - v danom objekte sa všetky elektronické armatúry prepoja alebo káblovo, alebo pomocou wifi signálu a následne sú centrálne softwarovo spravované pomocou SWS. Inštalácia inteligentného hospodárenia s vodou je nenáročná a obsluha maximálne intuitívna. Bez veľkých dodatočných investícií tak môže majiteľ, alebo správca budovy splniť požadované hygienické štandardy a dosiahnuť dnes tak túžobne požadovaných úspor energií a vody. Schell samozrejme k tomuto systému poskytuje náležité poradenstvo, ponúka odborné školenia i komplexný servis.

Ako to funguje?

SWS riadi, sleduje a dokumentuje zásadné hygienické funkcie ako je pravidelný hygienický preplach armatúr, alebo termická dezinfekcia. Prípadné poruchy sú okamžite detegované a oznámené správcovi budovy.

Predstaviť si ho môžeme ako akýsi centrálny mozog hospodárenia s vodou v budove. Diagnostický software je ovládaný cez bežný internetový prehliadač (z počítača, tabletu i mobilu), je individuálne programovateľný a riadiť ním je možné až 64 pripojených sanitárnych jednotiek (umývadiel, spŕch, WC či pisoárov). Funkčný samozrejme bude aj pri iba jedinej pripojenej jednotke, ale v priemere býva v jednej súčasnej realizácii k SWS pripojených zhruba 50 elektronických armatúr. Tie totiž v sebe obsahujú elektronický modul, ktorý je schopný odosielať dáta a prijímať riadiace pokyny. Vykonávanie termickej dezinfekcie a pravidelného preplachu armatúr je tak pre správcu úplne jednoduché.  Ten má kedykoľvek úplný prehľad o fungovaní elektronických armatúr a môže tak priebežne optimalizovať hospodárenie s vodou a energiou v celom objekte. Prípadnú údržbu je tak možné vykonať rýchlo a cielene. Je zrejmé, že počiatočná investícia do SWS má veľmi rýchlu návratnosť.

Programovací a diagnostický softwarový systém SWS bol od svojho uvedenia na trh inštalovaný firmou Schell už v niekoľkých stovkách objektov v západnej Európe, predovšetkým na jej domácom nemeckom trhu. Za úspechom nestojí len vzrastajúci tlak na úsporu energie a vody a dôraz na hygienu, ale tiež rastúci počet realizácií moderných inteligentných budov.

Viac informácií o firme Schell získate na www.schell.eu

 

KONTAKT: Ivan Bahník, obchodný zástupca SR, Bílikova 20, 841 01 Bratislava,

 tel.: +421 902 334 922,

e-mail: ibahnik.schell@gmail.com.