Schöck Tronsole® typ P: len 18 cm hrúbky dosky a pokoj

Osvedčený systém ochrany proti hluku Schöck Tronsole® sa rozširuje o nový produkt Tronsole® typ P. Ide o prvok pre izoláciu proti kročajovému zvuku určený na napojenie podesty na schodiskovú stenu, ktorý bol odskúšaný podľa DIN 7396.

Jeho jedinečnosť: nielenže spĺňa prísne požiadavky na ochranu proti kročajovému zvuku, ale architektom sa otvárajú úplne nové možnosti riešenia dizajnu budov.

 

S prvkom Tronsole® typ P je možné ľahko a spoľahlivo realizovať tenké podesty z pohľadového betónu hrúbky až 18 cm, súvislú vzduchovú medzeru po obvode schodiska a ďalšie individuálne požiadavky.

 

V nasledujúcom videu sa môžete sami presvedčiť o početných výhodách, ktoré ponúka nový prvok Schöck Tronsole® typ P.

 

Schöck Tronsole® typ P umožňuje akusticky prerušené uloženie schodiskových podest na schodiskovú stenu. Prevedenie prefabrikovaných schodiskových podest bez ozubov zaisťuje hladší priebeh stavebných prác a vysokú hospodárnosť. Vďaka vynikajúcej izolácii proti kročajovému zvuku už nie je potrebné na podeste vykonávať plávajúcu podlahu. Dajú sa tak ľahko realizovať tenké podesty z pohľadového betónu a ostatné architektonické výzvy.

Výhody

 • Trieda ochrany proti hluku III

Podľa klasifikácie ochrany proti kročajovému zvuku podľa nemeckej smernice VDI 4100 sú tieto prvky zaradené do triedy ochrany proti hluku lll

 

 • Elastomérové ​​ložisko Elodur®

Tieto produkty tak dosahujú hodnoty rozdielu hladiny kročajového zvuku ∆L*n,w ≥ 27 dB až ∆L*n,w ≥ 33 dB (stanovené skúškami podľa DIN 7396)

 

 • Charakteristické parametre kročajovej izolácie stanovené skúškami podľa DIN 7396

Rozdiel hladiny kročajového zvuku ∆L*n,w ≥ 31 dB

 

 • Objektívne porovnateľné hodnoty zvukovej izolácie

Charakteristické parametre kročajovej izolácie boli stanovené skúškami podľa DIN 7396

 

 • Technické schválenie

Istota pri projektovaní vďaka certifikácii ústavom DIBt Z-15.7-349.

Prvok tým spĺňa schvaľovacie požiadavky pre šmykové tŕne.

 

 • Trieda požiarnej odolnosti R90

Splnenie požiadaviek na požiarnu bezpečnosť až do R 90 v kombinácii s protipožiarnou súpravou (závisí na hrúbke podesty)

 

 • Použitie v únikových cestách

Doložené požiarno-bezpečnostným posudkom

 • Väčšia flexibilita

Prenáša štandardne nadvihovacie sily a na prianie vodorovné sily

 

 • Integrácia závesného strmienka

Závesný strmienok je fixovaný v náležitej polohe na puzdre zabudovanom v podeste - pre bezchybné vykonávanie

 

 • Flexibilné použitie

Vhodné aj pre hrúbky podesť 180 mm

 

 • Väčší rozsah použitia

Možno použiť aj pre vzduchové medzery po obvode schodiska hrúbky až 50 mm

 

 • Väčšie konštrukčné možnosti

Možnosť realizácie tenkých podestí z pohľadového betónu, súvislé vzduchové medzery po obvode schodiska a ďalších zvláštnych požiadaviek

Schodiskové systémy ochrany proti hluku

 

Priame schodiskové rameno, oddelenie schodiskového ramena vrátane medzipodesty

 

Oddelenie ramena od hlavnej podesty prvkom Tronsole® typ F a od základovej dosky prvkom Tronsole® typ B. Oddelenie medzipodesty od schodiskovej steny prvkom Tronsole® typ P. Rameno je oddelené od steny prvkom Tronsole® typ L. Vzniknú tak modré obrysy ako znak kvalitné a bezpečnej ochrany proti kročajovému zvuku.

Vypočujte si ten rozdiel

 

Porovnanie vyhotovenia akustického prerušenia

 

Skúšobný postup na stanovenie akusticky-izolačného účinku prvkov pre izoláciu proti kročajovému zvuku pri monolitických schodiskových konštrukciách je popísaný v norme DIN 7396 „Stavebno-akustické skúšky – skúšobná metodika pre zistenie účinkov prvkov pre akustické prerušenie monolitických schodísk“ en Kennzeichnung von Entkopplungselementen für Massivtreppen“), číslo 06-2016. Všetky typy prvkov Schöck Tronsole® boli testované podľa tejto novej metodiky.

Útlm kročajového zvuku: tuhé spojenie

Útlm kročajového zvuku: pásové ložisko

Útlm kročajového zvuku: Schöck Tronsole®

Schöck Elodur® je najnovšia generácia elastomérových ložísk a veľmi podstatná súčasť prvkov Schöck Tronsole®. Vďaka zdokonalenej receptúre a novému tvaru bolo dosiahnuté ďalšie zlepšenie zvukovo-izolačného účinku systému Schöck Tronsole®. V porovnaní s produktmi ostatných výrobcov dosahuje nový systém Schöck Tronsole® zhruba o 10 dB vyšší útlm kročajového zvuku. To zodpovedá zníženiu subjektívne vnímanej hlasitosti zvuku približne na polovicu.

Proces montáže