Spoľahlivé riešenie pre elimináciu tepelných mostov

Tepelné mosty a väzby sú lokálne oblasti stavebných konštrukcií, v ktorých dochádza k zvýšeným stratám tepla. Prvky Schöck Sconnex® predstavujú efektívne, elegantné a esteticky pôsobivé riešenie, vďaka ktorému je možné vzniku tepelných mostov zabrániť, a zároveň zaisťujú spoľahlivú ochranu pred stavebnými poruchami vplyvom kondenzácie.

Schöck Sconnex® predstavuje riešenie obzvlášť pri prerušení termicky namáhaných stavebných konštrukcií, ako sú steny a stĺpy v nevykurovaných miestnostiach, pri zalomených fasádach, podjazdov, kolonád, lodžií, pavlačí a podobne.

Inovatívne produkty Schöck na ochranu klímy a udržateľnosť v stavebníctve

Energetické požiadavky na výstavbu budov sa každoročne sprísňujú. Ide o ďalší krok smerom k energeticky nulovým budovám (ZEB).Použitím produktov Schöck Sconnex® je možné v prípade ich podrobného zohľadnenie vo výpočte preukazu energetickej náročnosti budovy výrazne prispieť k splneniu požiadavky na energetickú náročnosť budov s takmer nulovou spotrebou. Reálne tak tieto produkty znížia tlak na realizáciu účinných technológií či obnoviteľných zdrojov energie.

Zameranie sa na tepelné mosty predstavuje jednu z mála posledných možností, ako výrazne optimalizovať energetickú bilanciu budovy. Medzi posledné neriešené tepelné mosty patrili steny a stĺpy. Týmito konštrukciami dochádzalo k veľkým energetickým stratám, navyše často vznikalo štrukturálne poškodenie v dôsledku kondenzácie, vlhkosti a vzniku plesní. Produkty Schöck Sconnex® predstavujú možnosť, ako tieto tepelné mosty prerušiť. Výsledkom je súvislá izolačná obálka budovy bez tepelných mostov, ktoré prispieva k trvalo udržateľnému konceptu budovy.

Sconnex® typ W
Tento nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové steny prerušuje tepelný most pri päte, resp. hlavy steny a výrazne znižuje energetické straty.
Sconnex® typ P
Tento nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové stĺpy prerušuje tepelný most pri hlave stĺpa, čím odpadá nutnosť vyvádzať tepelnú izoláciu na stĺpy.
Sconnex® typ M
Tento nosný tepelnoizolačný prvok pre murované steny nie je kapilárne nasiakavý, a preto prerušuje tepelný most pri päte, resp. hlavy muriva už od samého
začiatku.

Inovácia s mnohými výhodami

• Vyššia kvalita a udržateľnosť,

• zmenšenie hrúbky vonkajšieho zateplenia,

• tepelnú izoláciu nie je nutné vyvádzať na nadväzujúce konštrukcie,

• vysoké povrchové teploty stien zabraňujú stavebným poruchám,

• súvislá tepelnoizolačná vrstva zaisťuje bezpečné projekty,

• vyššia energetická účinnosť vďaka redukcii tepelných mostov,

• elegantný vzhľad – tepelnú izoláciu nie je nutné vyvádzať na nadväzujúce konštrukcie,

• architektonická sloboda pri termicky namáhaných častiach budov,

• viac možností pri návrhu náročných geometrií budov.

Systematická aplikácia

Bežné riešenie podstropnou tepelnou izoláciou vyvedenou na nadväzujúce konštrukcie.

Riešenie s produktmi Schöck Sconnex®, ktoré zaisťuje výrazné zníženie nákladov na materiál a prácu vďaka tepelnej izolácii zabudovanej na stropnú konštrukciu.

Oblasti použitia prvkov Schöck Sconnex®

Dôsledné prerušenie tepelných mostov pri stenách a stĺpoch ponúka veľký potenciál pre optimalizáciu z hľadiska hospodárnosti, konštrukcie a stavebnej fyziky.

Text: Jan Vopička a Ondřej Wittek / Schöck-Wittek s. r. o.

Foto: Schöck-Wittek s. r. o.