Spoločnosť Xella v 24. ročníku súťaže vyzýva mladých architektov k návrhu Dream Tower v Prahe

Prestížna súťaž budúcich architektov láka každoročne k účasti študentov nielen českých a slovenských vysokých škôl, ale aj z ďalších krajín strednej Európy. Tento rok sa téma súťaže po niekoľkých rokoch opäť venuje Prahe. Súťažiaci majú navrhnúť Dream Tower, vežový dom v Nových Butoviciach. Návrhy môžu záujemcovia posielať od začiatku októbra do 25. februára 2019. Prvýkrát je vypísaná aj sprievodná fotografická súťaž.

Nové Butovice sú zaujímavé svojou takmer kilometrovou pešou zónou, kde už funguje zaujímavý multifunkčný priestor s umeleckou galériou a archívom Czech Photo Centre a vedecko-technologické robotické centrum CyberDog. Súčasťou tohto urbanistického priestoru je aj dvanásťmetrová socha Trifota autora Davida Černého a spojenie týchto prvkov predstavuje základný kameň vzniku futuristického pešieho bulváru.

Cieľom súťaže je na tento mestský kontext nadviazať a na doteraz nezastavanú plochu južne od západného vestibulu metra Nové Butovice navrhnúť stometrový vežový dom s multifunkčnými výstavnými a spoločenskými priestormi. „Pri tvorbe významnej urbanistickej dominanty musí byť odvaha a exhibicionizmus architekta v rovnováhe s jeho pokorou a úctou k miestu stavby a jej okolia,“ uvádza autor zadania Ing. arch. Pavol Jiroudek.

Dream Tower – stometrová veža pre kultúru, zábavu aj prácu

Študenti musia vo svojich návrhoch zohľadniť niektoré základné náležitosti, ktoré majú projekty spoločné. Vo výškovej časti by mali vzniknúť kvalitné kancelárske priestory, doplnené zázemím pre aktívny odpočinok. Ďalej predvedú svoju predstavu o tom, ako navrhnúť byty pre krátkodobé prenájmy (co-housing) a začlenia vyhliadkovú reštauráciu. Vo viacpodlažnom parteri má vzniknúť minimálne dvojpodlažný multifunkčný priestor pre organizovanie výstav a významných sprievodných spoločenských akcií, reštauračné zariadenia, menšie obchodné jednotky s priamym napojením na pešiu zónu a výstupy z metra.

„Od študentov očakávame uplatnenie najmodernejších architektonických prvkov, progresívnych konštrukčných systémov a technologických postupov v súčasnom prostredí nového mestského subcentra. Výsledný návrh by mal byť futuristickou dominantou a súčasne spĺňať trend zelených prvkov a konštrukcií na fasádach,“ hovorí na zadanie konateľ spoločnosti Xella CZ a Xella Slovensko Ing. Peter Markovič.

Vďaka spolupráci s Czech Photo Centre vznikla sprievodná súťaž

Tohtoročný ročník architektonickej súťaže je spojený s myšlienkou na vznik centra zameraného na oblasť fotografie, preto je tento rok možné súťažiť aj v tomto odbore a prihlásiť fotografie formátu A4 s uplatnením spracovaného architektonického návrhu.

Hlavnú architektonickú súťaž bude hodnotiť ako každoročne odborná porota zložená z českých a slovenských architektov. Výber fotografií vykoná iná odborná porota, ktorá spolupracuje s profesionálnymi organizátormi fotografických projektov. Jej výsledky sú nezávislé na hlavné architektonickej súťaži.