Stavebné technológie a energetická náročnosť budovy spolu úzko súvisia

V priebehu posledného roka sme, hlavne vplyvom vonkajších okolností, pochopili, že účelný, skromný a udržateľný spôsob výstavby nie je žiadny výmysel úradníkov, ale záležitosť, ktorá je v bytostnom záujme nás všetkých.

Architektúra sa zrazu stáva súčasťou energeticky úsporných opatrení rovnako ako zateplenie alebo alternatívne zdroje energie. Kladie sa dôraz na rovnováhu troch základných pilierov: udržateľnej architektúry + účinných technológií + využitia dostupných obnoviteľných zdrojov. Jednopodlažné, členité alebo nevhodne orientované domy dnes musia svoj energetický hendikep doháňať väčším nasadením úsporných technológií a obnoviteľných zdrojov. Aj preto je dnes, viac ako kedykoľvek predtým, dôležité zamýšľať sa nad koncepciou výstavby domu už pred samotnou realizáciou, a to nielen z pohľadu technológií na vykurovanie domu. Energetickú úspornosť budúcej stavby nám ovplyvňuje už samotná voľba stavebného systému, teda technológia stavby samotnej.

Budova postavená zo stavebných komponentov jedného výrobcu dosahuje vysokú homogenitu a tým aj lepšie tepelnoizolačné parametre. Vďaka komplexnosti stavebného systému je zaistená eliminácia tepelných mostov a jednoduchá realizácia detailov na stavbe. Predchádza sa chybám a následným poruchám konštrukcie, odstránenie ktorých býva zložité a finančne náročné.

Komplexnosť systému je pri stavbe dôležitá z viacerých hľadísk. Komplexný stavebný systém umožňuje rýchlu, jednoduchú a v konečnom dôsledku aj lacnejšiu výstavbu. A to najdôležitejšie – použitím stavebných komponentov od jedného výrobcu sa jednoducho dosiahnu lepšie vlastnosti celej stavby.

Celý systém by mal skrátka fungovať ako lego. Dom z tehlového systému HELUZ dnes rozhodne nie je len obvodové murivo, ale skutočne komplexný systém, ktorý pri svojom plnom využití znamená vytvorenie zmysluplného celku – obálky budovy s minimálnou energetickou náročnosťou.

Tento jedinečný ucelený kompletný systém sa však skladá z jednotlivých „kusov skladačky“. Poďme sa teda na ne pozrieť bližšie.

Najlepšie tehly na trhu

Tehly HELUZ Family 2v1 obsahujú tepelný izolant, ktorým sú patentovaným spôsobom plnené. V dutinách tohto produktového radu tehál sa nachádza guľôčkový polystyrén, ktorý zlepšuje tepelnoizolačné parametre tehly o 40 % a zároveň zostáva paropriepustný, takže sa v murive nedrží vlhkosť.

Čo sa týka vlastností v porovnaní s dodatočným zatepľovaním konštrukcie, sú váhy jednoznačne naklonené v prospech tehál s integrovanou tepelnou izoláciou. Tehly HELUZ Family 2v1 v šírke 500 mm dosahujú vynikajúce hodnoty súčiniteľa prestupu tepla Uw= 0,11 W/m2K, čo sa vyrovná 36 centimetrom dodatočnej polystyrénovej izolácie na konštrukcii. Obvodové murivo z týchto tehál sa už nezatepľuje, stačí naň len aplikovať vhodnú omietku. Výhody tohto riešenia oproti dodatočnému kontaktnému zatepleniu ETICS sú v tom, že nemá problémy so šírením vlhkosti v konštrukcii domu ani so vznikom plesní a rias, je mechanicky odolnejší, má omnoho dlhšiu životnosť a je i ekonomicky výhodnejší.

Veľká variabilita stropnej konštrukcie

Pri stavbe domu stavebníci oceňujú veľkú variabilitu a možnosť ručnej montáže, ktorá je realizovateľná pri skladanom strope z nosníkov a vložiek HELUZ MIAKO. Druhým systémom sú keramobetónové panely HELUZ na stropy s okamžitou únosnosťou a rýchlym kladením pomocou žeriavu.

Stropné systémy HELUZ sú kompatibilné s murovacím systémom a nie je potrebné komplikovane riešiť konštrukčné detaily. Vyznačujú sa vysokou požiarnou odolnosťou, dobrou nepriezvučnosťou a vďaka výbornej tepelnej akumulácii tepla a schopnosti plynulo prijímať a uvoľňovať vlhkosť, prispievajú k maximálnemu komfortu bývania.

Kvalitný tehlový komín

Komínové systémy HELUZ obsahujú všetky prvky a príslušenstvo potrebné na správne fungovanie komína. Vďaka unikátnym tehlovým tvarovkám sú komínové systémy HELUZ vhodné na tehlové stavby i na stavby z iných materiálov. Samotná realizácia je v porovnaní s komínmi iných výrobcov kvôli praktickým rozmerom a nižšej hmotnosti tvaroviek rýchlejšia a jednoduchšia. Ponuka komínov HELUZ je taká široká, že je možné navrhnúť a zostaviť komín na mieru každej stavby. Aj pre domy s takmer nulovou spotrebou energie a pasívne domy, ktoré majú špecifické požiadavky.

Žalúziové a roletové preklady

Výstavba nízkoenergetických a pasívnych domov sa bez vonkajšieho tienenia dnes už nezaobíde. Okrem zníženia tepelných strát v zimnom období a minimalizácie prehriatia interiéru v lete zaisťuje užívateľský komfort i v ďalších smeroch: zvyšuje akustickú pohodu, pretože má masívnu betónovú časť a neoslabuje murivo, zabezpečuje domovy pred zvedavcami i nezvanými návštevníkmi a chráni okná pred poveternostnými vplyvmi, čím predlžuje ich životnosť.

Nový PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný má variabilný priestor na vonkajšiu tieniacu techniku využiteľný kedykoľvek v priebehu životnosti stavby. Používa sa ako preklad nad okenný otvor v obvodových stenách. Variabilita priestoru prekladu je jednou z užívateľsky najzaujímavejších výhod nového prekladu.

Text: Mgr. Eliška Smolová

foto: Heluz