Stropné vykurovanie vás prekvapí svojimi výhodami

Podlahové vykurovanie pozná asi každý, menej známym variantom veľkoplošného systému kúrenia je stropné vykurovanie. V našich podmienkach má tento systém malú tradíciu, väčšina ľudí ho nepozná, alebo mu nedôveruje. Nezaslúžene.

Podrobné merania dokazujú, že oba systémy sú pritom rovnocenné. Z praktického hľadiska je pri podlahovom vykurovaní pozitívna o niečo vyššia teplota podlahy, ktorá tak môže navodzovať pocit vyššieho komfortu. Obrátene nevýhodou sú určité obmedzenia pri voľbe podlahovej krytiny a nutnosť vopred rozhodnúť o rozmiestnení nábytku, aby sa vyhrievaná podlaha zbytočne nezakrývala.

U stropného vykurovania má užívateľ z pohľadu rozmiestnenia nábytku prakticky úplnú voľnosť, nezanedbateľnou výhodou je tiež rýchlejšia odozva na požiadavky regulácie. Súčasné novostavby sú veľmi citlivé na tepelné zisky, či už z oslnenia, alebo od vedľajších zdrojov, a ak vykurovací systém nereaguje dostatočne rýchlo, dochádza k prekurovaniu miestností. A v tomto smere vykazuje stropné vykurovanie preukázateľne vyššiu flexibilitu ako podlahové.

Kým podlahové vykurovanie je dnes brané ako štandard, na stropné vykurovanie sa neprávom zabúda a celkom iste si zaslúži vyššiu pozornosť, než aká mu je zatiaľ venovaná.

Text a foto: Fenix