Systémy BIPV sú budúcnosťou strešných konštrukcií, ktorá už prišla

Rok 2024 priniesol na trh s integrovanými fotovoltickými systémami v Európe množstvo pozitívnych správ najmä v segmente rekonštrukcií starých striech, ktoré sú aktívne podporované z vládnych dotačných programov.

 

Obnova európskeho fondu budov je dôležitým krokom ku klimatickej neutralite a významným príspevkom k vytvoreniu trvalo udržateľného a dostupného bývania. Začiatkom mája tohto roku do skupiny spoločností Wienerberger oficiálne vstúpil európsky líder v systémoch BIPV (Building Integrated Photovoltaics), francúzska spoločnosť GSE Integration.

Posilnenie pozície popredného európskeho odborníka na šikmé strechy v oblasti inovatívnych strešných krytín a solárnych riešení

Akvizíciou skupiny Terreal Creaton sa Wienerberger stavia do pozície európskeho experta v oblasti šikmých striech, schopného integrovať solárnu energiu, dažďovú vodu a ďalšie technické riešenia vrátane pomocných a izolačných materiálov, čím vytvára pevnú platformu pre ďalší rast.

 

Wienerberger očakáva, že táto akvizícia prinesie dodatočné ročné príjmy vo výške približne 725 miliónov eur. Podľa prognóz bude celková plocha pokrytá šikmými strechami v dôsledku zlúčenia podnikov predstavovať približne 75 miliónov metrov štvorcových ročne. Dohoda zahŕňa 28 výrobných závodov a takmer 3 000 zamestnancov Terreal Creaton, ktorí sa teraz pridajú k silnému tímu Wienerberger a ktorých vášeň a kreativita budú aktívne prispievať k formovaniu budúcnosti stavebného priemyslu. Tento krok posilňuje pozíciu spoločnosti Wienerberger ako popredného poskytovateľa inovatívnych integrovaných strešných riešení a technických riešení využívajúcich solárnu energiu.

 

Ako európsky expert na šikmé strechy môže teraz Wienerberger ponúknuť ešte komplexnejšie strešné riešenia, ktoré sú potrebné predovšetkým pre obnovu európskeho stavebného fondu a predstavujú dôležitý krok ku klimatickej neutralite. To bude rozhodujúce pre dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody, keďže staré strechy predstavujú približne 30 % energetických strát v budovách. Strechy s ochrannými aj multifunkčnými vlastnosťami sú ďalším príspevkom k zabezpečeniu klimatickej neutrality a šetrnosti budov k životnému prostrediu. Vývoj, ktorý spoločnosť Wienerberger naďalej rozvíja: inovatívne riešenia v oblasti solárnej energie a manažmentu zásobovania vodou pomáhajú znižovať emisie a šetria cenné zdroje.

 

Táto akvizícia je teda nielen ideálnym ďalším krokom pri implementácii stratégie rastu spoločnosti Wienerberger s pridanou hodnotou, ale aj dôležitým krokom v úsilí spoločnosti dosiahnuť svoje ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti. Tento krok navyše prispeje k poskytnutiu dostupného a kvalitného bývania väčšiemu počtu ľudí ako kedykoľvek predtým a zároveň k udržateľnému riešeniu problému klimatických zmien a ich dôsledkov.

GSE IN-ROOF SYSTEM™ od GSE Integration je zďaleka najcertifikovanejší, najuniverzálnejší a cenovo najefektívnejší BIPV systém na trhu.

Väčšinu fotovoltických inštalácií dnes tvoria najmä rôzne systémy BAPV (Building Attached Photovoltaics) inštalované priamo na strešnú krytinu budovy. Takéto systémy sa nazývajú „On Roof“.

Taktiež existujú rôzne systémy BIPV (Building Integrated Photovoltaics), ktoré sú integrované priamo do konštrukcie budovy, najčastejšie strechy, čím sa stávajú súčasťou strešnej konštrukcie. Takéto systémy sa nazývajú „In Roof“ Na obrázku nižšie môžete vidieť príklad systému BIPV od GSE Integration.

Za posledných 14 rokov bolo viac ako 6 miliónov metrov štvorcových striech vo viac ako 30 krajinách pokrytých systémom BIPV od GSE Integration s celkovou kapacitou viac ako 1,3 GWp. Dnes je GSE IN-ROOF SYSTEM™ európskym lídrom na trhu medzi systémami BIPV. Tento systém je natoľko univerzálny, že je kompatibilný so všetkými typmi strešných krytín, ako aj s 95 % všetkých štandardných FV modulov na trhu. Okrem toho boli v spolupráci s výrobcami ako Velux, Fakro a Roto vyvinuté spojovacie komponenty, ktoré uľahčujú kombináciu GSE IN-ROOF SYSTEM™ so strešnými oknami.

Systém je ideálny pre novostavby alebo rekonštrukcie starej strechy, nakoľko sa inštaluje priamo na drevenú strešnú konštrukciu, priamo na strešné laty. Systém sa tak stáva súčasťou strešnej konštrukcie a spolu s FV modulom sa mení na strešnú krytinu. Toto riešenie umožňuje zjednodušiť proces zastrešenia, ako aj ušetriť na strešných materiáloch. Systém zahŕňa rôzne modely rámov vyrobených z odolného a ľahkého plastu schopného odolávať vysokej záťaži, teplotám a iným klimatickým podmienkam.

Napriek tomu, že niektoré komponenty systému sú vyrobené z plastu, samotný systém je jedným z najviac BIPV certifikovaných systémov na európskom trhu a disponuje požiarnymi certifikátmi Broof T1, T2, T3 a T4, ktoré spĺňajú kvalifikačné požiadavky českého trhu. Normy rady ČSN 73 08xx s klasifikačným protokolom podľa EN 13501-5 pre strešné plášte.

 

Tu sú niektoré technické kritériá a parametre, vďaka ktorým je tento systém univerzálny:

 

 • Systém je tak jednoduchý, že sa dá jednoducho zložiť a rozložiť s minimálnou námahou a tiež poskytuje veľmi jednoduchý prístup do priestoru pod FV modulmi v prípade údržbárskych prác. Od 10 do 16 FV modulov je možné nainštalovať za približne 6 hodín.
 • Systém je možné použiť na strechu so sklonom minimálne 12 stupňov.
 • Systém je kompatibilný so všetkými typmi krytín, či už ide o klasické šindle alebo vlnitý plech.
 • Systém je kompatibilný so strešnými oknami firiem Velux, Fakro a Roto.
 • FV moduly je možné inštalovať do systému vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.
 • Systém môže mať akúkoľvek veľkosť a pole, od jedného FV modulu až po pokrytie celého povrchu strechy FV modulmi.
 • Maximálne rozmery štandardných FV modulov, ktoré sú dnes kompatibilné so systémom, sú 2180×1305 mm (vo vertikálnom formáte) a 940×1740 mm (vo horizontálnom formáte), čo umožňuje použitie FV modulov s výkonom až 600 Wp.
 • Systém má veľmi high-tech a praktický dizajn, ktorý zaisťuje dostatočné vetranie v strešnej konštrukcii, nedovoľuje hromadeniu nečistôt pod FV modulmi a zároveň má veľmi moderný a atraktívny vzhľad.
 • Systém je jedným z najviac certifikovaných systémov BIPV v EÚ a je vodotesný, ohňovzdorný, vetraný a recyklovateľný.
 • Systém je aj ekonomicky výhodný a finančne atraktívny. Cena jedného štvorcového metra systému so všetkými jeho komponentmi sa pohybuje od 25-30 eur.
 • Ako na väčšinu strešných krytín, aj na systém sa vzťahuje záruka minimálne desať rokov.
 • Systém je ľahký a pri preprave a manipulácii zaberá veľmi málo miesta. Na jednej europalete je umiestnených 116 polorámov.
 • Dodacia lehota tovaru na Slovensko je cca 5-7 dní po zaplatení objednávky.

 

GSE IN-ROOF SYSTEM™ je cenovo efektívne a štandardizované riešenie pre developerov, najmä ak chcú znížiť náklady na stavebné materiály. Navyše toto technické riešenie dokonale zapadá do zmien v legislatíve súvisiacej s konceptom „energetického prechodu“ o povinnej dostupnosti ekologických a obnoviteľných zdrojov energie v projekte novostavieb.

Vládne dotácie sú pripravené pokryť až 75 % nákladov na projekty fotovoltiky

Súčasná geopolitická situácia v spojení so „zelenou“ agendou, ktorá sa v EÚ realizuje vo všetkých segmentoch ekonomiky, vrátane energetického trhu, núti každého hľadať ekonomické a ekologické riešenia. Čoraz viac ľudí a firiem investuje do solárnych systémov a skladovania energie. Prechod na obnoviteľné zdroje energie je jednou z kľúčových tém štátnych programov rozvoja „zelenej“ energetiky, ako aj energetickej nezávislosti a bezpečnosti. Vládna podpora sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou udržateľnej bytovej výstavby. Vzhľadom na výrazný nárast záujmu o fotovoltické elektrárne pre trh s bývaním sa niekoľkonásobne zvýšil aj počet žiadostí o dotácie v rámci nového programu Zelená úsporám (ČR), Zelená domácnostiam (SR).

 

Dobrým príkladom je Česko, ktoré sa v roku 2023 stalo európskym lídrom v uvádzaní fotovoltických systémov v obytných budovách do prevádzky a prvenstvo si drží aj v tomto roku. Od roku 2024 majú malé obce do 3 000 obyvateľov a väčšie obce nad 3 000 obyvateľov výbornú možnosť získať veľmi výhodné dotácie na nákup fotovoltických elektrární do zariadení v ich vlastníctve. Ministerstvo životného prostredia spolu so Štátnym fondom životného prostredia ČR vyčleňuje v rámci programu RES+ na investície miliardy eur. Obce tak dostali a môžu využívať moderný spoľahlivý zdroj energie v podobe fotovoltických systémov.

Žiadosť o dotácie pre malé obce má označenie RES+ č.3/2024. Dotácia je určená na inštaláciu nových fotovoltických elektrární s inštalovaným výkonom do 1MW (vrátane). Táto úloha je určená pre malé obce do 3000 obyvateľov.

Obce s malým počtom obyvateľov do 3 000 obyvateľov tak môžu získať až 75 % finančnej podpory na inštaláciu fotovoltických systémov na strechy a prestrešenia verejných budov. Táto iniciatíva bola vyhlásená ako jednorazové nesúťažné konanie a jej cena je 1 mld.

Tento program je možné využiť v obciach pri investíciách do rekonštrukcie striech, na ktorých budú inštalované fotovoltické systémy. To prináša ďalšie ekonomické výhody pri použití systému BIPV na rekonštrukciu starých striech.

Projekty, ktoré získali podporu, musia byť ukončené najneskôr do 3 rokov od prijatia rozhodnutia. Celková výška dotácie bude určená na základe parametrov uvedených žiadateľom pri podaní žiadosti. Skutočná výška pomoci bude stanovená po ukončení projektu na základe skutočne vynaložených nákladov a potvrdených prípustných nákladov.

Každoročným meradlom rozvoja a úspechov na trhu s fotovoltikou je výstava Intersolar Europe

V druhej polovici júna tohto roku máte úžasnú príležitosť zoznámiť sa s unikátnymi montážnymi systémami pre štandardné FV moduly od francúzskej spoločnosti GSE Intégration na každoročnej poprednej svetovej výstave solárneho priemyslu Intersolar Europe 2024.

 

GSE Intégration a GOU Group vás pozývajú na výstavu Intersolar Europe, ktorá demonštruje obrovskú životaschopnosť trhu so solárnou energiou. Už viac ako 30 rokov poskytuje príležitosti na vytváranie sietí kľúčovým hráčom – od výrobcov, dodávateľov a distribútorov až po inštalatérov, poskytovateľov služieb, vývojárov projektov, dizajnérov a startupy. Dôraz je kladený na najnovšie trendy, vývoj a obchodné modely. Tento rok má výstavná plocha rozlohu 111 000 m2. Predstaví sa tu asi 1500 vystavovateľov.

 

Tento rok sa výstava Intersolar Europe bude konať od 19. do 21. júna v Mníchove (Messe München) ako súčasť Smarter E Europe Innovation Center, najväčšieho európskeho združenia výstav pre energetický priemysel. Smarter E Europe je inovačné centrum, kde sa konajú podujatia a diskutuje sa o témach definujúcich vývoj novej energetiky vo svete. Obnoviteľné zdroje energie, decentralizácia a digitalizácia vedú k dlhodobým zmenám vo svete energetiky. Tento vývoj si vyžaduje medziodvetvové, inteligentne prepojené koncepty a riešenia na efektívnu výrobu, skladovanie, distribúciu a využitie energie. Pod heslom „Creating a new Energy World“ spája Smarter E Europe štyri výstavy a konferencie, ktoré sa podrobne venujú týmto témam. V súčasnosti je teda najväčšou európskou platformou pre energetický priemysel.

 

Tejto výstavy sa každoročne zúčastňuje spoločnosť GSE Integration, ktorú česká spoločnosť GOU Group oficiálne zastupuje v Českej republike a na Slovensku, a opäť pozýva všetkých svojich partnerov, zákazníkov a všetkých záujemcov na návštevu výstavného stánku GSE Intégration, ktorý bude umiestnený v pavilóne A5, stánok č.360.

Stretnete sa s medzinárodným tímom profesionálov, ktorí ukážu a odhalia úžasné technické možnosti integrovaného GSE IN-ROOF SYSTEM™ a GSE GROUND SYSTEM™, ich environmentálne a ekonomické výhody, ako aj nové trendy v odvetví BIPV a novinky spoločnosti. Budete sa môcť naživo zoznámiť s komponentmi a úpravami týchto systémov, dozviete sa ďalšie podrobnosti a nuansy inštalácie systémov priamo v stánku.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Foto: GSE Intégration a GOU Group