Trendom je preventívna ochrana dreva

Prečo počítať s impregnáciou dreva už vo fáze projektu? Pre zvýšenie životnosti stavby a k eliminácii problémov počas nej.

Úžitkové vlastnosti a komfort sú motorom každého investora. Už pri projektovej príprave preto logicky prebieha debata o vhodných materiáloch. Stále častejšie medzi ne patrí drevo, čo je dané i veľkým množstvom druhov drevín s rôznymi vlastnosťami. Ale bez ohľadu na druh a spôsob využitia je potrebné drevo správne ošetřiť. Neošetrené drevo pri pôsobení nepriaznivých podmienok, predovšetkým vlhkosti, podlieha oveľa rýchlejšie prirodzenej skaze. Jeho degradáciu spôsobuje drevokazný hmyz, huby a plesne.

10 dôvodov k preventívnej impregnácii:

  1. Impregnácia predĺži životnosť drevených prvkov a bezúdržbový stav.

  2. Rozdiel ceny impregnovaného a neimpregnovaného dreva nie je príliš veľký. Náklady spojené s následnou sanáciou napadnutého dreva môžu i mnohonásobne prevýšiť náklady na prevenciu.

  3. Použité impregnačné prípravky musia mať pred uvedením na trh povolenie a účinné látky, v nich obsiahnuté, musia byť predtým schválené. Povelené sú len prípravky, ktoré nezhoršujú mechanické a fyzikálne vlastnosti dreva, nie sú toxické ani neohrozujú životné prostredie.

  4. Nebezpečie ohrozenia dreva hmyzom môže nastať už pri vlhkosti dreva nad 10 % a teplote nad 10 °C, tzn. ohrozené je i drevo veľmi dobre vysušené. Pritom sa často stáva, že drevo na stavbu prichádza s oveľa vyššou vlhkosťou, ako je žiaducich 20 %.

  5. Nebezpečie ohrozenia dreva plesňami nastáva už pri vlhkosti povrchu dreva vyššej ako 25 %.

  6. Prirodzená odolnosť bežne používaných drevín (smrek, borovica, jedľa, smrekovec, dub, buk) proti drevokazným hubám nie je veľká.

  7. Optimálna teplota pre rozvoj drevokazných húb, medzi ktoré patrí i obávaný drevokaz, je 22 – 25 °C. V súčasnosti neexistujú výrobky pre ich preukázateľnú likvidáciu. Existuje len prevencia.

  8. Najväčšie riziko napadnutia dreva škodcami je pri dreve v exteriéri, ktoré je vystavené pôsobeniu klimatických podmienok (dážď, zmeny teplôt) alebo je dokonca v priamom kontakte so zemou alebo vodou.

  9. Ani pri dreve umiestnenom v interiéri (pod strechou) nejde nikdy úplne zabrániť náhlemu zvýšeniu vlhkosti napr. dôsledkom zatekania do drevenej konštrukcie vplyvom extrémnych poveternostných podmienok.

  10. Bežný krycí lak alebo farba sama o sebe drevo neochráni pred napadnutím väčšinou druhov drevokazných húb a plesní. V dôsledku teplotných výkyvov dochádza k rozpínaniu a zmršťovaniu dreva, při čom v krycom nátere vznikajú prasklinky. A tie sú ideálnym miestom pre prenikanie škodcov.

Ako na to? Profesionálne!

Najjednoduchšie je nakúpiť už kvalitne impregnované rezivo na píle. Tam je profesionálne impregnované máčaním v máčacích vaňách (alebo vákuovo-tlakovo). Najčastejším používaným impregnačným produktom pri máčaní, ktorý chráni drevo proti drevokazným hubám, hmyzu i plesniam, je Bochemit QB Profi. Jedná sa o rokmi overený produkt pre impregnáciu dreva nielen pre strešné konštrukcie, podlahy a ďalšie interiérové drevené prvky, ale i pre drevo použité v exteriéri ako je strešné podbitie, pergoly alebo ploty. Jeho účinnosť proti biologickým činiteľom bola testovaná podľa európskych noriem v akreditovaných laboratóriách a je dlhodobo overená prebiehajúcimi poľnými testami v reálnych klimatických podmienkach. Na kvalitu impregnácie dohliada výrobca – na píle hľadajte certifikát o správnej impregnácii dreva fungicídnymi a insekticídnymi prípravkami značky Bochemit podľa predpísaných technologických postupov a protokolov o skúške.

Bochemit QB Profi na ošetrenom dreve nezanecháva vrstvu, drevo nezapácha. Životnosť prevedenej ochrany dreva umiestneného v exteriéri je minimálne 10 rokov, pri drevených prvkoch v interiéri je dokonca neobmedzená.

Pre dokonalú ochranu je potrebné na stavbe následne pamätať na ošetrenie priečnych rezov, zárezov, plátovania a iných druhov spojov prevedených až po impregnácii, pretože práve tieto miesta sú najviac ohrozené škodcami, tam prakticky vždy začína deštrukčný proces.

Chytrý investor myslí na budúcnosť

Nepodceňujme teda pri stavbách alebo rekonštrukciách drevených objektov alebo prvkov prevenciu proti napadnutiu dreva škodcami. Investícia do preventívnej impregnácie dreva sa rozhodne vyplatí. Ak si zaistíme profesionálnu a spoľahlivú ochranu dreva, predíjdeme možným komplikáciám a nákladom spojených s následnou sanáciou napadnutého dreva v priebehu používania stavby.

Kompletnú škálu a detailné informácie o prípravkoch Bochemit uvádza výrobca na www.bochemit.eu.