Tri budovy s odvodnením MEA získali cenu v súťaži Estate Awards 2023

Tri budovy (komerčné budovy) s odvodnením MEA sa zúčastnili súťaže Estate Awards 2023 a stali sa víťazmi.

Cieľom súťaže je vyzdvihnúť výnimočné developerské projekty, ktoré boli úspešné v Českej republike. Ide o prvú transparentnú súťaž v oblasti developerských projektov, ktorá sa teší dobrému renomé a aktívnej účasti kľúčových spoločností v odvetví.

Hodnotenie jednotlivých kategórií je zverené nezávislým a rešpektovaným odborníkom v oblasti developmentu, architektúry a dizajnu.

Absolútnym víťazom sa stala Masaryčka

Tento rok sa hodnotilo sedem kategórií. Absolútnym víťazom sa stal projekt MASARYČKA (Penta Real Estate s.r.o). Zároveň získal 1. miesto v kategórii Komerčný kancelársky projekt roka, 2. miesto v kategórii Technologické riešenie roka.

 

Vodné trysky v chodníku

Pre tento projekt pripravila spoločnosť MEA netradičné využitie poklopov MEA XP pre zadláždenie pred budovou. Podľa architektonického plánu bol prispôsobený tvar, veľkosť a príprava na inštaláciu vodných trysiek s osvetlením. Vložená dlažba rámuje nový funkčný prvok námestia. Vodné prvky menia nielen výšku, ale aj farbu.

Druhý komerčný kancelársky projekt roka: organický tvar nielen v názve

Druhé miesto v kategórii Komerčný kancelársky projekt roka získala budova ORGANICA, (Contera Investment X. s.r.o.).

Spoločnosť MEA dodala na budovu SV žľaby pokryté liatinovými roštami v dizajne BAVARIA, ktoré sú inštalované v sklone a v oblúku. Ďalším produktom boli štvorcové odvodňovacie poklopy MEA XP40 v niekoľkých veľkostiach.

 
Budova v tvare vrtule

Štvorlopatková budova v tvare vrtule tvorí so svojimi parabolickými ramenami organickú kompozíciu. Netradičná architektúra si vyžadovala individuálny prístup mnohých dodávateľov stavebných materiálov a konštrukcií.

 

Viac ako 120 m žľabov zložených z 50 cm profilov

Na základe ponuky spoločnosti MEA si architekti vybrali dizajnové liatinové rošty BAVARIA, ktoré pri umiestnení vytvárajú dojem vlniacej sa siete lichobežníkov. Inštalácia polymérbetónových žľabov SV 1000 sa uskutočnila na jar 2023 podľa presne navrhnutého plánu kladenia.

 

Vlnovky si vyžiadali od projekčného tímu MEA výpočet a návrh inštalácie žľabov v oblúkových tvaroch a s vnútorným sklonom. Malé polomery v oblúkoch tak museli pozostávať len z 50 cm kusov, čo bolo možné vďaka variabilite žľabu SV. Celková dĺžka žľabov bola viac ako 120 m.

Veľké podzemné garáže s nízkymi žľabmi

Na 3. mieste v kategórii Komerčný kancelársky projekt roka sa umiestnila NOVÁ WALTROVKA – kancelárie (Penta Real Estate s.r.o.).

 

Spoločnosť MEA riešila odvodnenie veľkých podzemných garáží. Projektový tím MEA bol limitovaný hĺbkou a šírkou pripravených drážok v podlahe.

Odborníci sa rozhodli pre nízke žľaby MEARIN PLUS 150 F, ktoré majú výšku len 75 mm. Montáž bola zrealizovaná v priebehu 2 mesiacov.

Rýchlej realizácii pomohla aj technická podpora spoločnosti MEA priamo na mieste.

Úplné výsledky súťaže na https://estateawards.cz/vysledky-2023/

 

Viac informácií o kompletnom riešení odvodnenia nájdete na https://www.mea.sk/.