Ucelený systém hygieny

V Sanele sa stále snažíme prinášať inovatívne výrobky a reagovať na zmeny trhu a jeho potreby. V roku 2020 sme úspešne zahájili výrobu dávkovačov dezinfekcie, ale už na začiatku sme vedeli, že nechceme ponúkať len dávkovač ako taký. Plánovali sme, že sa tento dávkovač stane v budúcnosti súčasťou ucelených systémov riadenej hygieny.

Preto teraz predstavujeme náš nový výrobok v tejto oblasti SLKT 04. Ide o zostavu turniketu, termo-vizuálnej kamery a bezdotykového dávkovača dezinfekcie. Tento sofistikovaný a kompaktný prístroj slúži k tomu, aby zamedzil vstupu do určitej časti budovy osobe, ktorá má zvýšenú teplotu tela, nemá nasadenú ochranu tváre a nevydezinfikovala si ruky. A ako to vlastne funguje? Osoba, ktorá chce vstúpiť do takto zabezpečenej oblasti vloží ruky pod dávkovač dezinfekcie a následne sa pozrie do kamery, ktorá skontroluje zakrytie nosa a úst a zmeria telesnú teplotu. Pokiaľ je všetko v poriadku, a zároveň dávkovač spustil dávku dezinfekčného roztoku, tak je umožnený prechod turniketom.

Ucelený systém riadenej hygieny SLKT 04 nedovolí vstup do budovy osobe, ktorá má zvýšenú teplotu tela, nemá nasadenú ochranu tváre a nevydezinfikovala si ruky.

Text a foto: Sanela