Účinné prerušenie tepelných mostov

Tepelné mosty v predsadených konštrukciách ako napr. balkóny sú príčinou zvýšeného úniku tepla, vlhkosti stien a vzniku plesní. Nosné prvky pre termické prerušenie od spoločnosti  Schöck minimalizujú tepelné mosty vysoko účinným spôsobom, predchádzajú tak vzniku stavebných porúch a umožňujú najrôznejšie architektonické riešenia bez konštrukčných obmedzení.

 

Nech ide o materiálový prechod betón-betón, betón-oceľ alebo oceľ-oceľ, výrobný program spoločnosti Schöck ponúka kompletné riešenie pre prerušenie tepelných mostov vyhovujúce akýmkoľvek požiadavkám, a to pri novostavbách aj pri sanovaných balkónoch.

V rámci Európskej únie došlo k ďalšiemu sprísneniu energetických predpisov pre novostavby. O roku 2019 musia všetky verejné budovy spĺňať sprísnené požiadavky na energetickú náročnosť. Od roku 2021 sa to týka už všetkých novostavieb. Požiadavky na kvalitu zateplenia budov sa tak opäť výrazne zvyšujú. To znamená, že problematika tepelných mostov bude hrať v energetickej bilancii budovy stále väčšiu rolu. Riešenie však existuje v podobe Schöck Isokorb® CXT.

Ľahší a kompaktnejší

Tieto jedinečné vlastnosti Schöck Isokorb® CXT získal vďaka integrácii sklolaminátovej výstuže do prvku Schöck Isokorb® XT. Hmotnosť sa podarilo redukovať až o 30 %. Takže aj prvky s vysokou únosnosťou bez námahy osadí jediný montážnik. Nižšia hmotnosť a kompaktnejší tvar bol dosiahnutý tiež výrazným skrátením prútov.

Na základe mnohých náročných skúšok a testov boli zlúčené tie najlepšie vlastnosti. Zachované ostali dobré vlastnosti Schöck Isokorb® ako únavová odolnosť, pretváranie a správanie pri kmitaní. Novým aspektom sú však vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti.

Nahradením ťahaných prútov z ocele za prúty zo sklolaminátu dochádza už pri výrobe k zlepšeniu ekologickej bilancie o 27 %. Okrem energetických úspor vďaka zlepšeným tepelno-technickým vlastnostiam sa tiež prispieva aj k realizácii trvalo udržateľnej výstavby. Schöck Isokorb® CXT je možné bez problémov kombinovať s ďalšími typmi prvkov z výrobného programu Schöck Isokorb® XT.

Atika - obaliť alebo izolovať?

Atika je intenzívne ochladzované miesto, ktoré je síce obalené ale ochladzované veľkou plochou zo všetkých strán. Obalenie atiky vykazuje vysoké straty tepelnej energie samotnou atikou, čo spôsobuje nízke vnútorné povrchové teploty. Zatiaľ čo pri spojení s tepelným prerušením takmer neprechádza tepelná energia nosným tepelne izolačným prvkom. Prerušenie tepelného mostu teda výrazne znižuje energetické straty. Prvok Schöck Isokorb® XT/T typ A je určený práve pre riešenie týchto detailov. Zníženie je tak výrazné, že riešenie je certifikované ako vhodné pre pasívne domy a spĺňa tak najvyššie energetické štandardy. Praktickou výhodou pri pochôdznych terasách je jednoduchšia montáž zábradlia priamo na atiku, a to nielen z hľadiska samotného kotvenia, ale aj vodotesnosti, kde sa odstráni riziko preniknutia vlhkosti do tepelno-izolačnej vrstvy zateplenej atiky.

Schöck Isokorb®

Text a foto: Schöck-Wittek s.r.o.
E-mail: wittek@wittek.cz
Web: www.schoeck.com/cs/